Telefonia finkoa

Lehiakortasunak gorabehera, tarifen arteko aldeak bere horretan

Telefónica-ren monopolioak 70 urte baino gehiago iraun du baina, azkenean, 1998 urtean ahitu da, telefonia finkoa liberalizatu eta Retevisión eta Uni2 konpainiek telefono-zerbitzuetako operadore gisa bideari ekin diotenean.
1 urtarrila de 2001
Img informe listado

Lehiakortasunak gorabehera, tarifen arteko aldeak bere horretan

Geroztik beste hainbat konpainia sartu dira telekomunikazioen negozioan eta, egun, Estatuko telefonia-panorama osatzen duten enpresak dozena pare bat inguru dira, guztira.

Liberalizazio horrek ateak ireki dizkio egiazko lehiakortasunari eta, horri esker, zerbitzu-eskaintza ugaldu eta tarifak jaitsi egin dira, ondorioz poltsikoak lasaitasuna aurkitu du eta erabiltzaileak, erosotasuna, zalantzarik gabe. Zenbakiak argi eta garbi mintzo zaizkigu: 1998 urtearen hastapenetan hiru minutuko herrialdearteko dei bat, puntako ordutegian (goizeko zortziak eta arratsaldeko bostak bitartean) egiten zenean 148 pezeta kostatzen zen Telefónica-rekin eta 133 pezeta Retevisión-ekin (bi kasuetan ere, BEZ sartu gabe); dei horrexen prezioa gaur 55 pezeta da Telefónica-rekin (hau da, %62 merkeago) eta 42-45 pezeta Retevisión-ekin (%66 merkeago), BEZ sartzeke, halaber. Deien merkatzea ez da, nolanahi ere, lehiakortasunak ekarritako abantaila edo hobekuntza bakarra: ordutegiak eta hauek kuantifikatzeko metodoa ere aldatu egin dira, kasu denetan ere erabiltzailearen mesedetan. Telefónica-ren garaietan egunean zehar hiru tarifa xedatuak bazeuden ere (puntakoa, arrunta eta murriztua), orain, konpainia gehientsuetan bi tarte besterik ez dago: “lan-ordutegia” (astelehenetik ostiralera, goizeko zortzietatik ilunabarreko zortziak arte) eta asteburuko tarifa (gainerako egun eta orduetan). Deiaren iraupena neurtzeko moduari dagokionez, pausuka kuantifikatzetik segundoen arabera tarifatzera pasa da: sistema honek telefono bidezko konexioen kostua merkatu egiten du, jakina.

Gaur egun, Estatu espainiarrean diharduten konpainien bitartez herrialde barneko, herrialde arteko eta estatu arteko deiak egin daitezkeen arren, metropolitar edo lokalak Telefónica-ren eta ez beste inoren ondarekoak dira oraindik ere, salbuespen bakar batez: Jazztel konpainiak, 2001eko urtarrilaren 15etik aurrera dei lokalak egiteko aukera eskaintzen du Madril eta Bartzelonan; handik astebetera, urtarrilaren 22an, aukera horixe Estatu osora hedatuko da.

Hori dena, erabiltzaileak telefono-instalazioa aldatu edo beste zenbakirik ezartzeko premiarik izan gabe. Telefonia finkoko gainontzeko enpresek ere dei lokalak horrela egiteko modua aurki eskainiko dituzte. Aurtengo martxoa eta apirila dira data aipatuenak, Telefónica firmak ordura arteko denbora-epe horren premia baitu beste konpainiek sare eta zentralitak erabili ahal izateko moduko aldaketak egiteko. Bien bitartean, deien pastelari pusketarik handiena ateratzeko borrokan dihardute konpainiek; horretarako bidean, kontsumitzailea publizitatez ito egiten dute bestelako tarifa, plan, kuota, deskontu eta zerbitzu gehigarrien berri emanez. Baina beren sustapenak ugariegi aurkezten dutenez, enpresa baten edo bestearen alde aukera egitea benetako kontu latza du bezeroak, begien aurreko panorama zeharo nahasgarria duelako.

