Quan l'inodor es converteix en una galleda de les escombraries

Els residus impropis llançats al vàter augmenten i generen un impacte ambiental i econòmic considerable
1 Febrer de 2013
Img medioambiente listado 754

Quan l'inodor es converteix en una galleda de les escombraries

/imgs/20130201/wc1.jpg
Tovalloletes, tampons, lleixiu, medicaments, pintures, restes de menjar… La llista de residus que acaben al vàter i que no haurien de llançar-s’hi cada vegada és més gran i, amb això, també ho és el seu impacte ambiental i econòmic. Així ho assenyalen els responsables dels sistemes de depuració d’aigües residuals, que subratllen que l’aportació de material artificial -ni residus orgànics ni excretes humanes- és de 25 grams per habitant i dia en pes humit, un 20% de la càrrega contaminant total aportada.

Per tant, les conseqüències mediambientals i econòmiques d’aquestes escombraries impròpies són considerables. Els residus biodegradables es poden depurar, però generen un cost i un consum energètic més alt, amb el dany ambiental indirecte consegüent. De tots aquests, els residus químics, difícils de depurar, són els més perillosos perquè provoquen problemes finals en rius i mars.

El sobreesforç econòmic d’aquests residus representa entre un 10% i un 18% del cost públic de depuració d’aigües residuals i, si això continua així, augmentaran encara més, segons estimacions de l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament (AEAS). Des d’aquest centre expliquen que l’operació i el manteniment d’una depuradora per a una població de 300.000 habitants pot estar entre els 0,13 i els 0,20 euros diaris per metre cúbic depurat (per a una família de quatre membres, entre 48 i 73 euros anuals), segons la tecnologia i les característiques de la depuradora, sense incloure-hi l’amortització de la inversió en la infraestructura.

Residus que no s’han de llençar al vàter

L’AEAS ha elaborat una llista de productes que els ciutadans llencen al WC amb més impacte:

 • Higiene personal. Tovalloletes “higièniques” o humides, compreses, tampons, bolquers, cotons i altres materials de cel.lulosa o tèxtil similars, a més de preservatius. Aquests últims són els més visibles i els més nombrosos i, encara que no són els més perillosos per al medi ambient, produeixen embussos, danys i més consum energètic en els sistemes de sanejament. Fernando Morcillo, director general de l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament (AEAS), assegura que el sector dels productes d’higiene domèstica utilitza una publicitat desafortunada perquè confon característiques favorables -com la biodegradació- amb la bondat ecològica absoluta o la presumpta comoditat (abocar-ho al vàter o a la pica), enfront del seu extraordinari impacte negatiu.
 • Fàrmacs i cosmètics: la Unió Europea (UE) ja marca limitacions en aquestes substàncies, perquè en nivells baixos provoquen als organismes aquàtics problemes de creixement, desenvolupament, disfuncions sexuals i tares genètiques.
 • Pintures i dissolvents: els seus components químics poden ser molt tòxics i per això convé no llençar-los per l’inodor.
 • Sabons i detergents: tenen fosfats que, abocats a l’aigua, provoquen el creixement d’algues en prejudici d’altres formes de vida. Les depuradores necessiten uns procediments químics molt costosos per a eliminar-los.
 • Trituradores d’escombraries: s’utilitzen per rebutjar per la pica els residus orgànics en comptes de fer-ho amb la galleda de les escombraries. Aquesta mala pràctica contamina les aigües residuals, sobrecarrega les depuradores i embussa les xarxes de clavegueram.
 • Olis vegetals usats: generen unes “boles de greix” que embussen els col·lectors i dificulten la sortida dels gasos, fet que provoca males olors a les ciutats.
 • Greixos alimentaris i olis usats d’automoció: tenen una capacitat d’obstrucció més gran que els anteriors.
 • Pesticides i insecticides: contenen clor, sofre i sulfat de coure i provoquen les taxes d’emissions més altes a col.lectors i sanejaments públics.
 • Equips per a reduir la calç i altres sals en l’aigua de consum públic: cada vegada més utilitzats, incrementen la concentració de sals amb problemes en la depuració i en l’abocament als llits de l’aigua depurada.

Simon Evans, de la companyia Thames Water, encarregada de la depuració d’aigües residuals de Londres i altres ciutats britàniques, afegeix a aquesta llista residus sorprenents que han trobat els seus responsables, com ara animals (peixos d’aquaris, hàmster o jerbus), parts del cos humà com dits de les mans, o parts d’un cotxe.

Com convé desfer-se dels residus de manera responsable

/imgs/20130201/wc2.jpg
A l’hora de desfer-se d’aquests residus, el més convenient és utilitzar els sistemes habituals de reciclatge:

 • Productes i substàncies químiques perilloses: haurien d’emmagatzemar-se i lliurar-se en un Punt Net (encara que en el cas de les pintures i dissolvents no compten amb la catalogació de Gestors de Residus Perillosos en moltes ciutats).
 • Medicaments: cal portar-los als punts de recollida SIGRE, situats a les farmàcies i als centres de salut.
 • Oli usat: l’oli es pot reciclar i cada vegada més ciutats ofereixen contenidors específics per fer-ho.
 • Residus orgànics: d’una banda, es podrien separar les escombraries que puguin comportar-se i, d’altra banda, es podria posar al bany una paperera per unir-se després a la resta d’escombraries orgàniques produïdes a casa, i dipositar-les al contenidor corresponent.