Un assegurat reclama la devolució de part d’una pòlissa a tot risc