Oito cavas Brut Nature

O máis barato, un dos mellores

Os Brut Nature son os únicos cavas aos que non se engade azucre, saben máis amargo que os demais e casan mellor con certo tipo de alimentos
1 Decembro de 2002
Img analisis listado

O máis barato, un dos mellores

/imgs/20021201/analisisa01.jpg
Denomínanse “cava” os viños escumosos de calidade producidos por fermentación e crianza en botella segundo o método tradicional da zona Rexión do Cava, que ten en Sant Sadurní d’Anoia, onde se elabora o 95% do cava, o seu núcleo de producción. Outras zonas son Aragón, Navarra, A Rioxa, o País Vasco, Valencia e Estremadura. Segundo a súa cantidade de azucre residuais, os cavas clasifícanse nestas categorías: Brut Nature (sen azucre engadido), Extra Brut (ata 6 gramos de azucre por litro), Brut (ata 15 gramos), Extra seco (entre 12 e 20 gramos), Seco (entre 17 e 35 gramos), Semiseco (de 33 a 50 gramos) e Doce (máis de 50 gramos de azucre por litro).

Sumarroca é o único “Gran Reserva”: o viño permaneceu en botella máis de 30 meses. Os outros sete estiveron en botella polo menos 9 meses.

As oito botellas cumpren cos requisitos da norma de etiquetaxe e do Regulamento de denominación de orixe “Cava”.

Non se fixo análise microbiolóxica, xa que ó ser este un producto cun pH moi acedo (entre 2,8 e 3,3) e un elevado grao alcohólico, non permite o desenvolvemento de xermes nocivos para a nosa saúde.

As análises físico-químicas demostran que estes cavas son moi semellantes e que respectan a norma, agás unha excepción: Royal Carlton ten un grao alcohólico 13% vol. cando o máximo permitido é 12,8% vol.

Os mellores na cata foron Lavit e Bach, con 6,3 puntos. Royal Carlton resultou o peor, con 4,9 puntos, pola súa cor clara pálida, sabor acedo amargo e escasas burbullas. A mellor relación calidade-prezo é Bach, o máis barato (sae a 4,16 euros o litro) e un dos dous mellores na cata.

O que dixo a análise

Segundo o regulamento da denominación de orixe “cava”, unha vez rematada a elaboración ten que cumprir certas características analíticas: graduación alcohólica (entre 19,8 e 12,8% do volume), acidez total (mínimo 5,5 gramos/litro en ácido tartárico), extracto seco non reductor (entre 13 gramos/litro e 22 gramos/litro), acidez volátil (máximo: 0,65 gramos/litro en ácido acético), sulfuroso (máximo 160 miligramos por litro), cinzas (entre 0,70 gramos/litro e 2 gramos/litro), pH (entre 2,8 e 3,3) e sobrepresión (mínimo: 3,5 bares a 20ºC).

Todos cumpriron con estes valores, non sendo Royal Carlton, con 13% de alcohol en volume, cando o máximo é 12,8% vol. O de menor grao alcohólico, 11,5% vol, foi Sumarroca.

Se os comparamos con criterios físico-químicos, estes cavas presentan só pequenas variacións. Lavit foi o de maior contido en azucres residuais (2,24 gramos/litro), o que o fai se-lo menos amargo, mentres que Samarroca foi o de menos azucre (0,79 gramos/litro).

O maior contido en cinzas correspondeu a Torre de Oria con 1,30 gramos por litro, mentres que o máis baixo foi para Freixenet (0,97 gramos/litro).

O pH destes cavas é acedo: o máis alto é o de Sumarroca (3,2) e o máis baixo (é dicir, o máis acedo) o de Royal Carlton, Freixenet e Bach (3,07).

En acidez total, ou gramos de ácido tartárico por litro, Royal Carlton foi o de maior cantidade, con 7,5 gramos/litro, mentres que o de menor foi Sumarroca (5,6 gramos/litro). A maior acidez volátil, na que se miden os ácidos orgánicos volátiles, anotouse en Lavit e Mediterránea (0,22 gramos/litro) e a menor en Royal Carlton (0,10 gramos/litro).

O anhídrico sulfuroso, para rematar, é un conservante que evita que o cava se estrague coa cámara de aire que queda unha vez que se lle pon a rolla á botella. Royal Carlton foi o de máis sulfuroso (118 miligramos/litro) e Sumarroca o de menos (48 miligramos/litro).

