Pa de motlle

Una mica més grassos però no més calòrics que el pa comú

Les dues mostres d'una determinada marca eren les de millor composició nutricional, però en el tast van ser les pitjors
1 Juny de 2005
Img analisisap

Una mica més grassos però no més calòrics que el pa comú

/imgs/20050601/analisisa01.jpg
CONSUMER EROSKI ha analitzat quatre mostres de pa de motlle blanc i quatre mostres de pa de motlle integral de Bimbo, Panrico, La Bella Easo i Brook’s en envasos des de 475 g fins a 600 g. Els blancs més cars van ser Brook’s, (3,22 euros el quilo) i els més barats, Panrico, (2,40 euros el quilo); els integrals costaven des de 2,64 euros fins a 3,22 euros el quilo. El pa de motlle té més greix que el pa comú però no aporta més calories, i els seus avantatges principals són que resulten més fàcils de mastegar i que el període de conservació és molt superior al del pa comú.

Les matèries primeres del pa comú són farina de blat, sal, llevat i aigua potable, i s’hi poden afegir additius i coadjuvants tecnològics que no afecten el seu valor nutritiu. El pa de motlle pertany a la categoria de pans especials i utilitza, a més, farina enriquida i ingredients com gluten de blat, segó, lactis (llet, llet condensada, en pols, totalment o parcialment desnatada, sèrum en pols, lactosèrum…), ous, farina de lleguminoses o de malt, extracte de malt, sucre i mel, greixos vegetals, cereals, espècies i condiments.

Què en diu l’anàlisi

Les dues mostres (blanc i integral) de Brook’s i La Bella Easo ofereixen menys llesques per envàs que Panrico i Bimbo: 14 unitats davant de les 22 de les altres dues marques, però en les dues primeres cada llesca pesa prop de 40 grams mentre que les de Panrico i Bimbo pesen uns 25 grams.

La humitat és l’únic paràmetre legislat específicament per al pa de motlle: no pot superar el 40% en els blancs i el 42% en els integrals. Tot bé: cap mostra no va superar aquests límits. D’altra banda, el nutrient fonamental del pa de motlle són els hidrats de carboni, i dins d’aquests el midó. En el blanc representen entre el 45% i el 48% i en l’integral, al voltant del 40%. A més del midó (hidrat de carboni complex) que procedeix de les farines, contenen sucre (hidrat senzill), afegit en l’elaboració. Si obviem la peculiaritat dels dos pans de Bimbo (amb menys sucre, entorn del 3% en els dos), els blancs tenen més sucre (més del 7%) que els integrals (entre el 4% i el 6,5%).

Aquests pans de motlle aporten també proteïnes (entre el 7% i el 10%) de qualitat només intermèdia, ja que no tenen lisina, aminoàcid essencial. El pa de motlle aporta més greix que el pa comú: els valors de greix més habitual (l’excepció, Bimbo, amb només el 2,3%) van ser al voltant del 5%, mentre que el pa comú té només l’1,5% de greix.

Més sobre el greix del pa de motlle

Només les dues mostres de Bimbo utilitzen oli d’oliva, les altres utilitzen oli vegetal sense especificar-ne l’origen. Brook’s i La Bella Easo reconeixen que el seu oli ha sigut hidrogenat o parcialment hidrogenat, amb la qual cosa la saturació del greix és més alta. Importa tant la quantitat de greix de l’aliment com el perfil lipídic, o la relació entre els àcids grassos saturats i els insaturats: com més alta siga la proporció de saturats, menys saludable serà el perfil lipídic. Els greixos insaturats ajuden a reduir els nivells de colesterol en sang i a fer la sang més fluida, cosa que evita la formació de trombes; per això, se’ls considera greixos aliats del cor i dels vasos sanguinis. Al contrari, els greixos trans, que apareixen durant la hidrogenació d’olis vegetals, es comporten de forma semblant al greix saturat: consumits amb freqüència augmenten els nivells de colesterol en sang i perjudiquen la nostra salut. Les dues mostres de Bimbo (blanc i integral) no només tenen la meitat de greix que les altres mostres, sinó que també figuren entre les que tenen el greix més saludable: només un 25% i un 21,6% de greix saturat, respectivament, mentre que en la resta de pans de motlle blancs els greixos saturats representen la meitat del greix i en els integrals de La Bella Easo i Brook’s s’acosten també al 50%, mentre que Panrico es queda en un elogiable 17% de saturats.
/imgs/20050601/analisisa02.jpg

