Locions de massatge en bàlsam

Pagar més no equival a comprar millor qualitat

La més cara quasi no contenia substàncies actives i és una de les dues que no va hidratar la pell en la prova realitzada
1 Abril de 2004
Img analisis 2 listado

Pagar més no equival a comprar millor qualitat

/imgs/20040401/img.analisis2.01.jpgS’han analitzat vuit locions per a després de l’afaitada en bàlsam. La més cara (Gillette, sortia a 65,04 euros per litre) quasi quadruplicava el preu de la més barata (Lea, a 16,76 euros per litre).

Després de realitzar les pertinents anàlisis de laboratori i proves d’ús amb consumidors, es conclou que la millor relació qualitat-preu és Sanex Men (surt a 36,54 euros/litre), per la bona qualitat global, el seu poder hidratant satisfactori i el seu preu mitjà.

L’afaitada diària resseca la pell i provoca microtalls en la cara. Per això, després de la rasurada convé aplicar un producte que hidrati i refresqui la pell, que calmi la irritació i que faciliti la cicatrització de les ferides. Les locions de massatge es presenten com a loció, gel o bàlsam. Aquest últim, per la seva viscositat més gran, és més fàcil de dosificar.

Les locions són emulsions del tipus “oli en aigua” amb agents hidratants, suavitzants, regeneradors o emol·lients (que suavitzen). La gran quantitat d’aigua que contenen, en comptes d’hidratar la pell, provoca un dessecament cutani, per la qual cosa entre els seus principis actius s’inclouen substàncies humectants capaces de retenir l’aigua, com el glicerol, el sorbitol o el propilè glicol. I aquesta quantitat d’aigua els converteix en caldo de cultiu idoni per a microorganismes (bacteris i fongs), per la qual cosa és essencial que també incorporin substàncies conservadores, com fenoxietanol, paraben o clorfenesin.

Alcohol: sí o no

Les vuit locions incorporen substàncies concentradores o gelificants per a donar consistència i augmentar la viscositat del bàlsam. També és comú que utilitzin perfumants, calmants, antiinflamatoris, antiarrugues, reparadors i, fins i tot, filtres ultraviolats per protegir del sol. Excepte Nivea, Sanex i Gillette, utilitzen alcohol (que actua com a desinfectant), encara que una loció de massatge no és millor ni pitjor perquè contingui alcohol o no: alguns usuaris busquen la sensació de frescor que aporta, mentre que uns altres toleren pitjor l’alcohol sobre la pell. Aquests bàlsams són de color blanc, excepte Williams, que és blau.
La pel·lícula natural de suor, les restes cel·lulars i el greix que recobreixen la pell de la cara fan que el seu pH siga lleugerament àcid (5,5). Una loció per a després de l’afaitada serà millor com més s’acosti el seu pH al de la cara. S’han definit com a acceptables valors entre 4,8 i 5,9. Fora d’aquest rang estaven Nivea (6,4), Williams (6,3) i Kinesia (6,1), més bàsics que la resta, però que no arriben a ser agressius amb la pell.
La viscositat també es va mesurar, i no tan sols perquè un bàlsam massa líquid seria més difícil de dosificar (s’escorreria entre els dits), sinó perquè si fos molt espès resultaria incòmode. Es van valorar correctes els valors entre 3.000 cps i 8.000 cps i bons els que superen aquesta darrera xifra. Nivea va fallar per ser poc dens, amb 2.535 cps, mentre que Gillette (8.548 cps), Lea (11.175 cps), Floid (23.375 cps) i, sobretot, Williams (38.075 cps) són més adequats. La gran viscositat de Floid i Williams es compensa amb uns envasos molt flexibles i, a més, la posició natural del flascó és invertida, cosa que facilita la dosificació del producte.

