Ous frescs: normals, omega-3 i de corral

Molts defectes de qualitat: bruts, tacats, trencats...

Tots els ous són molt nutritius, i els omega-3 contenen els àcids grassos saludables, característics del peix blau
1 Maig de 2002

Molts defectes de qualitat: bruts, tacats, trencats...

/imgs/20020501/analisisa01.jpg

S’han analitzat deu mostres d’ous frescs, quatre d’elles d’ous convencionals, unes altres d’ous omega-3 (w-3) i dues d’ous de corral. La peculiaritat dels ous w-3 és que han vist modificat el seu perfil d’àcids grassos mitjançant canvis en l’alimentació de les gallines ponedores (consumeixen, incorporat al pinso, olis de peix, algues o llavors de lli) per aconseguir en els ous una major proporció d’àcids grassos omega-3, molt saludables per la seva vinculació amb la reducció de factors de risc cardiovascular. Per la seva banda, els de corral s’obtenen de gallines que surten als prats durant el dia i s’alimenten fonamentalment de cereals. Atès que la composició nutricional d’aquests ous de corral és pràcticament idèntica a la dels normals, el seu valor afegit podria estar en el millor sabor i en el major benestar de les gallines.

L’anàlisi pretenia comprovar la qualitat i frescor d’aquestes mostres d’ous, el seu comportament en el tast i, en els w-3, si realment aporten (i en quina quantitat) aquests àcids grassos, pràcticament absents en els ous convencionals i abundants en altres aliments, com el peix blau.

Els estudis científics per reduir el contingut elevat en colesterol dels ous (500 mg/100 grams) no han tingut èxit i potser per això el màrqueting es va encaminar cap a les tècniques d’explotació tradicional (ous de corral) i a la modificació del perfil lipídic (el greix) dels rovells (en els ous w-3).

Entrant en l’anàlisi, hi va haver resultats positius i altres de menys satisfactoris. Entre els primers, cap ou contenia salmonel·la, germen patogen que es pot trobar tant en la closca com a l’interior. Una altra dada positiva és que els ous omega-3 contenen efectivament aquests àcids grassos saludables gairebé absents en els ous normals, i que els aporten en una proporció raonable, encara que unes sis vegades menys que les anxoves i nou vegades menys que la tonyina. La ingesta òptima dels àcids grassos omega-3 més importants (DHA i EPA) és de 300-400 mg al dia, que es pot aconseguir amb un parell d’ous w-3, si bé això significaria al seu torn una aportació de colesterol elevada.

També és positiu que (exceptuant dos casos) els freqüents errors de pes detectats en els ous es tractaven d’excessos respecte del que indica l’etiquetatge.

El resultat més decebedor va ser la detecció de nombrosos defectes de qualitat, especialment d’ous bruts i d’ous tacats (al seu interior) de sang o carn. Cap mostra no respecta la norma, ja que les deu sobrepassen la tolerància admesa (7% d’unitats amb defectes ), si bé en tres l’excés no va ser rellevant. Va destacar amb el 33% d’unitats amb defectes la mostra de Pitas Pitas normals.

Les proves de frescor dels ous van obtenir uns resultats mediocres: encara que només una mostra es pot considerar deficient en frescor (en Matines normals el 26% dels ous superava els 6 mil·límetres de cambra d’aire que permet la norma), uns altres quatre no superen el “regular”. Els més frescs van ser Coren i Cantos Blancos, ambdós omega-3, i Pitas Pitas normals.

Només quatre mostres incluoen el marcatge de data en cada ou a més de l’obligatori de l’envàs, i Matines w-3 du incorporades afirmacions nutricionals no del tot correctes. I després d’una complexa sèrie de tasts, es pot concloure que les diferències en sabor, color, olor…, entre aquests tres tipus d’ou són poc importants i que hi influeix la forma de cuinar-los. En el tast cec, els normals i els de corral van ser més ben valorats que els omega-3. En el tast condicionat -el tastador sap quin tipus d’ou és cada un-, els de corral van ser millor valorats que els normals, i aquests, millors que els omega-3.

Els àcids grassos omega-3

En els ous w3, mal anomenats enriquits ja que no se’ls ha afegit nutrients, la seva composició en àcids grassos ha sigut modificada mitjançant canvis en l’alimentació de les gallines. Els beneficis dels w3 en el nostre organisme són la reducció dels nivells de triglicèrids plàsmics, de la pressió sanguínia i de l’agregació plaquetària, a més de la menor possibilitat de sofrir trombosi i arteriosclerosi -particularment en diabètics, o que creixin tumors o sorgeixin malalties de la pell. I se’ls atribueix un augment en les defenses de l’organisme. Els ous omega-3 presenten petites proporcions (encara que importants des d’un punt de vista qualitatiu) d’aquests àcids grassos saludables.