Calories i fibra

El valor energètic del pa de motlle és semblant al del pa comú, i serà més alt a mesura que s’hi afegisca sucre, oli, greix, llet, mantega i altres ingredients, cosa que ja fan alguns fabricants en pans de motlle especials, diferents dels estudiats aquí. El pa comú aporta de mitjana 250 calories per cada 100 grams, al voltant de 20 calories menys que el pa de motlle blanc, mentre que el pa de motlle integral aporta de mitjana 238 calories. Les mostres de pa de motlle blanc van ser sempre més calòriques que les integrals de la mateixa marca, però el blanc de Bimbo va resultar menys calòric que els integrals de les altres marques. El més energètic en tots dos tipus de pa de motlle va ser Brook’s: 272 calories per cada 100 grams en el “blanc” i 250 en l’integral.

La fibra alimentària, que afavoreix la motilitat intestinal perquè no és digerida pel nostre aparell digestiu, té un consum recomanat de 25-30 grams al dia. Els pans de motlle estan elaborats amb farina de blat però en l’elaboració del pa blanc eliminen la clofolla i el germen del gra, que és on hi ha la major part de la fibra. En l’integral, però, s’utilitza el gra de blat sencer mòlt.

El laboratori va determinar la fibra en aquests pans de motlle. En els “blancs”, va anar des del 4,1% de La Bella Easo fins al 5,5% de Bimbo, i en els integrals, com era previsible, el contingut de fibra va ser més alt: prop del 8% en Brook’s i La Bella Easo i el 8,5% en Panrico i Bimbo. Quatre llesques de l’integral de Brook’s i La Bella Easo aporten 13 grams de fibra, mentre que en les de Bimbo i Panrico, més petites, amb quatre llesques s’obtenen 9 grams de fibra.

Els continguts en sal van variar des dels 500 mg/kg del blanc de La Bella Easo fins als 710 mg/100g de l’integral de Panrico; aquesta última quantitat de sal es va considerar elevada. D’altra banda, els dos pans de Brook’s declaren vitamina B12, de la qual es van quantificar al laboratori 0,68µmg/100g en el blanc i 0,94µmg/100g en l’integral, quantitats rellevants (la que es recomana cada dia per a un adult és d’1µmg) i quatre vegades més del que anuncia l’etiqueta.

Finalment, el pa de motlle blanc Panrico declara i conté proteïnes làcties (altres pans ho declaren però no es van detectar); això ho han de tenir en compte els qui mostren intolerància a la llet. I els qui sofrisquen malaltia celíaca (intolerància al gluten, proteïna del blat, sègol, ordi, avena i triticale, híbrid de blat i sègol), tampoc no poden consumir pa de motlle, excepte l’elaborat amb farina de blat moresc o arròs, o amb cereals exempts de gluten.

Etiquetatge i envàs

Les úniques irregularitats de les etiquetes d’aquests pans de motlle (que contenien tota la informació obligatòria) es van veure en les llegendes nutricionals.

La més evident és que les dues mostres de Bimbo declaren ser “99% lliure de greix”, quan el laboratori va determinar que les dues (les que menys greix tenen de l’anàlisi, tot cal dir-ho) contenen el 2,3% de greix.

D’altra banda, no sembla necessari anunciar “sense colesterol”, llegenda destacada en totes les mostres excepte en les de La Bella Easo, perquè cap pa de motlle d’aquestes característiques conté colesterol, només present en els greixos d’origen animal. A més, es confon els consumidors: els pans de motlle contenen greixos saturats, encara que en baixa quantitat, als quals s’adjudica responsabilitat directa en l’augment del colesterol sanguini.

