Bona qualitat, però la majoria no valen per a la pluja