Un premi a la maternitat

Les dones que es jubilin a partir de 2016 i hagin estat mares de dos o més fills rebran un complement a la seva pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat
1 Març de 2016
Img economia domestica 2 listado

Un premi a la maternitat

/imgs/20160301/familia.jpg

Les responsabilitats familiars no afecten per igual homes i dones. En general, tenir fills i encarregar-se’n determina la trajectòria professional de la mare, ja que solen ser elles les qui, amb freqüència, interrompen les carreres laborals i redueixen les jornades a temps parcial. Tot això afecta de manera significativa en la percepció de rendes i en la cotització a la Seguretat Social i, per tant, la quantia de la seva futura pensió (el 2015, la pensió mitjana de jubilació d’una dona va ser un 38% inferior a la mitjana de l’home).

Ara, per reconèixer la contribució de les mares treballadores, el Govern espanyol ha creat un complement salarial a les seves pensions. D’aquesta forma, les dones que accedeixin a partir de l’1 de gener de 2016 a les pensions de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat rebran un complement a la seva pensió si han estat mares de dos o més fills. Ho estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016 (Llei 48/2015, de 29 d’Octubre) i es regula en l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social. Una mesura amb caràcter permanent. El total de beneficiàries, segons els càlculs realitzats per l’Institut Nacional de la Seguretat Social fins al 2019, seran 455.504 dones (aquest any 2016 se’n beneficiaran 123.357).

Així i tot, segons Amparo Ballester, catedràtica de la Universitat de València, malgrat que és una bona iniciativa, la normativa deixa fora les mares treballadores amb situacions de necessitat més greus, aquelles que accedeixin a una escassa pensió no contributiva.

A continuació, s’expliquen les claus d’aquest complement:

Quant creix la pensió de la mare?

El complement és un increment directament aplicable a la pensió final. És un import equivalent al resultat d’aplicar un percentatge determinat d’acord amb l’escala següent:

– Per haver tingut i criat dos fills: 5%. – Per haver tingut i cuidat tres fills: 10%. – Per haver tingut i criat quatre fills o més: 15%.

Cal complir algun requisit?

Sí. Només podran accedir a aquest increment les dones que, des de l’1 de gener de 2016, siguin beneficiàries d’una pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent; sempre que hagin tingut dos fills o més (biològics o adoptats).

Si la pensió supera el límit màxim, es concedeix aquest complement?

Sí, però es redueix. S’admet que el complement superi la pensió màxima, però en aquest cas la quantia del complement queda reduïda al 50%, com explica el doctor en Dret Javier Pozo Moreira. Així, una dona que hagi tingut dos nens amb la pensió màxima reconeguda veurà incrementada aquesta quantia en un 2,5% (no un 5%); si en té tres, un 5% (no un 10%); i si en té quatre o més, un 7,5% (no un 15%).

Si una pensió no arriba al mínim fixat per a aquest any i té complement a mínims, es pot cobrar també el de maternitat?

Sí. Si la pensió reconeguda inicialment no arriba a la mínima fixada per a aquest any, se li reconeixerà el complement a mínims per a aconseguir la pensió mínima legal que incloguin cada any els Pressupostos Generals de l’Estat. I, a més, se li afegirà el complement per maternitat.

Si es cobra més d’una pensió, què ocorre?

Quan es rep més d’una pensió (viduïtat i jubilació, per exemple), es reconeix aquest complement per fill només a una de les pensions de la beneficiària. El complement s’aplica a la que afavoreixi més la dona.

Les jubilacions anticipades tenen complement?

Si la jubilació anticipada és voluntària, la dona no té dret a aquest complement, però sí que el cobrarà si la jubilació ha estat per acomiadament. Tampoc no s’aplicarà el complement en les jubilacions parcials. Tot i això, en aquest cas, sí que es reconeixerà el complement quan la jubilada parcial deixi de ser-ho i accedeixi a la jubilació completa ordinària, en complir l’edat de jubilació.

Ajudes per a mares o pares solters

/imgs/20160301/chupeteuro.jpg

A Espanya, no hi ha ajudes específiques per a mares solteres. Malgrat això, aquestes poden acollir-se a algunes subvencions, les mateixes a què tenen dret els qui han contret matrimoni. Aquestes en són algunes:

  1. Xec familiar: a aquesta deducció per maternitat poden acollir-se les famílies nombroses, els aturats, els jubilats amb càrregues familiars i les famílies monoparentals que tinguin, almenys, dos fills a càrrec.
  2. Ajuda per naixement o per adopció: és un únic pagament de 1.000 euros per cada naixement o adopció dut a terme. Depèn dels ingressos familiars.
  3. Prestació per maternitat: les mares treballadores -solteres o no- perceben una ajuda que és el 100% de la base reguladora. La Seguretat Social ingressa les quotes corresponents a les 16 setmanes establertes per llei (en el cas de parts múltiples, s’amplia dues setmanes).
  4. Prestació per fill al càrrec: està destinada a les mares que tenen un fill menor de 18 anys o major d’aquesta edat amb discapacitat. Depèn dels ingressos anuals i, a partir del segon nen, la quantia s’incrementa un 15% per cada menor o acollit.
  5. Associacions d’ajuda per a mares solteres: ajuden i assessoren les dones que estan soles a l’hora de criar els seus fills.
  6. Subsidis per desocupació: el Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE) els ofereix per als qui tenen càrregues familiars, com són les mares solteres aturades. És el cas de l’ajuda familiar i el Pla Prepara.
  7. Ajudes per a l’educació: les dones solteres amb fills poden accedir, com la resta de ciutadans, a les beques convocades pel Ministeri d’Educació i Cultura.

També els pares formen famílies monoparentals i poden ser ells els beneficiaris de les ajudes, si són els qui conviuen amb el menor i de qui els nens depenen econòmicament.