El nou titular de l’habitatge no ha de carregar amb el deute anterior del gas