Es va sancionar l’empresa filial per utilitzar dades dels clients de l’empresa matriu