Etxe baten jabekideak titulartasunari eutsi, ondasun higiezinen zerga ordaindu ez arren