Finalment, s’obliga els aliments que anuncien propietats nutricionals com “sense colesterol”, “99% lliure de greix” o “amb fibra” (ho fan sis d’aquestes vuit mostres), a incloure informació nutricional. Doncs bé, en els vuit etiquetatges es facilita aquesta informació tan útil per als consumidors.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

  • Es van analitzar quatre mostres de pa de motlle blanc i quatre mostres de pa de motlle integral de Bimbo, Panrico, La Bella Easo i Brook’s, en envasos des de 475 g fins a 600 g. Els pans de motlle blancs més cars són Brook’s (3,22 euros el quilo) i els més barats, Panrico, a 2,40 euros el quilo). Els integrals costaven des de 2,64 euros fins a 3,22 euros el quilo.
  • L’única diferència significativa amb el pa comú és que contenen més greix: entorn del 5% (excepte en Bimbo, que tenen el 2,3%) quan el comú té només l’1,5% de greix.
  • L’etiquetatge dels dos pans Bimbo és incorrecte: assegura 99% lliure de greix, quan contenen un 2,3% de greix.
  • Els pans de motlle integral aporten més fibra (tenen entorn del 8%) que els blancs (entre el 4% i el 5,5% de fibra).
  • La qualitat i l’estat higienicosanitari van ser satisfactoris en les vuit mostres. I cap no contenia ingredients modificats genèticament.
  • Les dues mostres de Bimbo, les de composició nutricional més saludable, van obtenir els pitjors resultats en el tast.
    Entre els pans de motlle blancs, la millor relació qualitat-preu és Panrico. I entre els integrals, La Bella Easo. En els dos casos, els més barats i els més apreciats en el tast.
Panrico La Bella Easo Brook’s Bimbo
Preu (euros / quilo) 2,40 2,9 3,22 2,78
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte Incorrecte
Nombre de llesques1 22 14 14 22
Pes unitari (g) llesca 24,9 40,4 39,0 25,3
Humitat (%)2 34,9 36,1 33,1 37,1
Proteïna (%) 8,8 7,4 9,1 9,4
Greixos (%) 5,1 4,8 5,1 2,3
Saturats (%) 47,7 53,7 50,4 25,0
Mono- insaturats (%) 39,6 38,5 34,5 45,0
Poli- insaturats (%) 12,7 7,8 15,1 30,0
Carbohidrats (%) 45,6 46,9 47,5 45,2
Sucre afegit (%) 7,6 7,9 7,2 3,1
Valor calòric (Kcal/100 g) 264 260 272 239
Fibra total (%) 3 4,8 4,1 4,5 5,5
Sodi (mg/100 g) 4 630 500 640 640
Al·lergen a la llet 5 Positiu Negatiu Negatiu Negatiu
Estat microbiològic Correcte Correcte Correcte Correcte
OGM 6 Absència Absència Absència Absència
Tast (de 1 a 9) 6,8 6 6,2 4,7
Panrico Primera Línea Integral La Bella Easo Integral Brook’s Integral Bimbo Silueta Integral
Preu (euros / quilo) 2,95 2,64 3,22 3,04
Etiquetatge Correcte Correcte Correcte Incorrecte
Nombre de llesques1 22 14 14 22
Pes unitari (g) llesca 24,5 45,4 40,4 27,8
Humitat (%)2 36,7 37,7 35,9 39,5
Proteïna (%) 9,4 7,7 9,2 10,3
Greixos (%) 5,7 5,1 5,5 2.3
Saturats (%) 17,5 45,6 51,2 21,6
Mono- insaturats (%) 26,3 39,2 33,2 45,1
Poli- insaturats (%) 56,2 15,2 15,6 33,3
Carbohidrats (%) 38,9 40,7 40,8 38,6
Sucre afegit (%) 4,0 5,3 6,4 3,3
Valor calòric (Kcal/100 g) 245 240 250 216
Fibra total (%) 3 8,5 7,9 7,8 8,5
Sodi (mg/100 g) 4 710 580 520 540
Al·lergen a la llet 5 Negatiu Negatiu Negatiu Negatiu
Estat microbiològic Correcte Correcte Correcte Correcte
OGM 6 Absència Absència Absència Absència
Tast (de 1 a 9) 6,5 7,2 7 4,9

(1) Nombre de llesques: s’inclouen les llesques que fan de tapa superior.

(2) Humitat: la norma fixa un màxim del 40% per al pa de motlle blanc i del 42% per a l’integral. Cap mostra no va superar aquests màxims.