CONSUMER-ek eginiko azterketa konparatibotik ateratako ondorioek adierazten dutenez, ordutegi edo dei-mota gehienetan inongo konpainiarik beste ezeinen gainetik nabarmentzen ez bada ere, operadore batzuek kontuan hartzeko moduko eskaintzak dituzte ordutegi-tarte edo dei-mota jakin batzuetan. Astelehenetik ostiralera eta goizeko zortzietatik ilunabarreko zortziak bitarteko ordutegian Telefónica da oraindik ere konpainia garestiena: izan ere, herrialde arteko deietan, hiru minutuko zerbitzuagatik 55 pezeta kobratzen ditu, hau da, Jazztel, Simpletel eta Viatel konpainietan kostatzen denaren halako bi kasik (30 pezeta balio du horrelako deiak konpainia hauetan, BEZ aparte, kasu guztietan ere). Asteburuan ere Telefónica da operadorerik garestiena herrialdearteko deietan: enpresa horrekin eginiko hiru minutuko konexioa 35,1 pezeta kostatzen den bitartean, Uni2 firmarekin konektatuz gero, esate baterako, 10,8 pezeta baizik ez da kostatzen: hiru aldiz merkeagoa konpainia horrekiko zuzeneko markatzea aukeratu badugu. Zuzeneko markaziorik gabeko prezioa 18 pezetaraino igoko da, hau da, Telefónica-rekin egin daitekeenaren erdia. Tarifetan horrelatsuko aldeak hautematen dira gainontzeko deietan ere (herrialdeartekoetan eta finkotik mobilerakoetan, adibidez) eta ordutegi-tarte beretan. Beraz, telefono-konpainia bat baino gehiagoren zerbitzuak kontratatzea aholkatzen dute, aldian aldiko merkeena aukeratu ahal izan dezagun.

Zuzenean markatzea ala zeharka markatzea?

Tarifetan, konpainia batetik bestera dauden aldeak eta denetan prezio merkeenaz balia gaitezen OPERADOREAez aldatzeko bidezkotasuna kontuan izanda, enpresa bat baino gehiagoren zerbitzuak kontratatzea komeni da, dudarik gabe, eta hori eginik, bata edo bestea aukeratuko dugu, dei-mota eta ordutegiaren arabera: zeharkako edo zuzeneko markatzea hementxe bihurtzen da garrantzitsu. Deia Telefónica-z bestelako konpainia baten bidez egin nahi badugu bere eskaintzei onura atera diezaiegun, OPERADOREAe horri dagokion aurrezenbakia markatu beharko dugu eta, ondoren, hitzegin nahi dugun abonatuaren telefono-zenbakia. Zeharka markatzea da hori. Bestela, zuzeneko markatzea aukeratzen badugu, pauso hori aurrezteaz gainera, aurrezenbakiaz ahanzteko arriskuari saihets egingo diogu: hautapen hori eginez gero, deitzen dugun bakoitzean ez dugu konpainiari dagokion aurrezenbaki hori markatu beharko, aurretiaz finkaturik geratu delako. Horrela bada, hainbat konpainiaren zerbitzuak kontratatu baldin baditugu (arrunt bidezkoa, gehienek ez baitute kobratzen konexio-kuotarik ezta hileko kuotarik ere, hitzeginiko denbora baizik) eta, esate baterako, Sinpletel-en zerbitzuak baliatu nahi baditugu, zuzeneko markatzeari dagokionez beste enpresa batzuez baliatu ahal izango gara, Sinpletel baino merkeagoak badira ordutegi-tarte edo dei-mota jakin batzuetan. Horrelakoetan aski izango dugu beste konpainiaren aurrezenbakia markatzea dei hori egiteko.

Kontua da, horrenbestez, erabiltzaileak gehien komeni zaion edo tarifa merkeena duen enpresa aukeratu ahal izatea. Zuzeneko markatzea aktibatzea aritze soila izateaz gain, doan gertatzen zaigu: nahikoa dugu horrela adieraztea interesatzen zaigun konpainiari. Movistar enpresak izan ezik, beste OPERADOREAe guztiek dute aukera hau (dena den, oraingoz bederen, Airtel-ek enpresei bakarrik eskaintzen die).

Hona hainbat enpresek sarturiko beste berrikuntza bat: Telefónica-k betidanik kobratu izan duen deia ezartzeko kostua kendu egin dute, bezeroaren mesedetan. Airtel, Aló, Movistar, BT eta Retevisión konpainiek kontzeptu horrengatik ere patrikaratzen dute dirurik (10 edo 15 pezeta), baina aipaturiko azken bi OPERADOREAeetan kontrataturiko planaren araberakoa da kopuru hori (batzuek, izan ere, deia ezartzearren inolako kosturik ez dute gehitzen).

