Reparacions d'electrodomèstics

Amb tota la garantia

Per a evitar conflictes i sobresalts amb la factura, cal sol.licitar pressupost previ als tallers de reparacions
1 Juny de 2005
Img consejos

Amb tota la garantia

/imgs/20050601/consejos01.jpg
Les avaries en els electrodomèstics són una molèstia que més aviat o més tard visita la gran majoria de cases. Per molt bon resultat que oferisca, ni l’aparell més sofisticat d’última generació està lliure de sofrir contratemps. En aquests casos, el més normal és acudir als serveis d’assistència tècnica (SAT). Però, a vegades, el desplaçament del tècnic, el recanvi de les peces espatllades i el cost de la mà d’obra poden suposar una quantia considerable que no compensa la reparació. Aquí mostrem algunes claus per a una resolució satisfactòria.

Reparació en garantia

 • Recordem que quan adquirim un producte, també tenim dret a exigir-ne la reparació si s’espatlla, sempre que, això sí, no se n’haja fet un ús indegut.
 • /imgs/20050601/documento.jpgAssegurem-nos que la marca té un servei d’assistència tècnica adequat. Desconfiem de la publicitat en què apareix un número de telèfon de tarificació addicional, és a dir, més car (els 803, 806, 807…) o un mòbil i no s’indica un domicili.
 • Conservem, al costat del manual d’instruccions dels aparells que comprem, la targeta de garantia i la factura o tiquet de compra.
 • Durant els primers sis mesos de garantia d’un producte nou es pressuposa que el dany o avaria ve de fàbrica i el venedor ha d’assumir les despeses de la reparació, tant de peces i trasllat com de les hores de treball. Si han passat aquests sis mesos, és el consumidor qui ha de demostrar que la fallada ve d’origen i que no ha sigut provocada per un mal ús del producte (si així ho requereix el venedor).
 • No hem de manipular l’aparell, perquè perdrem el dret de reclamar, encara que el defecte provinga de fàbrica.
 • El temps de la garantia queda en suspens durant el temps que l’electrodomèstic estiga en reparació.
 • La garantia legal i obligatòria del fabricant és de dos anys. La garantia comercial, la que cada fabricant, venedor, etc. afegeix voluntàriament a la legal, és interessant perquè amplia el termini legal de dos anys. Però cal no oblidar que sol tenir limitacions enfront de l’obligatòria i que en alguns casos està condicionada al compliment de determinats requisits. És habitual, per exemple, que establisca que el desplaçament o les peces s’hagen d’abonar.
 • No oblidem que els béns de segona mà comprats a un empresari o professional també gaudeixen d’una garantia mínima d’un any.
 • Cal saber que es pot exigir una indemnització pels danys o perjudicis derivats de l’avaria i el temps de reparació. És a dir, si adquirim una nevera i s’espatlla a la setmana de compra, a més de sol.licitar que es faça efectiva la garantia, es pot exigir una indemnització pels aliments que s’han fet malbé davant del mal funcionament de l’electrodomèstic.

Sense garantia, demanem pressupost

 • Si la garantia ja ha vençut, demanem el pressupost en diversos tallers de reparació, a més del servei tècnic.
 • Sondegem per telèfon si val la pena fer la reparació, quant ens pot costar, quant cobren per mà d’obra i desplaçament… Si comprovem que ens interessa, demanem el pressupost per escrit. Ha de detallar el preu final de la reparació, que haurà d’incloure tant la mà d’obra com la substitució de peces i les despeses de desplaçament, si n’hi hagués, les anomenades “sortides”. Si no hi consta l’IVA ni es diu expressament “no inclòs”, s’entén que està inclòs en el preu final.
 • No hem d’oblidar que només estem obligats al pagament de l’elaboració del pressupost quan, després d’haver-lo sol.licitat, no l’acceptem.
 • Per l’elaboració del pressupost ens poden cobrar els imports següents:
 • Per a petits aparells d’ús domèstic: l’import corresponent a quinze minuts de mà d’obra.
 • Per a línia blanca: el corresponent a trenta minuts.
 • Per a línia marró i electrònica: el corresponent a una hora de mà d’obra.
 • Si no acceptem el pressupost, ens han de tornar l’aparell en les mateixes condicions en què el vam lliurar.
 • El pressupost lliurat ha de ser vàlid fins a 30 dies després de la seua comunicació.

Al taller

 • Recordem que en període de garantia no ens poden cobrar el desplaçament, la mà d’obra, les peces ni els impostos.
 • Si no està en garantia, és preferible portar l’objecte a reparar. Evitarem despeses.
 • Només ens poden cobrar una vegada per desplaçament al domicili. No importa si l’arreglament comporta diversos viatges o si han anat a la casa i no han pogut treballar perquè no estàvem.
 • Si la reparació es fa a casa, tenim dret que ens informen amb antelació de les tarifes de reparació.
 • Estiga o no en garantia, cal sol.licitar un resguard en què es justifique el lliurament de l’electrodomèstic. Per a això l’aparell haurà d’estar identificat: marca, línia, sèrie, etc.
 • Abans d’emportar-nos l’aparell a casa, o que el tècnic se’n vaja, comprovem que funciona correctament.
 • Una vegada efectuada la reparació, retireu l’aparell com més aviat millor. Poden cobrar-nos en concepte de consigna per dia d’emmagatzematge a partir del termini d’un mes des que ens van comunicar que passéssem a recollir-lo. Sol.licitem, fins i tot si està en garantia, una factura detallada en què s’especifique el CIF de l’empresa, la reparació efectuada, les hores de treball, el preu de la mà d’obra, les peces substituïdes, l’IVA i el termini de garantia de la reparació.
 • Hem de saber que els tallers de reparació han d’exposar de forma clara i visible els preus per hora de reparació i les despeses de desplaçament.
 • Assegurem-nos que les peces substituïdes són noves. Tenim dret que ens lliuren les antigues.
 • La garantia mínima de reparació és de tres mesos i cobreix també els desplaçaments i les peces reparades o substituïdes, per això és fonamental que conservem durant aquest període la factura corresponent