Precaució amb les revisions en les instal.lacions de gas