Telefónica-ren monopolioaren amaiera

Telefónica-k negozio nagusietako baten monopolioa joan den urtarrilaren 1ean galdu zuen: dei lokalena, hain zuzen ere. Data horretan amaitu zen Europar Batasuneko estatu kideetako monopolioek sare lokalak aske utzi eta gainerako OPERADOREAeek baliagarri izan zitzaten Europar Batzordeak emaniko epea. Horrela bada, esate baterako, Telefónica-k bere lehiakideei korapilo lokalerako (hau da, abonatuaren helbidea eta telefono-zentrala lotzen dituen azken tartea) sarbidea zabaldu behar die. Horren ordainetan, beren bezeroei dei lokalak egiteko aukera eskaini nahi dieten OPERADOREAeek, Gobernuak xedaturiko alokairua (hilean 2.163 pezeta) ordainduko diote. Kopuru hori 2.100 pezetara jaitsi ahal izango da 2002 urtean eta 2.050 pezetaraino 2003 urtean. Tarifa hori finkatzean beste aurrerapausoa egin da dei metropolitarren liberalizaziorako bidean. Izan ere, horrelako deien munta Estatuko guztirako zifren %27aren parekoa da eta eginiko minutuko %65a, eta zeharo Telefónica-ren eskuetan egon dira oraintxe arte.

Horrelako deiak eskaintzen Jazztel izan da denetan lehendabizikoa, era horretan, gainerako OPERADOREAeek osotasunezko zerbitzua eman zezaten, hasieran kontuan hartu zen hiru hilabeteko epeari aurrea harturik.

Urtarrilaren 15etik aurrera Jazztel-eko Madril eta Bartzelonako bezeroek dei metropolitarrak egin ditzakete, Estatu espainiarreko gainerako biztanleek urtarrilaren 22ra arte itxaron beharko dutelarik. Ikusi batera, Jazztel eta Telefónica-ko tarifen artean alde handiegirik ez omen dagoen arren, deia ezartzearren Telefónica-k 15 pezeta kobratzen ditu eta Jazztel konpainiak kontzeptu horregatik ez du inolako dirurik hartzen. Bi enpresek ere 11,4 pezeta (gehi BEZ) kobratzen dute telefono finko batetik beste finkora eginiko dei lokal bakoitzeko, 160 segundo baino gehiago irauten ez badu, goizeko 8etatik arratsaldeko 6ak arte. Hortik aurrera, minutu bakoitza Jazztel-ekin 3,8 pezeta kostatzen da eta Telefónica-rekin 4 pezeta (gehi BEZ, bietan ere); baina Telefónica-ren tarifa horri deia ezartzearen kostua gehitu behar zaio. Arratsaldeko seietatik hurrengo goizeko 8ak bitarteko tarifak eta asteburukoak ere antzekoak dira: 1,56 pezeta minutuko Jazztel-ekin eta 1,64 pezeta Telefónica-rekin (gehi BEZ). Gainerako konpainiek ere dei lokalak eskainiko dituzte, baina martxo edo apirilera arte itxoin beharko da horretarako.

Dena aurreikusita dagoen bezala gertatzen bada, beste estatu zenbaitetan jazo den bezala, Telefónica-ren lehiakideek prezioak hutsaren parean ezarriko dituzte, bezeroak harrapatzeko.

Finkotik mugikorrerako deiak, merkeago

Joan den abenduan, Telefónica Móviles-ek iragarri zuen amaitzearen (hau da, bere azpiegiturak erabiltzearren beste OPERADOREAeek -lehiakideek- ordaintzen dieten kontraprestazioa) prezioa batez beste %17an merkatuko zuela Movistar eta MoviLine-ko telefono mugikorretara eginiko deietan. Neurri horrek, Telefónica-ko telefono finko batetik mugikorrera deitzen duen erabiltzaileari nabarmen merkatuko dio kostua, baina gainerako OPERADOREAeek ere tarifak merkatuko dituztela espero dezakegu.

Telefónica-k gainerako OPERADOREAe finkoei (hauen artean dei egiten denean telefono finko batetik Telefónica-ko mugikor batera) kobratzen dien prezioa bi fasetan egituratuko da eta, horri esker, erabiltzaileak ordaindu beharreko azken prezioa %13 gutxienez merkatuko da. Beherapen hori apirilaren 30etik aurrera egiazkoa izatea espero da.

