El concessionari es desentén del pagament d’una avaria en període de garantia