11 preservatius a examen

Molt diferents en preu, no en qualitat

Encara que algunes marques costen quasi el triple que unes altres, tots superen àmpliament la norma
1 Juliol de 2002

Molt diferents en preu, no en qualitat

/imgs/20020701/analisisb.01.jpg
S’han analitzat onze marques de preservatius de làtex de cautxú natural amb lubricant el preu del qual per unitat varia entre els 23 cèntims d’euro de Farmacoton i els 72 cèntims de Profil. Totes les mostres examinades han superat àmpliament les proves que exigeeix la llei (UNE-EN 600, modificada el 1996), per la qual cosa els més barats (Farmacoton) poden considerar-se els de millor relació qualitat-preu. Altres opcions més resistents i de preu una mica més alt són Harmony, Control Nature (55 cèntims) i Presttys (43 cèntims). Profil és l’única marca analitzada que només inclou deu unitats per envàs, els altres en contenen dotze.

El profilàctic s’ha convertit en un dels sistemes anticonceptius més usats en no necessitar prescripció mèdica per al seu ús i ser l’únic que, a més de la seva funció contraceptora, impedeix el contagi de malalties de transmissió sexual com la sida, la gonorrea, la sífilis o l’hepatitis B.

Els primers condons que es coneixen es confeccionaven amb el budell natural d’animals com el xai. Amb el temps, els materials utilitzats han evolucionat fins al làtex de cautxú natural, l’element més utilitzat en l’actualitat, que s’obté de l’arbre Hevca Brasilensis i d’altres arbres de cautxú de Malàisia. Els al·lèrgics al làtex disposen en el mercat de preservatius fabricats amb poliuretà, un material hipoal·lergènic que encara només està present en un nombre molt reduït de marques a la venda.

La legislació marca un valor mínim per a la longitud (170 mil·límetres) i un rang de mides per a l’amplària (que ha d’estar entre 50 i 54 mil·límetres). Les onze mostres compleixen aquests valors; de fet Galanty, Profil i Durex van presentar una longitud fins i tot superior als 200 mil·límetres. Per contra, el profilàctic més curt és Harmony, amb 193 mil·límetres. Respecte de l’amplària, tots els condons mesuren 52 mil·límetres, excepte Family Natural, que mesura un mil·límetre menys.

La capacitat d’inflament de cada unitat ha de ser, almenys, de 18 dm3 (decímetres cúbics). El millor en aquesta prova, Durex Natural, va sobrepassar amb escreix (55 dm3) el valor mínim que estableix la norma. Fins i tot els de menor capacitat (Family Natural i Farmacoton) van arribar a admetre més del doble que el paràmetre exigit: 37 dm3.

La norma dicta que els profilàctics han de suportar almenys la pressió d’1 kPa (kilopascal). Galanty i, de nou, Control Natural, van ser els que més pressió van suportar (1,6 kPa). El pitjor valor el va obtenir Androtex, que va aguantar 1,2 kPa.

Per a detectar la presència de forats es va omplir cada mostra amb 300 mil·límetres d’aigua destil·lada i es van inspeccionar les seves parets durant 1 minut a fi de localitzar-hi possibles fuites. En cap cas es van detectar porus per on calés l’aigua.

Els assaigs sobre la resistència i l’allargament del preservatiu fins al trencament es van dur a terme tot just acabats d’extreure de l’estoig (estat inicial) i “envellits”. Per a envellir els condons es van sotmetre durant 48 hores, tal com indica la norma, a una temperatura de 70 graus centígrads, la qual cosa pot fer que la resistència variï (a millor o a pitjor). En aquestes dues situacions els profilàctics han de resistir, com a mínim, 39 N (Newton) de força i ser allargats set vegades més que el seu estat inicial (700%) sense sofrir trencaments.

