La conservació del salmó fumat pot i ha de millorar