El tap de l’ampolla va saltar i va produir la pèrdua de visió d’un ull en una nena