Os dados deshidratados son semellantes aos caldos líquidos e saen moito máis baratos