Hari bidezko operadorea erregionalak

Horrela deritze, eskualde edo herrialde mailan Telefónica-ko lehiakide izanik, zuntz optikozko (hau da, argi-izpia gida dezakeen beirazko hari mehe-malgua) hariaren bidezko telekomunikazioa eskaintzen duten konpainiei. Zuntz optikoari esker, gaitasun handi-handiko telekomunikazio-zerbitzuak (telefonia finkoa, Internet eta telebista) eskain daitezke. Hariaren beste abantaila ugariren artean nabarmen ditzagun hemen informazioa garraiatzeko ahalmen handiagoa, hartze-kalitatearen hobekuntza eta zeinahi sistema konbentzionalen bidez baino azkarragoa izango den igorpen-prozesua.

Glosario Telecomunicaciones

 • Acceso Es la forma de utilizar o acceder a los servicios de cada operador. Puede ser a través de prefijos telefónicos como en el caso de Sinpletel, Alò, Retevisión, BT, Uni2, Airtel y Jazztel; o bien a través de redes propias como son las de Telefónica o las de los nuevos operadores regionales que se están implantando en diferentes Comunidades Autónomas: Madritel (Madrid), Supercable (Andalucía), Retecal (Cataluña), Euskatel (País Vasco), que aún no son operativos, pero que competirán con Telefónica en las llamadas metropolitanas.
 • Autonomía en espera Es el total de horas en espera permitidas por una batería totalmente cargada, cuando el teléfono está conectado a la red pero no está siendo utilizado en una llamada telefónica.
 • Autonomía en llamada o Talk time. Total de minutos de conversación permitidos por una batería totalmente cargada.
 • Bluetooth Bluetooth o Diente Azul, es una tecnología de transmisión de datos, que permite la creación de Redes de Área Personal (Personal Area Networks), permitiendo a los usuarios transmitir datos a una velocidad de 1 Mbps hasta una distancia de 10 metros en la frecuencia de 2,4 GHz. Ha sido desarrollada por el Bluetooth Special Interest Group, compuesto por más de 1200 compañías.
 • Callback Sistema normalmente disponibilizado por algunos operadores para efectuar llamadas internacionales, recurriendo a un operador externo al país en que nos encontremos. Las tarifas ofrecidas suelen ser bastante competitivas.
 • Cobertura Rayo de alcance de la señal emitida por las antenas del servicio de telefonía móvil. Se dice que hay una buena cobertura cuando hay acceso a una red GSM, siendo posible realizar llamadas sin cortes de la señal o sin cortes en el pasaje de una célula a otra.
 • Comisión de Mercado de Telecomunicaciones Es el correspondiente a una Subsecretaría dependiente del Ministerio de Fomento. Fue creado por la Ley 12/1997 de 24 de abril de liberalización de las telecomunicaciones. Más información en CMT.
 • Criptografía Es junto con la autenticación de la firma digital una forma de tratamiento de la seguridad en Internet y consiste en ocultar los datos que se quieren trasmitir manteniendo la confidencialidad tanto en origen como en el destino.
 • Cuota mensual 2.000 pesetas con Telefónica, que el consumidor tendrá que pagar religiosamente aunque para sus llamadas a larga distancia contrate con otro operador, y todo por utilizar su red.
 • Cuota mensual de abono Cantidad fija que se paga sólo por estar abonado a un operador. Esta cantidad ha sido eliminada por todas las compañías que operan actualmente en el mercado de la telefonía fija excepto por Telefónica, que la sigue cobrando a sus clientes, cantidad que asciende a 1.442 ptas. al mes. Además para compensar a Telefónica por la reciente bajada de las tarifas telefónicas, el Gobierno ha previsto una subida de esta cuota que se producirá en tres tramos hasta llegar a las 1.742 ptas. antes de agosto del 2001.
 • Dialer Es un marcador que al instalarlo en tu teléfono, automatiza la llamada que hagas a través de un operador de telefonía, para que no tengas que marcar el prefijo cada vez.
 • Dual Band Los teléfonos Dual Band permiten la utilización de las dos redes GSM 900 y GSM 1800. La conmutación entre las dos redes se hace automáticamente cuando una de las redes está saturada o no tiene cobertura en altura. Los teléfonos Dual Band son ventajosos en relación con los teléfonos GSM normales, ya que la red GSM 900 está cada vez más saturada.
 • Electrosmog Contaminación electrónica que producen las ondas de los teléfonos móviles.
