El nou permís de conduir

Un examen diari amb 12 punts

El sistema pretén conscienciar i controlar amb més rigor els conductors a fi de disminuir la sinistralitat
1 Març de 2006
Img miscelanea listado 396

Un examen diari amb 12 punts

/imgs/20060301/img.miscelanea.01.jpgDes de l’1 de juliol la conducció serà qüestió de punts. Així ho dicta la nova Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial que regula el permís de conduir. Del sistema vitalici de possessió del carnet (excepte retirada judicial) es passa a una llicència condicionada pel comportament del conductor. Aquesta mesura, aplicada en altres països com França, pretén reduir el nombre de morts a la carretera i servirà per a conscienciar dels riscos i les responsabilitats de la conducció.

Es partirà d’un permís amb 12 punts, excepte els conductors novells (amb menys de 3 anys d’antiguitat), que ho faran amb 8. Aquest últim també s’atorgarà als conductors que recuperen el seu carnet després d’haver-lo perdut per haver esgotat els punts inicials. Els conductors perdran punts cada vegada que siguen sancionats en ferm per cometre infraccions greus o molt greus. Aquest sistema reprimirà amb severitat les conductes incorrectes i reiterades per fomentar en els conductors un major grau de responsabilitat i d’autocontrol.

Com es perden els punts?

6 punts menys per…

 • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0,5 mil·ligrams per litre d’aire exhalat (0,3 mg/l en el cas de professionals i titulars de permisos de conducció amb menys de dos anys d’antiguitat).
 • Conduir sota els efectes d’estupefaents i altres substàncies d’efectes anàlegs.
 • Incomplir l’obligació de sotmetre’s a les proves de detecció del grau d’alcoholèmia, d’estupefaents i altres substàncies d’efectes anàlegs.
 • Conduir de forma temerària, circular en sentit contrari a l’establert o conduir vehicles en competicions i carreres no autoritzades.
 • Sobrepassar en més d’un 50% la velocitat màxima autoritzada, sempre que això supose superar almenys en 30 quilòmetres per hora aquest límit màxim. Per exemple: si es creua un poble a 100 quilòmetres per hora quan la velocitat màxima és de 50 quilòmetres per hora, s’estarà superant en aquest 50% i a més, se supera en més de 30 km/h el límit màxim.
 • L’excés en més d’un 50% en els temps de conducció o la minoració en més del 50% en els temps de descans establerts en la legislació sobre transport terrestre.

4 punts menys per…

 • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0,25 mil·ligrams per litre d’aire exhalat (0,15 mg/l en el cas de professionals i titulars de permisos de conducció amb menys de dos anys d’antiguitat).
 • Circular per autopistes o autovies amb vehicles amb què estiga prohibit fer-ho (ciclomotors, bicicletes, vehicles de tracció animal, tractors i altres vehicles especials que no superen els 60 quilòmetres per hora).
 • Conduir un vehicle amb una ocupació que supose augmentar en un 50% o més el nombre de places autoritzades, exclòs el conductor.
 • Circular en posició paral·lela amb vehicles amb què estiga expressament prohibit fer-ho per la llei.
 • Conduir un vehicle amb un permís o llicència que no l’habilita per a fer-ho.
 • Llançar a la via o als seus voltants objectes que puguen ocasionar incendis o accidents de circulació.
 • Conduir de forma negligent, creant un risc cert i rellevant per als altres usuaris de la via.
 • Excedir els límits de velocitat establerts en més de 40 quilòmetres per hora.
 • Incomplir les disposicions que estableix la llei sobre prioritat de pas (Cediu el pas, Stop i calçada de prioritat). /imgs/20060301/miscelanea01.jpg
 • Incomplir l’obligació d’aturar-se imposada pel senyal de Stop.
 • Incomplir les normes generals d’avançament posant en perill o entorpint els qui circulen en sentit contrari.
 • Avançar posant en perill o entorpint ciclistes que circulen en sentit contrari.
 • Fer marxa enrere en autopistes i autovies.
 • Augmentar la velocitat o efectuar maniobres que impedisquen o dificulten l’avançament per part del conductor del vehicle que serà avançat.
 • Avançar en els revolts o els canvis de rasant de visibilitat reduïda o en circumstàncies en què la visibilitat disponible no siga suficient, envaint la zona reservada al sentit contrari.
 • No respectar els senyals dels agents que regulen la circulació.
 • No respectar el llum roig d’un semàfor.

3 punts menys per…

 • Excedir entre 30 i 40 quilòmetres per hora els límits de velocitat establerts.
 • Efectuar un canvi de sentit incomplint les disposicions recollides en la llei.
 • No mantenir la distància de seguretat.
 • Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil, els cascos, auriculars o qualsevol altre dispositiu incompatible amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció.

2 punts menys per…

 • Excedir entre 20 i 30 quilòmetres per hora els límits de velocitat establerts.
 • Aturar-se o estacionar en els revolts, canvis de rasant, túnels, passos inferiors, interseccions o qualsevol altre lloc perillós que constituïsca un risc per a la circulació o els vianants.
 • Aturar-se o estacionar en els carrils destinats per al transport públic urbà.
 • Conduir vehicles que tinguen instal·lats mecanismes o sistemes encaminats a eludir la vigilància dels agents de trànsit, o que porten instruments amb la mateixa intenció, així com la utilització de mecanismes de detecció de radars.
 • Circular sense llums quan siga obligatori o utilitzar-los sense ajustar-se al que s’estableix reglamentàriament.
 • Conduir sense utilitzar el cinturó de seguretat, el casc i els altres elements de protecció o dispositius de seguretat.
 • Circular amb menors de 12 anys com a passatgers de motocicletes o ciclomotors amb les excepcions que determine el Reglament.
Com es recuperen els punts perduts?

Hi haurà dos tipus de cursos en funció de la sanció dels conductors. Si es vol recuperar punts, el curs de sensibilització i reeducació vial serà de 12 hores i permetrà aconseguir fins a 4 punts, amb un cost de 170 euros. Si el que es pretén és recuperar el permís de conduir retirat perquè s’han perdut tots els punts, el conductor haurà de fer un curs de 24 hores de duració (14 hores de formació, 2 de reflexió i 8 d’educació vial) per un cost de 320 euros, sense incloure les taxes d’examen que l’alumne haurà de pagar a la Direcció Provincial que corresponga, amb la qual cosa el desemborsament pot arribar a superar els 700 euros.

A més, es recuperaran els 12 punts de manera automàtica, si no s’han perdut tots, quan en un termini de dos anys no es cometen infraccions. Si la pèrdua de punts es va originar per una infracció molt greu, el termini s’amplia a tres anys. Si s’han perdut tots els punts, i amb això el carnet, en el cas que siga la primera vegada, el conductor ha d’esperar 6 mesos per a començar el procediment de recuperació. La segona ocasió o successives que el perda no podrà recuperar-lo abans de 12 mesos.