L’anàlisi va revelar que els omega-3 de Pitas Pitas contenien una major quantitat d’àcids grassos omega-3 que els de Matines i Cantos Blancos i, especialment, més que els de Coren, però en les quatre mostres la presència d’aquests greixos és acceptables. Cantos Blancos i Pitas Pitas indiquen un “enriquiment” en vitamina E. Aquesta vitamina té un efecte antioxidant que pot fer disminuir la pèrdua dels omega 3 (molt susceptibles d’oxidar-se amb la calor) quan es cuinen.

Per què són tan nutritius els ous?

Per la gran aportació (12%) de proteïnes d’elevat valor biològic, pels seus àcids grassos essencials, per les seves vitamines (A, D, E, B2, B12) i minerals (ferro, iode, zinc), i per altres components com la lecitina o els carotenoides. Per a un adult, es recomana un consum d’uns quatre o cinc ous a la setmana, ja siguen en la seva forma recognoscible (ferrats, bullits, en truita…) o menys visible (arrebossats, cremes, salses, flams, dolços…). Són energètics (150 calories cada 100 grams), contenen greixos entre un 9% i un 12 % de greix i els hidrats de carboni representen menys del 1%. Les proteïnes de l’ou, que es troben en la clara, són d’alt valor biològic i molt bona digestibilitat. El rovell és la font de greixos: uns 3,5 grams corresponen a àcids grassos saturats (els menys saludables), 1,2 grams són poliinsaturats i 4,5 grams són monoinsaturats. Entre els àcids grassos destaquen l’oleic i el linoleic (àcid w6 que l’organisme no pot sintetitzar, per la qual cosa resulta essencial la seva ingesta). El contingut en colesterol, 500 mg/100 g, és molt elevat ja que un parell d’ous superarien la ració diària de colesterol recomanada, 300 mg. D’altra banda, l’ou aporta vitamines A, D, E, B2, B12 i minerals (ferro, iode i zinc) que cobreixen gran part de la QDR per a un adult. Altres components d’interès són la lecitina, important en processos metabòlics i en la construcció de membranes cel·lulars i neurotransmissors, i els carotenoides, antioxidants que ajuden en la prevenció de les cataractes.

En tast, poques diferències

Hi ha diferències reals en el gust d’aquests tres tipus d’ous o és tot producte del màrqueting? CONSUMER va realitzar una complexa anàlisi sensorial composta de diversos tipus de tast, amb tastadors entrenats i amb consumidors sense especialització, i amb tasts oberts i condicionats.

La conclusió final és que quan no coneix el tipus d’ou que es tracta, el consumidor prefereix els normals i els de corral enfront dels omega-3. Quan sí que sap el tipus d’ou que tasta, els de corral guanyen posicions respecte dels normals i els w-3 segueixen en última posició. Sembla ser que s’associa el de corral amb millors característiques organolèptiques (gust, olor, color…) mentre que en els w-3, la imatge de beneficiós per a la salut no fa que sigui més apreciat sensorialment.

