Natació en piscines i asma infantil, a debat

Cap estudi ha confirmat de forma fefaent una associació directa entre nedar en piscines durant la infància i desenvolupar asma
1 Juliol de 2016

Natació en piscines i asma infantil, a debat

/imgs/20160701/piscina.jpg

La relació entre natació i asma és un tema molt qüestionat en el qual els científics no es posen d’acord. Encara que l’activitat física és en general beneficiosa, ara com ara els experts no han arribat a un punt de trobada, ni disposen d’informació sòlida, a l’hora de recomanar a la població que nedi per salut.

Els darrers anys, s’han publicat diversos estudis (especialment d’origen belga) que sostenien que nedar en piscines podia constituir un risc per al desenvolupament d’asma infantil i altres malalties al·lèrgiques. Els culpables que això pogués ocórrer eren els compostos derivats dels productes químics utilitzats per a desinfectar l’aigua de les piscines (subproductes de la cloració considerats irritants).

En aquest sentit, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) de Barcelona també va elaborar un estudi en el qual es van detectar certs efectes nocius per a la salut respiratòria dels subproductes de la cloració o DBP, bé per contacte dèrmic amb aquests compostos químics o bé per via inhalada. Amb tot, l’impacte es va mesurar a molt curt termini: 40 minuts després que els participants de la recerca haguessin nedat.

En dubte

A hores d’ara, aquestes conclusions s’han posat en dubte. Principalment, a causa del treball més ampli i recent efectuat sobre aquest assumpte fins al moment. Es tracta d’una recerca duta a terme entre el CREAL i la Universitat de Bristol (el Regne Unit) que analitzava una mostra de 5.738 nens britànics, als quals es va fer un seguiment des del naixement fins a 10 anys.

L’estudi, publicat a l‘American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, no ha detectat una associació directa entre nedar en piscines durant la infància i el desenvolupament d’asma. Assegura que els petits que practiquen natació tenen el mateix risc de desenvolupar-ne que els qui no ho fan. I conclou que aquest esport, lluny d’augmentar el risc d’asma en nens, podria millorar la funció pulmonar i, fins i tot, protegir contra el desenvolupament d’aquesta malaltia respiratòria.

El mateix risc

Entre els gairebé 6.000 participants en la recerca, prop del 50% entre els 4 i els 7 anys nedaven en piscines almenys un cop a la setmana, mentre que el 20% no ho feia mai o gairebé mai. A més, en arribar a l’edat de 7 anys, un de cada cinc nens havia patit asma alguna vegada.

Els investigadors van comprovar que els qui havien nedat amb més freqüència durant la infància no tenien més risc de tenir aquesta malaltia als 7 anys o als 10 anys i tampoc no registraven símptomes respiratoris ni al·lèrgics, com ara sibilàncies, febre del fenc, dermatitis atòpica o èczema.

Amb tot, malgrat que aquests bons resultats corroboren la teoria que la natació no és nociva per a la salut respiratòria, els experts reiteren que aquestes dades hauran de ser confirmades amb més recerques del mateix tipus en altres països. A Espanya, per exemple, ja hi ha iniciatives semblants, encara que hi ha un seguiment reduït i, per tant, cal esperar a obtenir més resultats, tal com indica Cristina Villanueva, investigadora del CREAL i una de les autores del treball.

Principi de precaució

/imgs/20160701/MedicoAsma.jpg

Aquest últim treball del CREAL i la Universitat de Bristol, ni tampoc altres d’elaborats a Alemanya, Itàlia i la regió de Catalunya, no han trobat relació entre l’assistència a piscines i un risc més elevat d’asma entre la població infantil.

Precisament, en l’estudi del CREAL i la Universitat de Bristol, hi hauria la possibilitat que els nens participants no tinguessin asma ni es detectés un risc augmentat de desenvolupar-lo pel fet de nedar perquè, precisament, els qui van a la piscina amb regularitat són els qui gaudeixen de més salut i practiquen la natació com a part d’un estil de vida saludable.

Com que els dubtes respecte de les bondats o els perjudicis de les piscines per a la salut respiratòria continuen, els experts afirmen que seguiran investigant per concloure si els subproductes de la cloració eleven el risc de patir altres malalties menys freqüents o si podrien afectar la salut de les persones que passen moltes hores cada dia a les piscines, com els treballadors.

Per tant, mentrestant, ha d’imperar el principi de precaució i recomanen controlar i reduir els nivells dels compostos químics derivats de la desinfecció de l’aigua de les piscines. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir que estiguin per sota d’uns límits segurs per a la salut i, d’aquesta manera, aconseguir que es mantinguin els beneficis de la natació.