O banco non me concede o crédito e podo perder a metade do sinal