Contingut real

L’extracte sec són les substàncies orgàniques i minerals que queden després d’eliminar l’aigua i substàncies volàtils com el perfum. La seva quantitat no està relacionada directament amb la qualitat, encara que permet a l’usuari saber quant hi ha d’aigua en el producte. Lea és el que té menys extracte sec (2,2%) i Floid, el que més, amb un 8,6%. La Toja indica que conté urea, però al laboratori no es va detectar, per la qual cosa, si n’inclou, ho fa en una proporció tan escassa que no seria eficaç.
Nivea For Men va ser la loció amb més substàncies actives, per contenir cinc de les sis analitzades (glicerol, bisabol, acetat de vitamina E, pantenol i alantoïna). Gillette Sèries i Lea van ser les valorades més malament, perquè només inclouen glicerol, i en menor quantitat que la resta.
En aquest estudi s’han deixat al marge certes substàncies hidratants compostes per diversos ingredients, no tots coneguts ni separables al laboratori però que poden incidir en la qualitat final. A més, la formulació pot influir en la capacitat hidratant: alguns ingredients base (com els emol·lients, encarregats de suavitzar) formen una capa protectora que limita l’evaporació de l’aigua i mantenen la pell hidratada durant més temps.
Per a mesurar la capacitat irritant es va comprovar la tolerància cutània dels bàlsams i no l’ocular, perquè aquest és un producte que s’aplica en la part inferior del rostre (encara que alguns experts recomanen estendre la loció per tota la cara per a aprofitar la seva capacitat hidratant de forma uniforme). Es va aplicar sobre l’esquena de deu voluntaris sans 0,02 mil·lilitres de cada producte. Després de romandre en contacte amb la pell sota un pegat semioclusiu durant dos dies (al costat d’un altre pegat sense producte per a poder comparar), un dermatòleg va observar si en la zona on s’havia aplicat el producte havien aparegut eritemes, edemes, sequedat o bambolles. Cap no és irritant i tots són molt ben tolerats per la pell.

No tots hidraten

/imgs/20040401/img.analisis2.02.jpg
Tots els bàlsams per a després de l’afaitada diuen que hidraten la pell. Per comprovar-ho, es va utilitzar una mostra de 45 homes adults sobre els quals es van aplicar les mostres i es va utilitzar un corneòmetre, un instrument que mesura el grau d’hidratació en les capes superiors de la pell. La hidratació es va comprovar tres vegades: la primera abans de l’aplicació del producte, la segona trenta minuts després i la tercera quan ja havien passat dues hores. Nivea, Kinesia, Lea, Floid, Sanex i Williams van demostrar un clar efecte hidratador en els dos mesuraments posteriors a l’aplicació. Gillette i La Toja, en canvi, no van hidratar la pell, tot i que en l’etiquetatge afirmen de fer-ho.
Tenint en compte aquests paràmetres, Nivea és l’únic que aconsegueix la valoració “molt bona”. Gillette Sèries i La Toja només obtenen la de “correcta” pel seu poder hidratant inferior, mentre que la resta es va quedar en un “bé”.
CONSUMER va sotmetre els vuit bàlsams a una prova d’ús per part de 56 consumidors d’entre 18 i 65 anys. Els usuaris van qualificar d’1 a 9 punts cada apartat, però ni en la valoració global ni en cap dels aspectes es van trobar diferències significatives: totes les puntuacions van ser semblants. La Toja (amb 7,1 punts sobre 9) i Gillette (7 punts) van ser lleugerament millors, i Nivea (6,2 punts sobre 9) i Lea (6,3 punts) els que van demostrar un comportament pitjor, encara que bo.

Substàncies actives

La majoria de locions de massatge utilitzen una mateixa sèrie de substàncies per a acomplir la seva finalitat d’hidratar, reparar i tonificar la pell.

