Planxes elèctriques amb vapor

Una de les millors és barata

El vapor i la comoditat d'ús, claus per a una bona elecció
1 Març de 2004

Una de les millors és barata

/imgs/20040301/analisis2.01.jpgS’han analitzat vuit planxes elèctriques amb vapor, de preus molt diferents: des dels 41,79 euros de Fagor fins als 92 euros de Siemens. La millor relació qualitat-preu és Braun ProStyle SI8520, perquè és la millor en la prova d’ús i la tercera més barata, perquè compleix totes les normes de seguretat i perquè és la més lleugera i la que ofereix el consum més reduït. Les vuit planxes utilitzen el vapor per a allisar els teixits, la qual cosa esdevé fonamental per a un resultat òptim. El laboratori va mesurar el temps que tarda cada equip a escalfar-se. Siemens i Solac són els únics que obtenen el ‘molt bé’ (una mica més d’un minut), seguits per Fagor, Ufesa i Bosch (‘bé’) que tarden el doble. Braun, Philips i Rowenta es queden en un ‘normal’, ja que necessiten tres minuts. En aquesta prova Solac s’ha hagut de mesurar d’una forma diferent de la resta, ja que no genera vapor d’aigua abocant aigua sobre la sola calenta sinó que disposa d’un termòstat i resistència diferents dels de la sola, fet que li permet expulsar vapor fins i tot quan la planxa està al mínim de temperatura.

Solac és la planxa que més tarda a aconseguir els 180º centígrads en la sola (2 minuts i 39 segons), mentre que les altres set van tardar pràcticament el mateix a arribar a aquesta temperatura (una mica més d’un minut). No s’ha pogut analitzar el material de les soles, perquè alguns fabricants utilitzen fórmules pròpies.

Quant a la uniformitat de la calor al llarg de la sola, les millors són Siemens, Solac i Fagor, seguides de Philips, Ufesa i Rowenta. Braun i Bosch es van quedar en un ‘normal’. Per a saber el temps que pot estar la planxa expulsant vapor s’escalfen a la màxima temperatura en la posició que més vapor expel·leixen, sense usar el ‘vapor extra’: Rowenta va obtenir la millor valoració (‘molt bé’) i Braun i Bosch es van quedar en un ‘normal’.

Quant al cabal de fuita (les pèrdues d’aigua) és inexistent en les vuit, perquè totes disposen d’un sistema antigoteig. Com es va comprovar en la prova d’ús, els usuaris prefereixen les planxes que emeten el vapor just, ni excessiu ni escàs. En aquest apartat les millors van ser Siemens i Philips, i les pitjors Braun i Fagor.

Lleugeres i manejables

/imgs/20040301/analisis2.02.jpg
Una planxa ha de ser lleugera perquè treballar-hi sigui el menys fatigós possible. Les més lleugeres van ser Braun (1,3 kg.), i Bosch (1,4 kg.) i les més pesades Rowenta (1,7 kg), i Solac, (1,6 kg). El consum real d’electricitat va ser inferior al que indica la documentació. El cable més llarg (un metre més que el segon) és el de Siemens (3,5 metres), i Fagor i Rowenta només ofereixen 1,9 metres. Solac incorpora l’únic cable que no pivota 360 graus (només oscil·la 180º). Aquest gir de 360º sí que és present en la resta i dota la planxa d’una manejabilitat més gran.

Totes les mostres inclouen un llum que s’encén mentre la planxa s’escalfa i que s’apaga quan ha aconseguit la temperatura idònia. Solac incorpora un segon llum que indica si està connectada.

La mida del dipòsit d’aigua influeix en el temps de planxada, ja que si s’acaba l’aigua cal recarregar-lo i esperar que s’escalfi. Braun té el dipòsit més petit (220 mil·lilitres). Els següents són Siemens, Fagor i Bosch, amb quasi un 50% més, (300 ml.). En els més grans (Solac i Rowenta) caben 400 ml d’aigua. Les vuit planxes ofereixen un esprai que polvoritza fines gotes d’aigua per a humitejar els teixits arrugats. Segons els fabricants, per a omplir el dipòsit es pot utilitzar aigua de l’aixeta, encara que si és molt dura (té massa calç) convé diluir-la amb aigua destil·lada al 50%. No s’ha de barrejar amb additius com el midó, perfums, suavitzants o substàncies anticalç, que podrien danyar l’equip. Totes les planxes incorporen filtres anticalç. Braun és l’única amb filtre extraïble; Philips i Siemens inclouen un sistema d’autoneteja per a les restes de calç.