El color del rovell

Molts consumidors d’ous donen una importància especial al color del rovell, en associar-lo a característiques com ara “fresc”, o “natural”, si bé les preferències sobre la seva intensitat (color més ataronjat o més grogrós) són ben distintes en certes zones de la geografia espanyola. Però el color del rovell no té res a veure amb la qualitat de l’ou; és fàcilment manipulable pel productor mitjançant una major o menor suplementació amb pigments carotenoides que s’afegeixen al pinso de les gallines ponedores. Els ous omega-3 de Cantos Blancos, amb 8,7 en l’escala Roche de color, tenen el rovell més clar i grogrós que els altres, la majoria dels quals se situa entre 10 i 11 en aquesta escala. Els rovells de Matines omega-3 (12,2 en l’escala Roche) i Coren normals (13) són un poc més ataronjats que els de la resta.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat deu mostres d’ous frescs, quatre d’ous convencionals, unes altres d’ous omega-3 i dues d’ous de corral.
 • Cap ou no contenia salmonel·la.
 • Els ous omega-3 contenen efectivament aquests àcids grassos saludables (gairebé absents en els ous normals), i els aporten en una proporció raonable, encara que unes sis vegades menys que les anxoves i nou vegades menys que la tonyina.
 • Molts defectes de qualitat, especialment d’ous bruts i d’ous tacats (al seu interior) de sang o carn. Cap mostra no respecta la norma, ja que les deu sobrepassen la tolerància global admesa (7% d’ous amb defectes), si bé en tres mostres l’excés no va ser rellevant.
 • En frescor, resultats mediocres: encara que només una mostra es pot considerar deficient, unes altres quatre no superen el “regular”.
 • Les diferències organolèptiques (gust, color, olor) entre aquests tipus d’ou són poc importants, i hi influeix la forma de cuinar-los. En el tast cec, els normals i els de corral van ser més ben valorats que els omega-3. En el tast condicionat -el tastador sap quin tipus d’ou és cada un-, els de corral van ser millors que els normals, i aquests millors que els omega-3.
TIPO NORMALES OMEGA-3
MARCA Cantos blancos Coren Matines Pitas Cantos blancos Coren Matines Pitas
Preu (euros / dotzena) 1,20 1,49 1,15 1,10 1,80 1,61 2,09 1,80
Categoria / Mida A / L A / L A / L A / L A / M A / L A / M A / M
Dies fins a la caducitat 1 5 17 5 7 15 6 8 4
Cambra d’aire (%)2 91,6 84,4 73,9 97,8 97,8 98,9 95,5 85,0
Unitats Haugh (HU) 3 50 50 36 54 55 58 41 48
Closca i cutícula Típico Típico Típico Típico Típico Típico Típico Típico
Clara Típico Típico Típico Típico Típico Típico Típico Típico
Trencats (%) 0 2,2 5,0 5,0 1,7 0 1,7 1,7
Bruts (%) 0,5 1,1 1,7 10,0 0 0 0,5 0,5
Amb sang o carn (%) 12,7 7,8 6,1 21,1 6,1 8,3 15,0 7,8
Defectes de qualitat (%) 4 13,2 10,6 12,2 32,8 7,8 8,3 17,8 10,5
Altres defectes (%) 0 0 0,5 0 0 0 1,1 0,5
Pes mitjà (g) 66,9 65,5 65,9 67,8 62,5 63,6 63,5 63,8
Amb error de pes (%) 5,5 13,9 15,6 3,9 41,9 3,9 56,7 50,0
Color 5 10,3 13,0 11,2 10,9 8,7 10,9 12,2 10,6
Aidos grasos omega-3
EPA (mg/100 g) 25 11 20 33
DHA (mg/100 g) 256 229 268 371
Salmonel·la Absèn- cia Absèn- cia Absèn- cia Absèn- cia Absèn- cia Absèn- cia Absèn- cia Absèn- cia
TIPO CAMPEROS
MARCA Coren Pitas
Preu (euros / dotzena) 2,11 2,04
Categoria / Mida A / M A / M
Dies fins a la caducitat 1 9 7
Cambra d’aire (%)2 85,0 86,1
Unitats Haugh (HU) 3 43 46
Closca i cutícula Típico Típico
Clara Típico Típico
Trencats (%) 1,1 1,1
Bruts (%) 6,1 1,7
Amb sang o carn (%) 6,7 4,4
Defectes de qualitat (%) 4 13,9 7,8
Altres defectes (%) 0 1,1
Pes mitjà (g) 62,3 63,6
Amb error de pes (%) 42,2 55,0
Color 5 11,3 10,7
Aidos grasos omega-3
EPA (mg/100 g)
DHA (mg/100 g)
Salmonella Absèn- cia Absèn- cia

1) Dies que faltaven per a la data de consum preferent, en el moment de la realització de l’anàlisi.

2) Cambra d’aire: paràmetre relacionat amb la frescor de l’ou. La normativa exigeix un màxim d’alçada de cambra d’aire de 6 mm per a ous de categoria A. Els resultats de la taula es refereixen al percentatge d’ous que complien el criteri de la norma.

3) Unitats Haugh: índex empíric que relaciona l’alçada i el pes de l’ou amb la seva qualitat i frescor. No hi ha cap límit legislat.

4) Defectes de qualitat (%): inclou les unitats trencades o fissurades, brutes i amb taques de sang o de carn.

5) Color: els resultats es refereixen a l’escala Roche, en la qual els valors més baixos són més groguencs i els més alts, més ataronjats.

Un a un

UN A UN, OUS NORMALS, DE CORRAL I OMEGA-3

NORMALS - CANTOS BLANCOS

 • 1,20 euros/dotzena.
 • Faltaven cinc dies per a la caducitat.
 • Frescor, bé: 92% d’ous, cambra d’aire inferior a 6 mm. Amb precinte exterior. Sense informació nutricional. Defectes de qualitat: amb un 13% d’unitats amb defectes, sobrepassa la tolerància global admesa (7%). Cap ou trencat, molt pocs bruts, i molts (13%) tacats amb sang o carn.
 • En aquest tipus d’ous no hi ha millor relació qualitat-preu. Cap mostra no oferia una bona qualitat global.