Diferencias importantes na cata

CONSUMER someteu as mostras a unha cata efectuada por 30 consumidores habituais de cava. Na análise de preferencia, o que máis gustou foi Lavit, seguido de Bach. E Royal Carlton foi, con diferencia, o menos preferido. Mediterránea (Codorníu), Freixenet, Sumarroca e Raimat ocuparon posicións intermedias. Na valoración global -mediante escala hedónica de 9 puntos- as cualificacións variaron moito: Bach e Lavit conseguiron 6,3 puntos, seguidos por Raimat e Mediterránea (Codorníu), con 6,2 puntos. Royal Carlton foi o peor (4,9 puntos), seguido de Torre Oria e Freixenet (5,6 puntos).

Rexistráronse diferencias significativas en aparencia, sabor e sabor residual, pero non en cheiro e efervescencia. Lavit obtivo as mellores puntuacións en cheiro e sabor e sabor residual, mentres que Bach sobresaíu en aparencia e efervescencia. Royal Carlton mereceu as peores puntuacións en tódolos parámetros estudiados.

Así, Lavit e Bach ocuparon os primeiros postos en tódolos parámetros, salientando a súa cor dourada e brillante sabor, e Bach, ademais, pola súa efervescencia. Codorníu foi gabado polo seu sabor pero recibiu críticas pola súa “acidez/amargor”. Raimat é eloxiado pola súa efervescencia, pero criticado pola súa cor pálida/clara. Freixenet é felicitado pola cor dourada e brillante. Torre de Oria e Sumarroca son criticados polo seu sabor e Sumarroca, ademais, polas súas poucas burbullas. Royal Carlton, o peor, foi criticado pola súa cor clara/pálida, o seu sabor acedo/amargo e as súas escasas burbullas.

Cómo se elabora un cava Brut Nature

Segue o “Método tradicional”, un proceso esencial para a obtención das características organolépticas do cava. As fases son:

Vendima. O froito recóllese no momento óptimo de madurez da uva, cando a concentración de azucres e ácidos no froito é o adecuado. Logo de recolle-lo froito, trasládase axiña á adega co fin de evita-lo quecemento da uva, a perda de mosto por almacenamento ou fermentacións temperás.

/imgs/20021201/analisisa02.jpg
Prensado. Unha vez na adega, a uva prénsase suavemente a baixa presión, e obtense o mosto, que nesta fase é turbio e pode conter terras ou herbas.

Deslamado. Elimínanse as lamas do mosto (terra, follas), xa que se permanecen en contacto co líquido pode xerar gustos astrinxentes e cheiros desagradables.

Fermentación. É a transformación, pola acción biolóxica dos lévedos, dos azucres do mosto en alcohol e en compostos aromáticos do viño. Realízase en grandes tanques, a unha temperatura inferior ós 20ºC, obténdose así o viño base, que será clarificado e filtrado.

Tiraxe. Consiste en enche-las botellas co viño base e o licor de tiraxe (mestura de viño, azucre e lévedos). De seguido, as botellas péchanse hermeticamente e colócanse en posición horizontal (en “rima”) ás escuras, a baixa temperatura e en quietude absoluta. No interior das botellas as lévedas engadidas provocan unha segunda fermentación transformando o azucre en alcohol e dióxido de carbono (gas), que queda atrapado na botella. A fermentación remata cando se esgotan os azucres, o que require entre 1 e 3 meses. O tempo de fermentación e crianza dura, como mínimo, 9 meses.

Clarificación. Consiste en agrupar, no colo da botella, os sedimentos orixinados no viño durante a segunda fermentación. Colócanse as botellas en planos inclinados (pupitres), e realízase o remexido, que consiste en vira-las botellas a cotío un oitavo de volta, á vez que se aumenta paulatinamente a inclinación da botella.

Degolamento ou eliminación dos sedimentos. Somérxese o colo da botella nunha solución conxelante durante uns minutos, producíndose nesta zona un bloque de xeo. De seguido, ó abri-la botella dispárase o bloque coas lías nel atrapadas. A porción baleira, ó tratarse dun cava Brut Nature, énchese cun viño de características semellantes, sen adición de azucres.

Tapón e etiquetaxe. Empréganse rollas especiais de cortiza natural na parte que vai estar en contacto co líquido, e aglomerado de cortiza na porción restante, suxeito cunha cestiña de arame á que se lle dá o nome de morrión ou bozo. Para rematar, etiquétase.

