Contratei un seguro de roubo de móbil, pero a compañía non se fai cargo porque alega que non houbo violencia no furto