 • Glicerol o glicerina: és l’hidratant més conegut, i la seva proporció dins de la fórmula de la loció acostuma a ser més alta que la de la resta de substàncies actives. Es va trobar en Nivea, Lea, Sanex i Gillette.
 • Urea: també aporta virtuts hidratants, però només es va trobar en Sanex.
 • Bisabol: d’efecte antiinflamatori, és usat per Nivea, Kinesia, Floid, Sanex i Williams
 • L’acetat de vitamina E: antiarrugues, calmant, cicatritzant i hidratant. Es va trobar en Nivea, Kinesia i Williams,
 • Pantenol (provitamina B5): amb virtuts reparadores, nutritives i hidratants, està en Nivea i La Toja
 • Alantoïna: cicatritza els microtalls, i es troba en la formulació de Nivea, Sanex, Kinesia, Williams, Floid i La Toja.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’ha analitzat vuit locions de massatge tipus bàlsam. Els preus van variar molt, des de 16,76 euros/litre de Lea fins a 65,04 euros/litre de Gillette Sèries.
 • Són blanques i perfumades, menys Williams que és blava. Els pH són semblants als de la pell, excepte en Nivea, Kinesia i Williams, lleugerament superiors (i, per tant, pitjors).
 • En viscositat, Nivea és massa líquida i Lea, Floid i Williams són les més espesses però amb recipients adequats per a la dosificació. Nivea és la que més substàncies actives conté i Gillette i Lea, les que en tenen menys.
 • Són ben tolerades per la pell i cap no va provocar irritacions. Totes hidraten, excepte Gillette i La Toja, que, a pesar d’indicar-ho en les etiquetes, no ho fan. En la prova d’ús no es van trobar diferències significatives.
 • Nivea és l’única que aconseguix el “molt bé” en qualitat global. Lea, Floid, Kinesia, Sanex i Williams van obtenir un “bé”, mentre que Gillette i La Toja van ser els únics a aconseguir un simple “correcte”.
 • La millor relació qualitat- preu és Sanex Men, per la bona qualitat, el poder hidratant satisfactori (després de dues hores) i el preu inferior a la mitjana. Una altra bona opció és Nivea, la segona més cara però la de millor qualitat global.
Marca Denomi- nació SANEX MEN
“After shave bálsamo”
NIVEA FOR MEN
“After shave bálsamo sensitive”
KINESIA ARTIC
“After shave balm”
LEA
“After shave bálsam”
Preu (euros / litre) 36,54 55,38 24,52 16,76
Format (ml) 100 100 150 125
Aspecte visual del producte
Aspecte Emulsió Emulsió Emulsió Emulsió
Color Blanca Blanca Blanca Blanca
Olor Perfumada Perfumada Perfumada Perfumada
Característiques fisicoquímiques
pH 5,7 6,4 6,1e 5,9
Viscositat 1 4.332 2.535 5.520 11.175
Extracte sec (%) 2 7,5 6,4 4,9 2,2
Alcohol (%) 3 No No 14,1 10,3
Contingut substàncies actives
Glicerol (%) 4 0,9 2,1 No 0,64
Bisabol (%) 5 0,04 0,2 0,1 No
Acetat vitamina E (%) 6 No 0,48 0,19 No
Pantenol (%)7 No 1,1 No No
Alantoïna (%) 8 0,22 0,08 0,14 No
Urea (%) 9 0,02 No No No
Tolerància cutània No irritant No irritant No irritant No irritant
Poder hidratant Més hidratant Més hidratant Menys hidratant Hidratant
Qualitat global Molt bé
Prova d’ús (de 1 a 9)
(de 1 a 9) ns
6,4 6,2 6,6 6,3
Marca Denomi- nació WILLIAMS
“After shave bálsamo fresco”
FLOID (REVLON)
“After shave bálsamo protector”
LA TOJA
“After shave bálsamo”
GILLETTE SERIES
“After shave bálsamo piel sensible”
Preu (euros / litre) 24,97 37,87 36,90 65,04
Format (ml) 150 125 100 75
Aspecte visual del producte
Aspecte Emulsió Emulsió Emulsió Emulsió
Color Blava Blanca Blanca Blanca
Olor Perfumada Perfumada Perfumada Perfumada
Característiques fisicoquímiques
pH 6,3 5,9 4,8 5,9
Viscositat 1 38.075 23.375 4.191 5.548
Extracte sec (%) 2 4,2 8,6 7,9 8,1
Alcohol (%) 3 9,9 13,3 13,9 No
Contingut substàncies actives
Glicerol (%) 4 No No No 0,5
Bisabol (%) 5 0,05 0,1 No
Acetat vitamina E (%) 6 0,05 No No
Pantenol (%)7 No No 0,38
Alantoïna (%) 8 0,2 0,2 0,2
Urea (%) 9 No No N.D
Tolerància cutània No irritant No irritant No irritant No irritant
Poder hidratant Hidratant Hidratant No hidratant No hidratant
Qualitat global Correcta Correcta
Prova d’ús (de 1 a 9)
(de 1 a 9) ns
6,5 6,5 7,1 7,0