(3) Fibra total: reflecteix el contingut en fibra soluble i insoluble.

(4) Sodi: més de 700 mg de sodi per cada 100 grams d’aliment es considera una quantitat excessiva.

(5) Al·lèrgens: substàncies potencialment al·lergèniques. La proteïna làctia causa reacció al·lèrgica i en aquells que hi mostren intolerància.

(6) OGM: ingredients genèticament modificats. No es van detectar en cap mostra.

Un per un

Un per un, quatre pans de motlle blanc i quatre pans de motlle integrals

Panrico "Pa blanc"

/imgs/20050601/panrico.jpg Surt a 2,40 euros/kg, el més barat
La millor relació qualitat-preu en els pans de motlle blancs. L’únic amb proteïnes làcties (els al.lèrgics a aquesta substància s’han d’abstenir de menjar-ne). En tast, amb 6,8 punts, figura entre els més ben valorats: agrada pel “sabor”, per ser “esponjós” i “sucós”, però és criticat per ser “molt dolç” i per la crosta.

La Bella Easo "Pa blanc"

/imgs/20050601/bella.jpg Surt a 2,90 euros/kg
El que té menys sal (500mg/100g). En tast, amb 6 punts, figura entre els més ben valorats: agrada perquè és “esponjós”, però rep crítiques per ser “sec” i “pastós”.

Brook's "Pa blanc"

Surt a 3,22 euros/kg, el més car
El més energètic: 272 /imgs/20050601/brooks.jpgcalories per cada 100 grams. Aporta molta vitamina B12. En tast, amb 6,2 punts, figura entre els més ben valorats. Agrada el sabor i l’esponjositat que té, però se’l critica perquè “les vores fan gust de cremat”.

Bimbo "Pa blanc"

Surt a 2,78 euros/kg
Etiquetatge incorrecte: /imgs/20050601/bimbo.jpges diu 99% lliure de greix quan en lloc de l’1% exigible té un 2,3% de greix. L’únic amb oli d’oliva (la resta, olis vegetals). El més saludable: la meitat de greix que els altres i entre els de menys proporció de saturats; i és el de més fibra (5,5%) i el menys calòric. En tast, amb 4,7 punts, va ser el pitjor: va resultar, en opinió dels tastadors, “insípid” i “sec”.

La Bella Easo "Pa integral"

/imgs/20050601/bella2.jpg Surt a 2,64 euros/kg, el més barat entre els integrals
La millor relació qualitat-preu en els integrals. Fibra: 7,9%. En tast, amb 7,2 punts, figura entre els més ben valorats: agrada per la “grandària”, el “color blanc”, pel “sabor d’integral”, i per ser “sucós” i “tendre”; és criticat per ser “una mica aspre” i “una mica dur”.

Panrico Primera Línea "Pa integral amb fibra"

/imgs/20050601/panrico2.jpg Surt a 2,95 euros/kg
Juntament amb Bimbo, el perfil de greixos més saludables i el de més fibra (8,5%). Té més sal que les altres mostres. En tast, amb 6,5 punts, figura entre els millors: agrada pel “bon sabor” i per ser “tendre” i “esponjós”; però és criticat per ser “petit”, pel “poc de sabor”, per la “crosta dura” i per ser “poc integral”.

Brook's "Pa integral"

/imgs/20050601/brooks2.jpg Surt a 3,22 euros/kg, el més car
És el més calòric (250 cal/100 g) dels integrals. Molta vitamina B12. En tast, amb 7 punts, figura entre els millors: agrada per ser “tou”, “molt esponjós” i pel “sabor que deixa”; però és criticat per ser “una mica dolç”, “una mica sec” i tenir “llavors grosses”.

Bimbo Silueta "Pa integral"

/imgs/20050601/bimbo2.jpg Surt a 3,04 euros/kg
Etiquetatge incorrecte: es diu 99% lliure de greix quan en té un 2,3%. L’únic amb oli d’oliva. El més saludable: la meitat de greix i un dels de menys proporció de saturats; és un dels de més fibra (8,5%) i el menys calòric.
En tast, amb 4,9 punts, el pitjor: van agradar la grandària i el sabor i la “sensació en mossegar”; però se’l va criticar per ser “insípid”, “sec” i “dur”.