ITV o Inspecció Tècnica del Vehicle

Cita ineludible

Si un vehicle circula sense superar la ITV, el seu titular s'exposa a una multa de fins a 1.500 euros
1 Abril de 2004

Cita ineludible

/imgs/20040401/img.eco-domestica.01.jpg
Un total de 7,4 milions de turismes a Espanya van passar en 2003 la seva revisió anual, la Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV). D’acord amb el Reial Decret del 24 de setembre de 1985 número 1987/1985, vigent des de 1987, els automòbils amb més de quatre anys d’antiguitat -cinc per a motocicletes i sis per a caravanes- i de matriculació espanyola han de superar les revisions periòdiques a les estacions específiques habilitades per les comunitats autònomes. Aquesta revisió, dependent del Ministeri de Ciència i Tecnologia, té tres objectius: assegurar que els vehicles en circulació mantinguin unes condicions de seguretat per sobre dels mínims exigits, reduir el risc d’accidents per causes tècniques i protegir el medi ambient mitjançant la reducció de les emissions dels gasos de fuita. Una vegada acabat l’examen, se n’emet un informe.

Examen obligatori

/imgs/20040401/img.eco-domestica.02.jpg
El dictamen pot ser favorable, desfavorable o negatiu. Si és favorable, el conductor, després de pagar una mitjana de 34 euros, pot circular amb el seu cotxe amb la seguretat que funciona correctament. Haurà de col·locar l’adhesiu que li donin -en què figura la data de l’última ITV- en una part visible del cotxe. En cas contrari, si el vehicle ha superat l’examen només a mitges i el resultat és desfavorable -el 22,6% dels automòbils que van visitar la ITV en 2003 van obtenir aquesta nota-, es concedeix al propietari un termini no superior a dos mesos perquè efectuï les reparacions pertinents.

/imgs/20040401/img.eco-domestica.03.jpgDurant aquest temps només podrà utilitzar l’automòbil per a anar al taller i tornar a la ITV, i quedarà inutilitzat per circular lliurement per la via pública. Finalment, si en l’informe figura un resultat negatiu, el vehicle estarà temporalment al lloc on es fa la inspecció fins que una grua el traslladi a un taller mecànic. Una vegada allà, l’automòbil haurà de posar-se a punt d’acord amb les anotacions realitzades pels tècnics.

/imgs/20040401/img.eco-domestica.04.jpg
Què ocorre si no estem d’acord amb el resultat de la ITV? Poc es pot fer en aquest cas: si el propietari del vehicle es nega a fer les reparacions o els canvis que els tècnics de la ITV li exigeixen, el vehicle es podrà donar de baixa de la circulació en aquest mateix moment. En principi, no hi ha la possibilitat de reclamar contra aquests resultats i demanar a una altra estació una nova revisió. En teoria només es pot fer si ho autoritza expressament l’òrgan competent de la Comunitat on es farà la inspecció, en la pràctica és una situació que a penes ocorre.

Quan hem d’anar a la cita

La primera vegada que un vehicle ha de passar la ITV el seu propietari ha de prendre la iniciativa: haurà informar-se sobre quan li correspon i sobre els tallers homologats als quals pot anar. En la pàgina web www.aeca-ITV.com es pot trobar tota la informació necessària. Per a revisions posteriors, el taller on anem prendrà la iniciativa de recordar-nos per mitjà d’una carta que arriba el moment de presentar de nou el vehicle a la ITV.

Automòbils. Estan obligats a passar la primera ITV els vehicles d’ús privat que tinguin quatre anys d’antiguitat. A partir d’aquest moment, la visita obligatòria s’haurà de repetir cada dos anys fins que compleixi els deu anys. Després la revisió serà anual.

Motocicletes. La llei regula que les motocicletes han de passar la primera ITV quan superen els cinc anys d’antiguitat. A partir d’aquest moment el seu examen es portarà a terme cada dos anys.

