Rebaixes

Preus més baixos amb els mateixos drets

El preu ha de ser l'única diferència entre els productes rebaixats i els que s'ofereixen en altres èpoques de l'any
1 Gener de 2006
Img consejo listado 125

Preus més baixos amb els mateixos drets

/imgs/20060101/consejos01.jpg
Gener és el mes favorit dels qui busquen gangues. Ben planificades, les rebaixes són la millor ocasió per a adquirir productes de qualitat a menor preu. Dies abans que comencen es pot elaborar una llista amb les necessitats familiars i fitxar en els establiments els productes que ens interessen. La màxima és no passar per alt que continuem tenint els mateixos drets que quan fem una compra en temporada normal.

Cal recordar que els productes que es venen en època de rebaixes han de ser els mateixos que han estat a la venda els mesos precedents. Per això, en l’etiquetatge ha de figurar tant el preu anterior com el rebaixat o el percentatge de rebaixa que s’oferisca. L’etiquetatge ha de ser correcte i llegible en castellà. Els productes rebaixats que siguen exhibits en aparadors han de portar exposats els preus.

Devolucions

 • Encara que els comerços no estan obligats a fer devolucions de productes en bon estat, la majoria les accepta. Si durant tot l’any el punt de venda anuncia que s’admeten canvis, haurà de fer-ho en rebaixes, llevat que s’indique el contrari expressament en un lloc visible.
 • Quan es pot tornar un producte? Si presenta algun defecte de fabricació anterior a la venda. A més, en aquest cas el client no té per què acceptar vals, xecs ni moneda interna. Si va abonar la compra amb una targeta de dèbit o de crèdit, la devolució es farà a la targeta. I si va adquirir el producte pagant al comptat, el reemborsament també serà al comptat.
 • Quan no té obligació l’establiment d’admetre una devolució? Quan el producte no és defectuós. És a dir, si el consumidor canvia d’opinió respecte d’un producte i desitja tornar-lo, l’establiment pot negar-se a fer-ho, sempre que l’article no siga defectuós. Algunes botigues, com a valor afegit dels seus serveis, permeten la devolució de productes encara que no presenten defectes de fabricació. Informem-nos sobre les condicions -terminis, si s’efectuarà en metàl·lic o mitjançant vals de compra, etc.- per a això.
 • Si la publicitat d’un establiment o d’un producte anuncia a través de qualsevol mitjà que si no quedem satisfets amb el producte ens retornen els diners, tenim dret a això, ja que la publicitat és vinculant per a qui l’efectua. Ara bé, serà l’establiment qui decidisca quan acaben o canvien les condicions anunciades mitjançant la publicitat; així doncs, abans de comprar preguntem si continua vigent.
 • Si per llei tenim dret a cancel·lar el contracte però el venedor es nega a tornar-nos la quantitat entregada, acudim a l’OMIC més pròxima o la Junta Arbitral de Consum.
 • Si adquirim un producte abans de l’època de rebaixes i el tornem quan ja han començat, ens hauran d’abonar el preu que tenia quan va ser comprat, l’import que indique la factura o el tiquet de compra, i no el preu rebaixat.
 • Per a evitar problemes posteriors, examinem bé l’objecte de la compra abans de pagar-lo.
 • En les compres a terminis, exigim que ens incloguen una clàusula que possibilite la dissolució del contracte de compra dins dels tres dies posteriors a l’entrega de l’article.
 • En la venda a domicili i en la venda a distància disposem d’un termini de 7 dies, des de la recepció de la mercaderia, per a tornar el producte.

Qualitat i garantia

 • No acceptem cap article en mal estat, amb tares o defectes: ens estaran oferint un saldo, no una rebaixa.
 • Si percebem alguna irregularitat, podem defensar els nostres drets denunciant la situació mitjançant la sol·licitud d’un full de reclamacions.
 • Els béns de naturalesa duradora, com els electrodomèstics, que tinguen certificat de garantia, també hauran de portar-lo en època de rebaixes, en les mateixes condicions i per escrit. El document de garantia haurà d’expressar el bé o objecte sobre el qual recau, el nom i adreça del garant (el venedor), el termini de duració (com a mínim dos anys) i l’abast territorial.

/imgs/20060101/compras.jpg

Factures i formes de pagament

 • Exigim i guardem els tiquets i les factures per si necessitem fer algun canvi o reclamació.
 • La Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris estableix que el tiquet ha de portar el nom del producte, la data de la compra i el preu, a més del nom del comerç. Si falta algunes d’aquestes dades, podem exigir al comerciant que ens l’indique per escrit.
 • Els establiments que admeten el pagament amb targetes de crèdit durant la resta de l’any estan obligats a fer-ho també en rebaixes, llevat que s’indique de forma visible el contrari, sense cap recàrrec sobre el preu.