Les llistes de preus a la terrassa també són obligatòries