N.D.: No detectat

1 Viscositat: van ser valorats de millor a pitjor els barems següents: < 3000 (pitjor), 3000-8000, >8000 (millor)

2 Extracte sec: quantitat de matèries orgàniques i minerals resultants després d’eliminar-ne l’aigua

3 Alcohol: amb virtuts refrescants i tòniques

4 Glicerol: substància hidratant

5 Bisabol: substància amb virtuts antiinflamatòries.

6 Acetat de vitamina E: amb virtuts antiarrugues, calmants, cicatritzants i hidratants.

7 Pantenol: amb virtuts reparadores, nutritives i hidratants.

8 Alantoïna: amb virtuts cicatritzants.

9 Urea: amb virtuts hidratants.

ns: Prova d’ús: No hi ha diferències significatives en cap dels aspectes valorats

Un a un

Un a un, vuit bàlsams per a després de l'afaitada

SANEX MEN "After shave bálsamo"

 • /imgs/20040401/sanex.jpg Surt a 36,54 euros/litre
 • Qualitat global: Bé
 • La millor relació qualitat-preu. Tant el pH com la viscositat de l’emulsió són satisfactoris. El seu contingut en substàncies actives és dels més complets. Sense alcohol. Un dels bàlsams més hidratants dues hores després d’aplicar-lo.
 • En la prova d’ús: 6,4 punts de 9 possibles.

NIVEA FOR MEN "After shave bálsamo sensitive"

 • /imgs/20040401/nivea.jpg Surt a 55,38 euros/litre, el segon més car
 • Qualitat global: Molt bé
 • Una altra bona opció. La seva emulsió és la més líquida. El pH és lleugerament superior al de la pell, però el seu contingut en substàncies actives és el més complet. Sense alcohol. El més hidratant tant als 30 minuts com al cap de dues hores d’aplicar-lo en el rostre.
 • En la prova d’ús: 6,2 punts.

KINESIA ARTIC "After shave balm"

 • /imgs/20040401/kinesia.jpg Surt a 24,52 euros/litre, el segon més barat
 • Qualitat global: Bé
 • La seva viscositat és correcta, encara que el pH és superior al de la pell. El contingut alcohòlic més alt (14,1%). Amb filtres de raigs UVA que protegeixen la pell dels raigs solars. Poder hidratant baix, encara que significatiu.
 • En la prova d’ús: 6,6 punts.

LEA "After shave bálsam"

 • /imgs/20040401/lea.jpg Surt a 16,76 euros/litre, el més barat
 • Qualitat global: Bé
 • pH i viscositat satisfactoris, però el seu contingut en substàncies actives és dels més pobres. Té el percentatge més baix d’extracte sec i el seu contingut en etanol (alcohol) és el segon més baix. Poder hidratant significatiu.
 • En la prova d’ús: 6,3 punts.

WILLIAMS "After shave bálsamo fresco"

 • /imgs/20040401/williams.jpg Surt a 24,97 euros/litre
 • Qualitat global: Bé
 • L’únic bàlsam de color blau. Viscositat satisfactòria, encara que el pH és lleugerament superior al de la pell. Contingut alcohòlic escàs. Poder hidratant significatiu.
 • En la prova d’ús: 6,5 punts.

FLOID (REVLON) "After shave bálsamo protector"

 • /imgs/20040401/floid.jpg Surt a 37,87 euros/litre
 • Qualitat global: Bé
 • pH i viscositat satisfactoris. El que té més extracte sec. Poder hidratant significatiu. Dels que tenen més alcohol.
 • En la prova d’ús: 6,5 punts de 9.

LA TOJA "After shave bálsamo"

 • /imgs/20040401/toja.jpg Surt a 36,90 euros/litre
 • Qualitat global: Correcta
 • pH i viscositat correctes. Dels que tenen menys alcohol. No hidrata. En la prova d’ús: 7,1 punts.

GILLETTE SÈRIES "After shave bálsamo piel sensible"

 • /imgs/20040401/gillette.jpg Surt a 65,04 euros/litre, el més car
 • Qualitat global: Correcta
 • pH i viscositat satisfactòries, però el seu contingut en substàncies actives és dels més pobres. Sense alcohol. Amb filtres de raigs UVA per a protegir la pell dels raigs solars. No hidrata.
 • En la prova d’ús: aconseguix 7 punts de 9.