En condicions inicials el preservatiu Harmony va ser el que va obtenir els valors més alts en resistència (80 Newtons) i allargament fins al trencament (870%, això és, es va estirar més de huit vegades i mitja per sobre de la seva mida inicial). Presttys i Control Nature també van obtenir bons resultats acabats de sortir de la funda. El preservatiu menys resistent, encara que amb resultats acceptables, va ser Prime (50 N) i el que menys estirada va aguantar va ser Family Natural (750%, un 7% més del que hi ha legislat).

Una vegada envellits, Control Nature són els més resistents: és necessari aplicar 78 Newtons per a trencar-los. Per contra, Androtex és el que menys força suporta (52 Newtons). La capacitat d’allargament una vegada envellits és més gran en Prime i Harmony, (s’estiren fins a 8,3 vegades més que la seva mida real), mentre que el pitjor en aquesta prova va ser Presttys (es va trencar en ser allargat 7,5 vegades per damunt de la seva mida).

L’embalatge i l’etiquetatge va ser correcte en les onze mostres estudiades. Totes compleixen amb els requisits de la norma: en cada estoig s’inclou la identificació del fabricant i/o distribuïdor juntament amb la seva adreça, el lot, les unitats que conté, la data de caducitat, les indicacions del producte i els consells per a una conservació òptima. En l’interior de cada estoig els preservatius es presenten en embolcalls individuals de plàstic o de paper d’alumini, i han de portar inscrits en cada un d’ells el lot i la data de caducitat. Totes les marques analitzades compleixen amb aquest punt, però en Presttys, Cosmos, Galanty i Family Natural, de vegades no és possible llegir amb claredat aquests dades en coincidir amb altres textos o llegendes.

En les onze caixes s’inclou un xicotet fullet explicatiu amb les característiques del preservatiu, la seva forma d’ús i les instruccions de conservació i rebuig. Resulta molt aconsellable llegir aquesta informació abans del seu ús, ja que el trencament dels profilàctics poques vegades es produeix per una fallada del producte, sinó que sol estar relacionada amb un mal ús o una mala conservació.

Forma d´ús

Per a aconseguir la màxima protecció enfront d’embarassos no desitjats i de malalties de transmissió sexual com la sida, la sífilis o l’hepatitis B, és important seguir adequadament les instruccions d’ús i conservació que es detallen en l’interior dels envasos. Aquestes són les més importants.

