A vivenda tiña menos metros cadrados do estipulado no contrato