Prova d’ús

Tres usuaris habituals van provar les vuit planxes sobre diverses peces de diferents teixits (cotó, fibra, llana…) seguint les indicacions del fabricant. Cada usuari va valorar diversos paràmetres entre el ‘malament’ (un punt) fins a el ‘molt bé (quatre punts). Totes les planxes van superar els 2 punts sobre 4 possibles en cada paràmetre avaluat. A més, els resultats van ser semblants, amb poca diferència entre el millor i el pitjor. De forma global, Braun, Siemens, Philips i Bosch han sigut les que més han agradat als usuaris, ja que es pot regular el vapor i són les més lleugeres. Les pitjors (encara que acceptables) són Fagor i Rowenta (ambdues molt pesades).

La prova d’ús es va dividir en dos apartats: d’una banda es va mesurar l’ergonomia, en què es va avaluar la claredat i la utilitat del manual i dels menús, els controls i les icones, l’aspecte exterior, l’estabilitat, el pes i les dimensions de la planxa i la longitud del cable. Bosch, amb 3,4 punts de 4 possibles, i Braun i Siemens, amb 3,3 punts, van ser les millors. Fagor i Rowenta, van aprovar, però amb només 2,8 punts. D’altra banda, es va mesurar la facilitat d’ús, es va valorar l’eficàcia i la velocitat de planxada, l’emissió de vapor, el polvoritzador, la facilitat de lliscament, la neteja i la facilitat d’emmagatzemament. En aquest segon cas, la valoració més alta va correspondre a Braun, (3,6 punts de 4, en especial, per la velocitat de planxat i la funció vapor, encara que va fallar en dispersió d’aigua), seguida de Siemens, Philips i Bosch (amb 3,4 punts). Fagor (2,8 punts), Ufesa i Rowenta (ambdues 3 punts) van ser les pitjor valorades.

Qüestió d’interferències

/imgs/20040301/analisis2.03.jpg
Totes les planxes van aprovar el test de compatibilitat electromagnètica, que comprova si causen interferències en altres aparells elèctrics. Quant a la seguretat, una de les proves efectuades és l’assaig de funcionament anormal, que analitza el comportament de l’equip davant d’un curtcircuit. Per a superar-lo, les planxes no han de generar fum, flama o temperatures perilloses quan s’escalfen de forma excessiva. Fagor va ser l’única que va suspendre aquest apartat, ja que el fusible tèrmic va saltar, però no va poder impedir que de l’interior sortís una gran quantitat de fum.

Siemens, Solac, Ufesa i Bosch no van incloure totes les indicacions obligatòries que marca la norma, encara que aquesta és una falta lleu. En la resta de proves (estabilitat sobre superfícies inclinades, accés a parts actives, corrent de fuites, rigidesa dielèctrica, aïllament adequat, impedància entre les parts conductores…) totes les mostres les van superar de forma satisfactòria. Siemens és l’única que inclou un útil mecanisme de seguretat: si no detecta moviment durant trenta segons quan està recolzada sobre la sola (o vuit minuts si està dreta sobre el taló) es desconnecta de forma automàtica.

Les vuit planxes inclouen manuals d’ús i informació sobre aspectes de seguretat. També les vuit tenen garantia, però no va ser correcta en tots els casos: únicament Braun, Philips i Ufesa ofereixen els dos anys de garantia que marca com a mínim la llei (que va entrar en vigor al setembre del 2003, i que cobreix tots aquests productes, ho indiquen o no). Fagor ofereix només sis mesos, Bosch i Rowenta un any i Solac un any de garantia “normal” i un altre que cobreix el recanvi de peces, però no la mà d’obra. La garantia que adjuntava Siemens no especificava la durada, per la qual cosa també va suspendre aquest apartat.

La temperatura

Un dels paràmetres més decisius per a un planxada eficaç és la temperatura a què arriba la sola de la planxa. El laboratori va mesurar la calor generada en quatre punts diferents de la sola en les tres posicions que ofereix cada termòstat. La primera (entre 70º i 120º centígrads) s’utilitza principalment per a teixits sintètics i molt delicats. La posició de temperatura intermèdia (entre 100º i 160ºC) s’utilitza per a seda o llana mentre que la de temperatura més alta (entre 140º i 210º) es destina a roba de cotó o lli. La quarta es reserva per a la temperatura mínima de l’equip.