Algunhas cousas sobre o cava:
 • Coloquial e erradamente chámaselle champaña, pero son productos diferentes. O método de producción é semellante, pero na champaña denomínase “Champenoise” e no do cava “Método tradicional”. A diferencia principal é a orixe das uvas e as adegas nas que se produce. Mentres que o cava se realiza con uvas típicas do noso país, o champaña elabórase con uvas da rexión francesa Champagne con diferentes calidades sensoriais.
 • O cava non mellora co tempo e aínda que non loce data de consumo preferente, o seu período óptimo de consumo vence ó se cumpriren 2 anos desde a súa elaboración. Transcorrido este tempo, o cava avellenta. Aínda que se supere este período non hai perigo para a saúde do consumidor, pero o cava perde as súas características de aroma e sabor fresco e afroitado.
 • Conservación: débese preservar da luz, nun lugar fresco e a temperatura constante. A posición na que repousarán as botellas de cava depende da maneira na que o fabricante colocou as botellas na caixa. Convén respectar esa posición, xa sexa vertical xa horizontal.
 • Degustación: nunha copa alta e longa, coa boca recta tipo frauta ou ben un pouco aberta, tipo tulipa. Ó se-lo corpo da copa alto, permite que flúan os aromas do viño e a perlaxe das burbullas. O fondo da copa será angular, para favorece-la tiraxe do gas carbónico.
 • O Brut Nature, polo seu escaso contido en azucre, é lixeiramente amargo e acompaña ben os aperitivos (froitos secos, olivas, canapés de foie-gras, caviar ou sucedáneos…), marisco e carnes vermellas e brancas. A súa temperatura ideal de consumo: entre 6ºC e 8ºC.
 • Valor nutricional: o Brut Nature achega poucas calorías (unhas 80 cada copa) que proceden case exclusivamente do alcohol, e non proporciona cantidades salientables de ningún nutriente. E o seu contido en minerais e vitaminas é tamén desprezable: tan só destaca o potasio, con 57 mg/100 ml.
 • Como bebida alcohólica que é (11% vol.) débese consumir con moita moderación.

En síntese e táboa comparativa

En síntese

 • Analizáronse 8 cavas tipo Brut Nature (non se lles engade azucre), de 75 centílitros cada un, que teñen de prezo medio uns 8 euros o litro. Salienta o baixo custo de Bach: 4,16 euros o litro.
 • Sumarroca é o único “Gran Reserva”: o viño permaneceu en botella (período de crianza, desde a tiraxe ata o degolamento), máis de 30 meses. Os outros sete estiveron en botella polo menos 9 meses.
 • Non se realizou análise microbiolóxica, por ser un producto cun pH moi acedo (entre 2,8 e 3,3) e un elevado grao alcohólico, o que non permite o desenvolvemento de xermes nocivos para a nosa saúde.
 • As análises físico-químicas (grao alcohólico, extracto seco total e non reductor, azucres residuais, cinzas, pH, acidez total e volátil e anhídrido sulfuroso) demostran que estes cavas son moi semellantes e que respectan a norma, agás unha excepción: Royal Carlton ten un grao alcohólico 13% vol., cando o máximo permitido é 12,8% vol.
 • Os mellores na cata foron Lavit e Bach, con 6,3 puntos. Royal Carlton resultou o peor cualificado, con 4,9 puntos, pola súa cor clara pálida, o seu sabor acedo amargo e as súas escasas burbullas. Codorníu e Raimat conseguiron 6,2 puntos.
 • A mellor relación calidade-prezo é Bach, o máis barato (sae a 4,16 euros o litro) e foi un dos dous mellores na cata.
MARCA
Denominación
VALORES
REGULADOS
BACH
“Brut Nature”
MEDITERRÁNEA CODORNÍU

