Compra un habitatge sobre plànol en una urbanització i li requereixen escripturar amb la urbanització sense executar