Construíron a nova vivenda con elementos de peor calidade