El recarregador d’encenedors li va produir lesions