Izokin keztatuaren kontserbazioa hobetu egin daiteke, hobetu beharra dago