COREN

 • 1,49 euros/dotzena,
 • els més cars dels normals.
 • Faltaven 17 dies per a la seva caducitat. Frescor: regular, amb només un 84% d’ous amb cambra d’aire inferior a 6 mm.
 • Sense precinte o protecció de l’envàs, ni marcatge individual, ni informació nutricional.
 • Defectes de qualitat: amb un 10,6% d’unitats amb defectes, sobrepassa la tolerància (7%) si bé en menor mesura que altres mostres.

MATINES

 • 1,15 euros/dotzena,
 • Faltaven només cinc dies per a la caducitat. Els menys frescos, amb només un 74% d’ous amb cambra d’aire correcta.
 • Cada ou, amb data de consum recomanat. Informació nutricional, i únics amb aquesta informació per unitat a més de per cada 100 grams.
 • Defectes de qualitat: amb un 12,2% d’unitats amb defectes, sobrepassa la tolerància global (7%). Supera les toleràncies específiques per a ous trencats (5%) i tacats de sang o carn (6,1%).

PITAS PITAS

 • 1,10 euros/dotzena, els més barats.
 • Faltaven set dies per a la caducitat. Molt frescos, 98% d’ous amb cambra d’aire correcta.
 • Indiquen “conserveu-los en un lloc fresc”, en comptes d'”en refrigeració”. Envàs precintat, sense dades nutricionals. Defectes de qualitat: els pitjors. Amb un 33% d’unitats defectuoses, sobrepassen àmpliament la tolerància global (7%). I també la d’ous trencats (5%) i tacats de sang o carn (21%). Els pitjors en ous bruts (10%).

DE CORRAL - PITAS PITAS

 • 2,04 euros/dotzena, l’opció més interessant dels de corral.
 • Faltaven 7 dies per a caducitat. Frescor, regular: un 86% d’ous amb cambra d’aire correcta. Envàs precintat.
 • Fa menció al sistema de cria de les gallines (a l’aire lliure), però no a la seva alimentació.
 • Defectes de qualitat: dels millors, encara que superen lleugerament la tolerància global (7%). La menor quantitat (4,4%) d’ous tacats de sang o carn.

COREN

 • 2,11 euros/dotzena.
 • Faltaven 9 dies per a la data de caducitat.
 • Frescor, regular: només un 85% d’ous amb cambra d’aire correcta.
 • Envàs precintat, indica el sistema de cria de les gallines i l’alimentació a base de cereals.
 • Defectes de qualitat: Amb un 14% d’unitats amb defectes, sobrepassen la tolerància global. Molts (6%) ous bruts.

MEGA-3 - COREN

 • 1,61 euros/dotzena, els més barats. La millor relació qualitat-preu dels omega-3.
 • Faltaven 6 dies per a caducitat.
 • Els més frescos: 99% amb cambra d’aire correcta. Quantitat de greixos omega-3: la més baixa, 240 mg/100 g. Envàs precintat, informació nutricional molt correcta. Ous amb data de posta, que no apareix en l’envàs.
 • Defectes de qualitat: dels millors, encara que superen, amb un 8,3%, la tolerància global admesa (7%). Cap ou trencat o brut.

CANTOS BLANCOS

 • 1,80 euros la dotzena. Una altra bona opció.
 • Faltaven 15 dies per a la seua caducitat. Molt frescos, 98% d’ous amb cambra d’aire correcta. Data de consum preferent en cada ou.
 • Envàs precintat, amb informació nutricional correcta però sense contingut en colesterol. Quantitat d’omega-3: la segona més baixa, amb 251 mg/100 gr.
 • Defectes de qualitat: dels millors, amb un 7,8% d’unitats amb defectes. Sense ous bruts.

PITAS PITAS

 • 1,80 euros/dotzena.
 • Faltaven només 4 dies per a la caducitat. Frescor, regular: només el 85% amb cambra d’aire correcta. Quantitat de greixos omega-3: la major, amb 404 mg/100 g.
 • Envàs no precintat, informació nutricional molt completa. Indica “conserveu-los en un lloc fresc” quan hauria de dir “en refrigeració”.
 • Defectes de qualitat: amb un 10,5% d’ous amb defectes, superen la tolerància admesa, però n’hi ha amb major proporció de defectes.

MATINES

 • 2,09 euros/dotzena, els més cars dels ous omega-3.
 • Faltaven 8 dies per a la caducitat. Frescor, bé: el 96% amb cambra d’aire correcta. Quantitat de greixos w-3: intermèdia, amb 288 mg/100 gr.
 • Els ous porten impresa la data de posta i de consum preferent. Envàs precintat amb afirmacions nutricionals no massa correctes. Omet el contingut en colesterol.
 • Defectes de qualitat: els segons pitjors, amb un 18% d’ous amb defectes. Molts (15%) ous tacats de sang o carn.