Enfermidades, fármacos e condución, un triángulo perigoso