 • El preservatiu ha de col·locar-se quan el penis està en erecció i abans de qualsevol contacte sexual.
 • L’embolcall individual s’ha d’obrir amb cura, sense fer-hi servir objectes tallants, dents o ungles que el puguin danyar.
 • Si es tenen ferides en les mans no s’ha de tocar el preservatiu per a reduir la possibilitat de qualsevol contagi.
 • Una vegada tret el preservatiu de l’envàs cal comprimir el depòsit de l’extrem tancat per a expulsar-ne l’aire. Posteriorment es col·loca sobre el penis erecte, respectant l’espai lliure de la punta perquè s’hi dipositi el semen. Finalment, cal desenrotllar-lo amb cura i cobrir totalment el penis.
 • Després de l’ejaculació, el penis ha de retirar-se lentament abans que desaparegui l’erecció, subjectant el preservatiu per la base perquè no en surti el semen.
 • Posteriorment es retira i es llença el condó de manera segura i higiènica. Mai s’ha de tirar el profilàctic a l’inodor (el podria obstruir). El lloc idoni és el cubell de les escombraries.
 • Els preservatius són per a un sol ús. Mai no s’han de rentar.
 • En cas que es desitgi una lubricació addicional, convé utilitzar lubricants amb base d’aigua com la glicerina. Mai no s’ha d’utilitzar lubricants amb base d’oli (vaselina, oli per a nadons, cremes, locions corporals, etc.), ja que poden danyar el preservatiu i reduir la seva eficàcia.
 • En cas que se sigui al·lèrgic al làtex, convé utilitzar preservatius hipoal·lergènics de poliuretà.
 • Cal tenir en compte sempre la data de caducitat del preservatiu, que està impresa tant en la caixa com en l’embolcall individual, ja que la minva de qualitat després d’aquesta data és notable.
 • En cas de trencament del preservatiu, si aquest era utilitzat amb finalitat anticonceptiva, és aconsellable rebre atenció especialitzada abans de 72 hores en un centre o establiment sanitari que realitzi funcions de planificació familiar.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 50 unitats d’11 marques dels preservatius següents: Presttys, Family Natural, Androtex, Galanty, Profil, Farmacoton, Prime, Cosmos, Harmony, Control Nature i Durex Natural. Atès que totes les marques van superar la norma, la millor relació qualitat preu és la més econòmica: Farmacoton. Harmony, Control Nature i Presttys són opcions més resistents, però més cares
 • Els resultats obtinguts en tots els preservatius compleixen amb les especificacions de la norma: longitud i amplària mínimes, capacitat mínima d’inflament, absència de forats o porus, resistència i allargament mínims fins al trencament tant en condicions inicials com envellides i veracitat de les dades subministrades en l’embalatge i l’etiquetatge.
 • Per a aquelles persones que prestin una atenció especial a la resistència del preservatiu, la millor elecció és Harmony, perquè obté els valors més alts tant en resistència a la tracció (resistència i allargament fins al trencament) en condicions inicials com en allargament en condicions envellides. Aquest preservatiu presenta, a més, un preu mitjà de 0,55 euros/unitat. Altres bones opcions van ser Presttys i Control Nature.
 • Les possibilitats de trobar preservatius defectuosos són, en condicions normals, molt reduïdes, per la qual cosa cal prestar especial atenció a les instruccions d’ús i conservació dels preservatius per a evitar embarassos i prevenir el contagi del VIH i altres malalties de transmissió sexual. Aquestes instruccions es poden trobar en l’interior de tots els estoigs.
 • Segons la bateria d’anàlisi realitzada per Consumer, els més cars, Profil i Durex Natural (0,72 i 0,70 euros/unitat respectivament), no són globalment millors que els més econòmics, Farmacoton (0,23 euros/unitat) i Galanty (0,26 euros/unitat).
VALORS MÍNIMS REGULATS FARMA- COTON GALANTY COSMOS FAMILY PRESTTYS HARMONY
Preu ( euros/ unitat) 0,23 0,26 0,35 0,38 0,43 0,55
Embalatge i etiquetatge Control i veracitat de dades Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
Longitud (mm) 170 196 200 196 195 197 193
Amplària (mm) 52 e 2 52 52 52 51 52 52
Volum d’explosió (dm3) 18 37 40 46 37 38 49
Pressió d’explosió (kPa) 1,0 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1,4
Detecció de forats Cap fuita Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
Resistència al trencament inicial (N) 39 60 72 58 70 76 80
Allargament al trencament inicial (%) 700 760 780 780 750 800 870
Resistència al trencament envellit (N) 39 67 67 66 68 63 58
Allargament al trencament envellit (%) 700 760 780 800 760 750 830
VALORS MÍNIMS REGULATS CONTROL NATURE ANDROTEX PRIME

DUREX

NATURAL

PROFIL
Preu ( euros/ unitat) 0,55 0,59 0,63 0,70 0,72
Embalatge i etiquetatge Control i veracitat de dades Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
Longitud (mm) 170 196 195 197 200 200
Amplària (mm) 52 e 2 52 52 52 52 52
Volum d’explosió (dm3) 18 42 42 46 55 41
Pressió d’explosió (kPa) 1,0 1,6 1,2 1,3 1,5 1,5
Detecció de forats Cap fuita Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte
Resistència al trencament inicial (N) 39 74 58 50 60 58
Allargament al trencament inicial (%) 700 800 790 760 800 780
Resistència al trencament envellit (N) 39 78 52 62 60 55
Allargament al trencament envellit (%) 700 820 770 830 810 790

Un a un

Un a un

Farmacoton

 • /imgs/20020701/farmacoton.jpg 0,23 euros/unitat
 • El més barat i la millor relació qualitat-preu. El de menor volum d’explosió (37 dm3) juntament amb Family Natural. La millor elecció per a aquelles persones que busquen el preservatiu més econòmic i amb tots els criteris de qualitat en regla, ja que, igual que la resta, compleix totes les especificacions de la norma.

