Les reformes només es paguen si el resultat final és el pactat