 • Establecimiento Es un gasto que se cobra por entrar en la red de telefonía. Es decir, además del gasto de la llamada, te van a añadir este “extra” de 15 ptas. en cada llamada provincial e interprovincial y de 20 ptas. en las llamadas internacionales. Actualmente, sólo hay tres operadores que lo cobran: Telefónica, Retevisión y Alò.
 • Facturación Es la forma en que te van a cobrar la llamada. Puede ser con diferentes cargos: 1/1: desde el primer segundo, te van a cobrar toda la llamada por segundos 60/1: después del primer minuto, que te lo cobran entero aunque cuelgues antes, te cobran por segundos. 60/60: después del primer minuto, que te lo cobran entero aunque cuelgues antes, te cobran por minutos 160/60: después de 2 minutos y 40 segundos, que te los cobran enteros aunque cuelgues antes, te cobran por minutos.
 • Fibra óptica Cable compuesto por una o varias fibras de vidrio a través de las cuales viajan los datos a la velocidad de la luz.
 • ISP o dirección IP Conexiones gratuitas a Internet ofrecidas por los operadores de telefonía. Estos deben utilizar la red básica de Telefónica, y como contrapartida, Telefónica debe abonarles por cada conexión, 1,65 ptas./minuto en horario normal o 1,05 ptas./minuto en horario reducido. Este “canon” es una compensación por la situación tan ventajosa que continúa manteniendo la compañía ex monopolista.
 • Módem Palabra formada por: MOdulador/DEModulador. Las señales generadas por los ordenadores son digitales y la señal de la línea telefónica es analógica, por tanto se necesita un módem que convierta la señal del ordenador en señales que se puedan trasmitir por las líneas telefónicas y que a su vez puedan volver a convertir dicha señal en una señal digital al llegar al ordenador de destino. La velocidad de los módem se mide en bits por segundo (bps), y se recomiendan velocidades de al menos 14.400 bps.
 • Opciones sobre acciones También llamadas “Stock Options”, es la forma que tienen las grandes empresas multinacionales -como Telefónica-, de retener a sus directivos más apreciados. El sistema es el siguiente: se reserva para un equipo directivo, una parte de las acciones que posee la propia compañía a un precio ya establecido. Esta reserva se realiza sólo por un tiempo determinado, durante el cual ese directivo no puede tocar sus acciones, que se supone que subirán de precio. Cuando el ejecutivo, pasado ese plazo recibe las acciones, éstas pueden haber multiplicado su valor.
 • Operador Empresa de telecomunicaciones. Teltarifas ofrece una comparativa de tarifas de los operadores de telefonía fija y móvil, de cable y de Internet, que operan actualmente en España. Entre otros, se pueden encontrar: Uni2, Retevisión, Alò, Jazztel, Telefónica, Airtel, Sinpletel, BT, Retecal, Supercable, Euskatel, Madritel, Ono, Menta, Retena, Erre, Amena, Airtel, Movistar, etc.
 • Operadores regionales de cable Son las compañías que ofrecen telecomunicaciones por cable (fibra óptica), regionalmente compitiendo con Telefónica. Por el momento son: Euskatel (País Vasco), Madritel (Comunidad de Madrid) Retecal (Castilla y León) Supercable (Andalucía) Canarias Telecom,(Canarias) Retena (Comunidad Foral de Navarra) Ono (varias ciudades, consulta nuestro cuadro de proveedores de cable), Telecable Asturias (Asturias), ReteRioja (La Rioja), Aragón de Cable (Aragón), Torrent (Comunidad Valenciana),Menta (Cataluña). En Menorca, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla, Ibiza y Formentera, el concurso para la adjudicación de cable, quedó desierto, por lo que Telefónica Cable operará sin competidor.
 • PIN Siglas de Personal Identification Number o Número de Identificación Personal. Este número, es un código utilizado por todos los teléfonos GSM para que permitan la autorización del acceso a determinadas funciones e información. Este código está siempre asociado a una tarjeta SIM (no a un teléfono) y es entregado junto con ésta. Si se introduce el PIN erróneamente tres veces seguidas es necesario recurrir al código PUK debido a cuestiones de seguridad .
 • Portabilidad Posibilidad de cambiar el operador manteniendo el mismo número de teléfono. Se prevé que en España se pueda tener esta posibilidad a partir del 1 de julio de 2000 para teléfonos móviles y antes del 4 de marzo de 2000, para fijos. En Europa, este mecanismo ya existe en Holanda y Reino Unido.