Amb aquesta prova es descobreix si la planxa és estable tèrmicament, és a dir, si no hi ha diferències de temperatura entre unes parts i les altres de la sola. També es comprova si se supera la temperatura màxima fixada per la norma per a cada posició, i que podria danyar la roba.

Totes les planxes van aprovar, però Braun, Solac, Philips i Rowenta van obtenir els resultats més estables i pròxims que indicaven els termòstats. Per a fer aquest test, es va manipular el mecanisme electrònic de Siemens que apaga la planxa després de trenta segons d’inactivitat.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat vuit planxes elèctriques amb vapor que costen des dels 41,79 euros de Fagor fins als 92 euros de Siemens. El vapor ajuda a treure les arrugues dels teixits i facilita i fa més ràpida la planxada de la roba.
 • Fagor va ser l’única que va fallar en la prova de funcionament anormal (massa fum en un curtcircuit). Siemens, Solac, Fagor, Ufesa i Bosch tampoc no van superar la prova de seguretat, però per una falta menor (per no indicar el terminal de terra amb el símbol adequat). Siemens, Solac, Fagor, Bosch i Rowenta no ofereixen els dos anys de garantia obligatoris.
 • Solac és l’única que genera vapor de forma independent, la qual cosa la converteix en la més adequada per a planxar roba delicada. Siemens és l’única que es desconnecta automàticament.
 • Totes van superar les proves d’aptitud a la funció amb resultats correctes, encara que Siemens va destacar amb un ‘molt bé’. La resta va obtenir un bé, excepte Braun que es va quedar en ‘normal’.
 • Les millors en la prova d’ús van ser Braun (3,5 punts de 4 possibles), Siemens i Bosch (3,4 punts). Les menys bones: Fagor (2,8 punts) i Rowenta (2,9 punts).
 • La millor relació qualitat-preu és Braun ProStyle SI 8520, per ser la millor en la prova d’ús, per superar totes les proves de seguretat i per ser la tercera més barata.
Marca
Model
Braun
ProStyle SI 8520
Philips
GC 4218
Bosch
Sensix comfort TDA 8301
Ufesa
Solium 80 PV4122
Preu (euros) 54,39 69,18 52,32 59,38
Informació i protecció al consumidor
Marcatge CE
Instruccions d’ús i manteniment
nformació sobre la neteja
Informació de seguretat
Garantia 2 anys 2 anys Ho incompleix 2 anys
Seguretat Conforme Conforme No Conforme No Conforme
Compatibilitat electromagnètica (EMC) Correcte Correcte Correcte Correcte
Característiques tècniques
Pes de la planxa (kg) 1,304 1,481 1,389 1,438
Consum (W) 1560-1780 1630-1855 1670-1960 1830-2200
Longitud del cable (m) 2 2,4 2,5 2,1
Fixació cable / graus Pivotant / 360º Pivotant / 360º Pivotant / 360º Pivotant / 360º
Capacitat del dipòsit NI 350 300 NI
Nre. posicions regulador de temperatura 4 4 4 4
Vapor regulable No
Filtre anticalç
Sistema autoneteja No No No
Desconnexió automàtica
Funció vapor extra No No No No
Funció vapor en vertical
Sistema antigoteig
Aptitud a la funció
Temperatura de la sola Satisfac
tòria
Satisfac
tòria
Satisfac
tòria
Satisfac
tòria
Temps d’escalfament per a mode vapor Normal Normal
Durada mode vapor Normal
Temps d’escalfament (mín) 1:06 1:05 1:14 1:05
Distribució de temperatures en la sola Normal Normal
Massa d’aigua per polvorització Normal Molt Bé
Prova d’ús (escala d’1 a 4) 3,5 3,3 3,4 3,1
Qualitat global