Galanty

 • /imgs/20020701/galanty.jpg 0,26 euros/unitat
 • El segon més barat. Dels més llargs (més de 200 mm) al costat de Profil i Durex Natural. La seva pressió d’explosió és la més alta (1,6 kPa) al costat de Control Nature. Igual que en Cosmos, Presttys i Family Natural, no s’aprecien amb claredat ni el lot ni la data de caducitat en l’embolcall individual.

Cosmos

 • /imgs/20020701/cosmos.jpg 0,35 euros/unitat
 • Pel fet que coincideixen el lot i la data de caducitat amb textos o llegendes en l’estoig individual, les dades indicades resulten il·legibles, les quals són imprescindibles per a un ús correcte del preservatiu. El mateix ocorre en Presttys, Galanty i Family Natural.

Family

 • /imgs/20020701/family.jpg 0,38 euros/unitat
 • Té un mil·límetre menys d’amplària que la resta. El de menor volum d’explosió (37 dm3) al costat de Farmacoton, i el de menor allargament fins al trencament en condicions inicials (750%). En l’embolcall individual de cada preservatiu, tot i que hi son inscrits el lot i la data de caducitat, no resulten clarament llegibles en coincidir amb textos de l’embolcall (igual que en Presttys, Cosmos i Galanty).

Presttys

 • /imgs/20020701/presttys.jpg 0,43 euros/unitat
 • El de menor allargament fins al trencament en condicions envellides, però el segon millor en resistència en condicions inicials. El lot i la data de caducitat presents en els estoigs individuals no s’entenen amb claredat, ja que coincideixen amb llegendes de l’embolcall. En Cosmos, Galanty i Family Natural succeïx el mateix.

Harmony

 • 0,55 euros/unitat.
 • Una elecció interessant. El més resistent en condicions inicials, tant en resistència fins al trencament (80 N) com en allargament (870%). En condicions envellides, el de major allargament (830%), juntament amb Prime. El de menor longitud, 193 mil·límetres.

Control Nature

 • /imgs/20020701/control.jpg 0,55 euros/unitat.
 • Una elecció interessant. El de major pressió d’explosió, amb 1,6 kPa, juntament amb Galanty. El més resistent en condicions envellides (78 N). Igual que la resta, compleix amb tots els aspectes de la normativa.

Androtex

 • /imgs/20020701/androtex.jpg 0,59 euros/unitat.
 • La pressió que cal exercir sobre el preservatiu fins a la seva explosió, és la menor respecte dels altres preservatius (1,2 Kpa.) i també és el de menor resistència fins al trencament en condicions envellides (52 N). A pesar d’això, compleix amb la norma en tots els aspectes analitzats.

Prime

 • 0,63 euros/unitat.
 • El de menor resistència en condicions inicials, encara que el seu allargament fins al trencament en condicions envellides va ser el major juntament amb Harmony (830%, en aquests dos casos). Com els altres, compleix la norma en tots els aspectes analitzats.

Durex Natural

 • /imgs/20020701/durex.jpg 0,70 euros/unitat
 • El segon més car. En longitud, dels més llargs al costat de Profil i Galanty (més de 200 mm.). És el que major quantitat d’aire admet fins a la seva explosió (55 dm3). Com els altres, conforme a la norma en tots els aspectes que regula la legislació.

Profil

 • 0,72 euros/unitat
 • El més car. Dels més llargs, juntament amb Galanty i Durex Natural (més de 200 mm). Els únics que es presenten en un estoig de 10 unitats, la resta de marques contenen 12 unitats. Compleix tots els aspectes que estableix la norma.