Manual de vida moderna: educació i energies renovables

1 Juliol de 2018
Img consejo del mes 3 listado

Manual de vida moderna: educació i energies renovables

Compra-li-ho!: el 40% dels progenitors espanyols experimenta pressió social per a regalar als fills productes que no poden pagar fàcilment. El 91% acaba sucumbint i adquirint-los

/imgs/20180701/molino.jpg

La pressió social pot arribar a ser dissuasiva i, en el cas del nostre país, sembla que fins i tot asfixiant. Així ho suggereix l’últim Informe Europeu de Pagaments de Consumidors elaborat per Intrum Justitia i Lindorff, segons el qual, el 40% dels pares i mares espanyols se sent coaccionat per comprar als seus fills productes o serveis que no pot pagar. D’aquests, el 91% acaba sucumbint a la pressió i adquireix béns de consum per als nens de la casa als quals no pot fer front, un percentatge que se situa 4 punts per sobre de la mitjana europea. Segons es desprèn de l’estudi, els últims sis mesos el 28% dels progenitors ha demanat diners prestats o ha gastat el crèdit de la seva targeta per adquirir aquest tipus de productes per als fills induïts de manera indirecta per la societat. L’ordinador i el mòbil figuren entre els més habituals.

L’avançament de les renovables: s’estima que el 21% del consum energètic del món procedirà de fonts naturals inesgotables el 2030

La cinquena part del consum energètic del planeta serà renovable en 12 anys, segons l’Informe sobre el Progrés Energètic elaborat per l’Agència Internacional de l’Energia i el Banc Mundial. Tot i això, l’avançament cap a aquest model sostenible previst per Nacions Unides per a aquest any continua sent complicat malgrat la inversió. També s’han detectat endarreriments en uns altres dels objectius que s’ha fixat l’ONU per a la mateixa data: només el 92% de la població mundial tindrà accés a l’electricitat i el 73%, a les energies netes per a cuinar.