Caravanes. La Direcció General de Trànsit estima que la primera ITV s’ha de fer als sis anys i que a partir d’aquest moment, les revisions següents seran biennals.

Multa per a cotxes sense ITV superada

Més de dos milions de turismes, prop del 25% del parc automobilístic, eludeixen les revisions que estan obligats a superar periòdicament, segons l’últim informe elaborat per l’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV), patronal que reuneix les 42 empreses que gestionen els 221 centres d’ITV que hi ha a Espanya. Normalment són cotxes de particulars que superen els 10 anys d’antiguitat i que no compleixen els requisits establerts. En aquests casos, l’usuari disposa de dues opcions: anar al taller per a fer les millores requerides o donar de baixa el cotxe.

Si les autoritats policials sorprenen el propietari d’un vehicle sense l’adhesiu de la ITV o amb la targeta caducada, les conseqüències són les següents:

  • Intervenció del permís de conduir. Hi haurà un termini de deu dies per a passar l’examen favorablement.
  • Pagament d’una multa. La Llei de Trànsit preveu sancions d’entre 94 i 1.503 euros per circular sense haver passat la ITV.

Preus i liberalització del sector

La liberalització d’aquest sector, que amb les revisions fetes l’any passat a Espanya va arribar a facturar 250 milions d’euros, es va aprovar fa tres anys amb l’objectiu d’abaixar els preus i millorar-ne la qualitat del servei.

El mes de gener passat es va complir el termini màxim que el govern havia fixat perquè les diferents comunitats autònomes establissin les dates del procés. No obstant això, es retardarà fins a l’any 2010, ja que la majoria de les concessions encara estaran vigents per a aquesta data. Segons la norma, qualsevol taller podria fer les inspeccions obligatòries, d’aquesta manera es compliria amb l’objectiu de fer abaixar els preus i millorar la qualitat del servei.

No obstant això, la patronal AECA-ITV i les associacions d’empresaris i conductors no veuen amb bons ulls la liberalització del mercat. Consideren que el pas de les concessions cap a un sistema d’autoritzacions no es traduirà en una baixada de preus, ni en una millora de claredat. Al contrari, provocarà efectes secundaris negatius, com ara que les zones menys desenvolupades econòmicament es quedin sense aquest servei i els automobilistes hagin de desplaçar-se a altres comunitats.

Punts dèbils

Abans d’anar a un d’aquests centres d’inspecció, podem assegurar-nos l’aprovació oficial portant el cotxe a un taller per assegurar-nos que es troba en les condicions òptimes. És el que molts anomenen preITV. Aquestes són les parts del vehicle que revisaran obligatòriament els tècnics encarregats de realitzar la ITV:

  • Documentació. El primer pas és comprovar que la marca del cotxe, el seu número de bastidor i la matrícula coincideixen amb les dades que apareixen al permís de conduir i la targeta d’inspecció tècnica lliurada pel titular. Serà requisit imprescindible per a procedir a la inspecció que tots els documents siguin originals.
  • Carrosseria. Abonyegaments, els baixos i el bastidor.
  • Condicionament exterior. Miralls retrovisors, vidres i manteniment de la placa de matrícula.
  • Condicionament interior.. Funcionament de les portes, les finestres, els mecanismes de tancament, els cinturons de seguretat i l’eixugaparabrisa.
  • Senyalització i enllumenat.. Llums d’encreuament, llum de fre, intermitents i llums llargs.
  • Direcció..
  • Motor.. Nivell de soroll, emissió de monòxid de carboni i grau de contaminació.
  • Catalitzador.. Un dels motius més freqüents de rebuig en les inspeccions és el de les emissions excessives. No és que els automòbils contaminin més que abans, sinó que els controls que es fan ara són més estrictes. En realitat, el que es fa és aplicar la normativa en vigor, mentre que abans s’era molt més permissiu en aquest aspecte. Tal com exigeix la directiva europea sobre aquest aspecte, el nivell de contaminació d’aquests cotxes ha de ser molt baix.