El banc va ometre informació en una inversió que va resultar fallida