 • Portal Puerta de entrada a Internet que ofrece contenido y servicios, por ejemplo: Navegalia, Terra, Ya, Canal 21, etc. Algunos ven en los portales el método para poner orden en Internet, pero la competencia entre ellos y la existencia en la red de robots -como ask.com- que permiten llegar a la información de una forma inmediata, cuestiona su supervivencia a medio plazo.
 • Ptas./minuto Es la facturación básica por minuto. Pero atención ala publicidad incompleta, porque ningún operador añade el IVA a sus precios. El porqué no lo sabemos, pero lo cierto es que no facilitan las cosas al consumidor. Por lo tanto hay que añadir siempre el 16% de IVA en todas las tarifas.
 • PUK Siglas de Personal Unblocking Code o Código de Bloqueo Personal. Es el utilizado para desbloquear una tarjeta SIM que esté bloqueada. Este código te lo entregan durante la suscripción y hay que guardarlo en un sitio seguro. La tarjeta SIM podrá ser bloqueada si se introduce mal el código PIN más de dos veces.
 • Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) Es una solución digital de acceso a Internet, a través de la cual se pueden transmitir simultáneamente diferentes tipos de información (datos, voz, imágenes y sonido). Con esta solución no se necesita módem.
 • Red Telefónica Conmutada (RTC) Es el acceso más común y barato a Internet, ya que sólo se necesita un número telefónico y un módem, además del acceso RTC.
 • Redes IP Permiten ofrecer los servicios tradicionales de telecomunicaciones, como el teléfono, y otros nuevos, utilizando la tecnología de Internet. De esta forma, además de obtener la misma calidad en la comunicación, permiten abaratar costes, ya que el usuario no se ve obligado a hacer un esfuerzo económico inicial, ni se ve afectado en su forma habitual de utilizar los sistemas de comunicaciones.
 • Roaming Dentro de una red, significa que el teléfono se conecta automáticamente a células diferentes cuando se halla en desplazamiento. Cuando su contacto con una determinada célula o teléfono se pierde o se debilita, busca inmediatamente otra célula que garantice una comunicación mejor. Roaming international, significa que un teléfono se puede identificar en su red estando conectado con otra red diferente. Para que esto pueda ocurrir, es necesario que los operadores de cada red establezcan un contacto de roaming. Como resultado, es posible la utilización del teléfono en el extranjero manteniendo el mismo número de teléfono y pudiendo recibir llamadas como si se encontrara en su red original. Este servicio requiere normalmente una suscripción y tiene un tarificación propia.
 • SIM Siglas de Subscriber Identity Module, y es el pequeño circuito impreso colocado en un soporte de plástico o tarjeta, que tiene que estar insertado en cualquier teléfono GSM, para que éste pueda ser conectado a una red GSM. La tarjeta SIM desempeña dos funciones primarias en la red GSM: la de control de acceso a la red y la personalización del servicio. Contiene la información sobre el utilizador, la seguridad y la memoria para una lista de teléfonos. Existen actualmente dos tipos de tarjetas: ISO estándar (del tamaño de una tarjeta de crédito) o Plug-in (cerca de los 2 cm cuadrados). Ambas tienen la misma funcionalidad, sólo varía el tamaño del soporte de plástico, siendo el último utilizado en la mayoría de los teléfonos más recientes. Las tarjetas SIM de GSM Phase 2+ van a permitir servicios como el dinero virtual, la banca móvil, la reserva de billetes, etc.
 • SMS Siglas de Short Message Service o Mensajes Cortos para móviles. Este servicio está disponible en los sistemas digitales que permiten el envío y la recepción de mensajes de hasta 160 caracteres a través del centro de mensajes del operador de tu teléfono. Si el teléfono destino está colgado o fuera de alcance, los mensajes son guardados en el centro de mensajes garantizando así que no se pierdan. El servicio puede requerir una suscripción.
 • Tarifa plana Es el sueño de todos los usuarios de Internet. Consiste en pagar una cantidad fija al mes para disfrutar de conexión a Internet sin límite de tiempo. Actualmente varios operadores y algunos servidores, ofrecen tarifa plana. Consulta nuestro apartado con las Tarifas Planas que se ofertan en la actualidad.
