La cancel-lació de la hipoteca en les escriptures va a càrrec de la constructora