“Brut Nature”
LAVIT
“Brut Nature”
SUMA RROCA
“Gran Reserva Brut Nature”
Formato (cl) 20 – 37,5 –
75 – 150 – 300
75 75 75 75
Prezo (euros/ litro) 4,16 7,51 8,28 8,40
Etiquetaxe Correcta Correcta Correcta Correcta
Grao alcohólico (%vol) 10,8 – 12,8 11,8 12,0 12,0 11,5
Extracto seco(%) No aplica 17,2 16,8 18,4 17,5
Extacto seco
non reductor (g/l)1
13 – 22 15,7 15,2 16,1 16,7
Azucres residuais (g/l) 0 – 3 1,44 1,57 2,24 0,79
Cinzas (g/l) 0,70 – 2 1,08 1,15 0,99 1,11
pH 2,8 – 3,3 3,07 3,08 3,08 3,20
Acidez total
(g/l tartárico)
min. 5,5 6,10 6,20 6,60 5,60
Acidez volátil
(g/l acético)
Menor que 0,65 0,21 0,22 0,22 0,21
Anhídrido
sulfuroso (mg/l)2
Menor que 160 102 106 67 48
Cata (1 a 9) 6,3 6,2 6,3 5,8
MARCA
Denominación
VALORES REGULADOS FREIXENET
“Brut Nature”
RAIMAT
“Brut Nature”
TORRE DE ORIA
“Brut Nature”
ROYAL CARLTON
“Brut Nature”
Formato (cl) 20 – 37,5 –
75 – 150 – 300
75 75 75 75
Prezo (euros/ litro) 8,73 9,28 9,25 8,96
Etiquetaxe Correcta Correcta Correcta Correcta
Grao alcohólico (%vol) 10,8 – 12,8 11,9 11,7 12,0 13,0
Extracto seco(%) No aplica 16,3 15,9 16,7 21,2
Extacto seco
non reductor (g/l)1
13 – 22 14,3 14,6 15,5 19,8
Azucres
residuais (g/l)
0 – 3 1,98 1,39 1,16 1,33
Cinzas (g/l) 0,70 – 2 0,97 1,20 1,30 1,17
pH 2,8 – 3,3 3,07 3,18 3,18 3,07
Acidez total
(g/l tartárico)
min. 5,5 6,20 6,60 5,80 7,50
Acidez volátil
(g/l acético)
Menor que 0,65 0,20 0,21 0,12 0,10
Anhídrido
sulfuroso (mg/l)2
Menor que 160 61 99 96 118
Cata (1 a 9) 5,6 6,2 5,6 4,9

(1)Extracto seco non reductor: extracto seco menos os azucres reductores.

(2) Anhídrido sulfuroso: conservante.

Un a un

Un por un, oito cavas Brut Nature

BACH

 • Sae a 4,16 euros/litro, o máis barato.
 • A mellor relación calidade-prezo.
 • Un dos dous mellores na cata, con 6,3 puntos. Salientou pola súa cor dourada e brillante e pola súa efervescencia.
 • Sabor pouco intenso.

MEDITERRÁNEA (Codorníu)

 • Sae a 7,51 euros/litro, o segundo máis barato.
 • Na cata, entre os mellores, con 6,2 puntos.
 • Sabor acedo-amargo.

LAVIT

 • Sae a 8,28 euros/litro.
 • O maior contido en azucres residuais (2,24 gramos/litro).
 • Na cata, un dos dous mellores, con 6,3 puntos. O mellor en aparencia (cor dourada e brillante), sabor e sabor residual.

SUMARROCA

 • Sae a 8,40 euros/litro.
 • O único con denominación Gran Reserva. O de menor grao alcohólico (11,5% vol.) e contido en azucres residuais (0,79 gramos/litro). A menor acidez total (5,60 gr/litro) e a menor cantidade de anhídrido sulfuroso (conservante).
 • Na cata, 5,8 puntos: sabor pouco intenso e acedo/amargo; e poucas burbullas.

FREIXENET

 • Sae a 8,73 euros/litro.
 • Na cata, 5,6 puntos. Salientou pola súa cor dourada e brillante, mentres que no resto de parámetros obtivo cualificacións intermedias.

RAIMAT

 • Sae a 9,28 euros/litro, é o máis caro.
 • O de menos extracto seco, 15,9%.
 • Na cata, un dos mellores, con 6,2 puntos. Salientou a súa efervescencia, pero criticouse a súa cor clara pálida.

TORRE DE ORIA

 • Sae a 9,25 euros/litro, custa case o mesmo có máis caro dos comparados.
 • Na cata, mediocre, con 5,6 puntos.
 • Criticouse o seu sabor.

ROYAL CARLTON

 • Sae a 8,96 euros/litro.
 • Incumpre a norma sobre grao alcohólico: ten 13% vol. cando o máximo permitido para cavas Brut Nature é de 12,8% vol. A acidez total máis alta (7,50 gramos/litro). O maior contido en anhídrico sulfuroso (conservante).
 • Na cata, o peor, con 4,9 puntos. Cor clara-pálida, sabor acedo-amargo. E as burbullas, escasas.