 • Tarjeta prepago Hay dos tipos de Tarjetas prepago. Unas son las que se pueden adquirir en estancos o tiendas de distribuidores autorizados por los operadores, para recargar el teléfono móvil. Se venden por unidades y las hay con saldos que oscilan entre las 1.000 y las 10.000 ptas (IVA incluido), según el operador que elijas. Todos los operadores te permiten la posibilidad de cambiar de una tarjeta prepago a contrato siempre que sea con la misma compañía. Las otras tarjetas son las que podrás utilizar para hacer llamadas desde cualquier teléfono: fijo, móvil o cabina. Se venden por unidades y los saldos son de 1.000 ó 2.000 ptas. Consulta nuestro especial Tarjetas Prepago y sabrás las ventajas que ofrece esta modalidad.
 • TCP/IP Es el lenguaje común que utilizan las computadoras para que la comunicación entre ellas a través de Internet, tenga éxito. Gracias a este protocolo de comunicación, las máquinas diferentes entre sí son capaces de dividir los mensajes en bloques de información más pequeños para enviarlos por la red, encaminarlos por las distintas redes individuales que componen Internet y reagrupar los bloques de información en el destino.
 • Tecnología ADSL Siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital Asimétrica, que Telefónica Data suministra a todas las operadoras. El ADSL consta de una línea de voz normal, para llamadas convencionales de teléfono, y de dos líneas asimétricas para datos. Esto quiere decir que aunque estés siempre conectado a Internet, podrás recibir llamadas de voz normales sin comunicar.
 • Tecnología LMDS Siglas de Local Multipoint Distribution Service. Se trata de un sistema de trasmisión vía radio basado en un punto central (punto), que se conecta con un conjunto de edificios de destino (multipunto) para la transmisión de señales de alta y baja velocidad
 • Tecnología UMTS Siglas de Universal Mobile Telecommunications System, sistema que introducirá el ancho de banda casi ilimitado y permitirá la emisión y recepción de voz, datos e imágenes a través del teléfono móvil.
 • Telecom Feria Internacional que se celebra cada cuatro años en Ginebra (Suiza),y que muestra el futuro de las telecomunicaciones en el mundo.
 • Tipo de tarifa Horarios o planes de que disponen los operadores y en los que se engloban las tarifas que os mostramos en el cuadro. Para una información más detallada puedes consultar los perfiles de cada operador en nuestro apartado dedicado a la telefonía fija.
 • URL Siglas de Uniform Resource Location o Localizador uniforme de recursos, y constituye un formato que permite acceder de forma uniforme a las páginas Web independientemente del servicio utilizado. Es la dirección que contiene toda la información necesaria para identificar a la máquina y acceder a la información buscada.
 • WAP Siglas de Wireless Aplication Protocol, protocolo de aplicaciones para que los teléfonos móviles accedan a Internet sin limitaciones de capacidad ni de velocidad.
OPERADOREA
 • AIRTEL
  Telefonia finkoko zerbitzuari esker, OPERADOREAe global bihurtu da, lehenagotik baitzeukan telefonia mugikorra eta Interneterako sarbidea
 • ALó
  23 estatutan agerpena duen RSL COM konpainiako kide bat da eta bere kanpainia oinarritu du deiak Telefonica-ren prezioaren erdian eskaintzean
 • BTEstatu espainiarrean 9 urte eman ditu, etengabe berrikuntza teknologikoak sartzen eta zerbitzu berriak eskaintzen
 • RETEVISION
  Telefonia finkoko monopolioa desegin zuen lehena
 • SINPLETELMundu zabalean telekomunikazioko OPERADOREAe den Interoute Taldeko kidea da. IP sare estatala dute, probintzi hiriburu denetan nodoak ezarrita.
 • TELEFONICATelekomunicacio-zerbitzuetan OPERADOREAe aitzindari izara 70 urte baino gehiagotan Estatuko telefoniaren monolopioa eduki du eta dei lokalena berak dauka oraindik.
 • UNI2Espainian hasi zen hirugarren OPERADOREAea eta deia ezartzeko kostua kendu zuen lehena.
 • VIATELKonpainia multinazional honek telekomunikazio-peradore global baten zerbitzu guztiak eskaintzen ditu.
 • MOVISTARTelefonica Móviles konpainiako kidea, zerbitzuen eskaintza zabaldu du, telefonia finkoa ere eskura jarrita
 • GRAPES COMUNICATIONS Telekomunikazio-OPERADOREAe europar hau enpresentzako zerbitzua du berezitasuna eta arestian partikularrei ere eskaintzen die.