L’Administració ha de lliurar a un minusvàlid un altre habitatge per deficiències en la plaça de garatge