NI: No indicat

Marca
Model
Solac
Evolution P 216
Siemens
TB 11320
Rowenta
Perfect Dx9100
Fagor
Cima PL-2200
Preu (euros) 70,68 92 81,17 41,79
Informació i protecció al consumidor
Marcatge CE
Instruccions d’ús i manteniment
nformació sobre la neteja
Informació de seguretat
Garantia Ho incompleix Ho incompleix Ho incompleix Ho incompleix
Seguretat No Conforme No Conforme Conforme No Conforme
Compatibilitat electromagnètica (EMC) Correcte Correcte Correcte Correcte
Característiques tècniques
Pes de la planxa (kg) 1,630 1,474 1,7 1,515
Consum (W) 2065-2180 1780-1920 1630-1900 1729-2020
Longitud del cable (m) 2,5 3,5 1.9 1,9
Fixació cable / graus Oscil·lant / 360º Pivotant / 360º Pivotant / 360º Pivotant / 360º
Capacitat del dipòsit 400 300 400 300
Nre. posicions regulador de temperatura 4 4 4 4
Vapor regulable No
Filtre anticalç
Sistema autoneteja No No
Desconnexió automàtica
Funció vapor extra No No No
Funció vapor en vertical
Sistema antigoteig
Aptitud a la funció
Temperatura de la sola Satisfac
tòria
Satisfac
tòria
Satisfac
tòria
Satisfac
tòria
Temps d’escalfament per a mode vapor (1) Molt Bé Normal
Durada mode vapor Molt Bé
Temps d’escalfament (mín) 2:39 1:00 1:36 1:15
Distribució de temperatures en la sola Molt Bé Molt Bé Molt Bé
Massa d’aigua per polvorització Molt Bé Normal
Prova d’ús (escala d’1 a 4) 3,2 3,4 2,9 2,8
Qualitat global Molt Bé Insuficient

NI: No indicat

Una a una

Una a una, 8 planxes elèctriques a vapor

Braun ProStyle SI 8520

 • /imgs/20040301/analisis2.braun.jpg54,39 euros
 • Qualitat global: bé
 • La millor relació qualitat-preu. La menys pesada (1,3 kg) i la de menor consum energètic. En aptitud a la funció es queda en ‘normal’. La millor en la prova d’ús: 3,5 punts de 4.

Bosch Sensix comfort tda 8301

 • /imgs/20040301/analisis2.bosch.jpg52,32 euros
 • La segona més barata
 • Qualitat global: bé
 • De les menys potents. No ofereix els dos anys de garantia ni totes les indicacions de seguretat obligatòries. La segona més lleugera. Bé en característiques tècniques i aptitud a la funció. La segona millor en la prova d’ús: 3,4 punts de 4.

Philips GC 4218

 • /imgs/20040301/analisis2.philips.jpg69,18 euros
 • Qualitat global: bé
 • De les més potents. Amb sistema d’autoneteja per a eliminar residus de calç. Bé en característiques tècniques i aptitud a la funció. En la prova d’ús, 3,3 punts de 4.

Ufesa Solium 80 PV4122

 • /imgs/20040301/analisis2.ufesa.jpg59,83 euros
 • Qualitat global: bé
 • De les menys potents. No inclou totes les indicacions de seguretat obligatòries. El seu mecanisme de vapor no és regulable. Bé en aptitud a la funció. En la prova d’ús, 3,1 punts de 4.

Siemens TB 11320

 • /imgs/20040301/analisis2.siemens.jpg92 euros, la més cara
 • Qualitat global: molt bé
 • De les més potents. No indica el termini de garantia ni totes les indicacions de seguretat obligatòries. Ofereix el cable més llarg i sistema d’autoneteja. S’apaga sola. La millor aptitud a la funció. En la prova d’ús 3,4 punts sobre 4 (la segona millor).

Solac Evolution P 216

 • /imgs/20040301/analisis2.solac.jpg70,68 euros
 • Qualitat global: bé
 • De les menys potents i la que més consumeix. No ofereix els dos anys de garantia ni totes les indicacions de seguretat obligatòries. El seu mecanisme de vapor no és regulable i té la pitjor fixació del cable. Genera vapor independentment. La que més tarda a escalfar-se. Bé en actitud a la funció. En la prova d’ús, 3,2 punts de 4.

Rowenta Perfect DX 9100

 • /imgs/20040301/analisis2.rowenta.jpg81,17 euros,
 • la segona més cara
 • Qualitat global: bé
 • De les més potents. No ofereix els dos anys de garantia obligatoris ni totes les indicacions de seguretat obligatòries. La més pesada (1,7 kg). Bé en característiques tècniques i aptitud a la funció. La segona pitjor en la prova d’ús: 2,9 punts de 4.

Fagor Cima PL-2200

 • /imgs/20040301/analisis2.fagor.jpg41,79 euros, la més barata
 • Qualitat global: insuficient
 • De les menys potents. No ofereix els dos anys de garantia obligatoris. Incompleix la normativa de seguretat perquè no supera el test de funcionament anormal (emet molt de fum). Amb sistema d’autoneteja. Bé en característiques tècniques i aptitud a la funció. La pitjor en la prova d’ús: 2,8 punts de 4.