Només donen un any de garantia al rellotge, quan legalment en són dos