Cascs de moto integrals

Més d'un terç suspèn en seguretat

Els dos cascs més barats són de bona qualitat i el més car suspèn
1 Juliol de 2005
Img analisis 2 listado 107

Més d'un terç suspèn en seguretat

/imgs/20050701/analisisb01.jpg
catalanS’han analitzat vuit cascs de moto integrals de diferents materials que costen des dels 209 euros d’AGV Airtech fins als 587 euros d’AGV Ti-Tech. A l’hora d’establir la millor relació qualitat-preu en un producte de l’aptitud del qual pot dependre la vida de l’usuari és lògic que prevalga la qualitat sobre el preu. Però, així i tot, el casc més barat (Airtech) d’aquesta anàlisi és de bona qualitat, i superior a altres de més cars que van suspendre la prova de seguretat. El de millor qualitat i segon més car, Shoei X-Spirit (545 euros), és una altra opció interessant: destaca per l’interior desmuntable i pels nombrosos orificis de ventilació.

El casc és l’element de seguretat passiva que més influeix en la reducció de la sinistralitat en motos i ciclomotors. Té la funció d’absorbir l’impacte i mitigar l’efecte del xoc sobre el cap, i redueix fins en un 29% la probabilitat de morir en un accident.

En aquesta comparativa no s’han estudiat els cascs oberts (els més insegurs, amb diferència), ni els modulars (còmodes però més fràgils) ni els de motocròs (dissenyats per a ser usats en condicions extremes); s’han analitzat vuit cascs integrals i tancats que cobreixen tot el cap, les orelles i la nuca; és a dir, els més segurs i recomanables.

Protecció davant dels colps

Els vuit cascs comparats compleixen els requisits que estableix la norma per a la constitució bàsica, els sistemes de protecció, les possibles irregularitats en la carcassa, el sistema de tancament, la visió perifèrica i la pantalla.
Però, sens dubte, el més important dels assajos és el d’absorció d’impactes, que mesura com es comporten els cascs quan han de complir el seu paper de protegir el motorista. Per a calcular-ho, es va mesurar la resistència en sis parts diferents de cada casc colpejant-los amb una enclusa plana i un altra en forma de falca llançades a 27 km/h i a 20 km/h, en condicions extremes de calor (50 ºC) i fred (-20 ºC), per a assegurar així el comportament correcte a temperatura ambient. Tres cascs no van arribar al mínim de resistència que exigeix la norma i van suspendre l’examen: AGV Ti-Tech va suspendre perquè els laterals de l’equip no són prou resistents; en AGV Daystar a més dels laterals, va fallar la part superior del casc. De la mateixa manera, la mentonera d’Arai Condor és més dèbil del que requereix. Totes aquestes fallades es van donar en condicions de fred extrem. Curiosament, el més barat dels models d’AGV (el denominat Airtech) és l’únic dels tres d’aquesta marca que aprova. També compleixen la norma de seguretat els dos analitzats de Shoei i els dos de Shark. Hem d’aclarir que la fabricació dels cascs és pràcticament artesanal, per la qual cosa, segons els experts consultats, el comportament d’un casc en concret pot no ser representatiu de com es comportaran altres unitats del mateix lot. Dit d’una altra manera, no es comporten com si s’haguessen fabricat en sèrie.
Una altra anàlisi important és el que verifica que el casc no surta projectat en cas d’impacte, efecte estudiat pel test de descalçament i retenció: s’aplica una força en la part posterior del casc per comprovar que, en cas que impacte contra terra, no rote més de 30 º. En la prova de retenció, la força que s’aplica és vertical i es mesura el desplaçament que origina el colp. Els vuit van aprovar l’examen, és a dir, no deixarien el cap desprotegit en cas d’accident.
El material de què estan compostos no ha demostrat ser una condició que, per si sola, indique l’eficiència del casc. Shark RSX i AGV Ti-Tech estan elaborats amb fibres de carboni i kevlar, el de Shoei XR-1000 és de fibres orgàniques i vidre i la resta estan compostos d’una barreja de fibres de diferent naturalesa.

Qüestió de pes

És essencial que els cascs siguen lleugers, ja que algunes vegades s’han de portar posats durant unes hores. Els més lleugers són els dos de Shoei, el XR-1000 (1.338 grams) i el X-Spirit (1.362 grams). El més pesant és Shark RSX, amb 1.569 grams, seguit de Shark “RSF”, de 1.529 grams. El pes indicat en l’etiquetatge i el real no van coincidir en AGV Ti-Tech (pesa 135 grams més) i en Arai Condor (68 grams més).
Els cascs analitzats tenen dos sistemes de tancament: doble anella o obertura ràpida. El primer, que és més segur, manté el casc sempre ben ajustat, encara que el segon és més ràpid de cordar. Els dos Shoei, Arai, AGV Ti-Tech i Shark RSX utilitzen la doble anella, mentre que la resta té l’obertura ràpida.

Aireig adequat

/imgs/20050701/moto.jpg
Un casc que no s’airege bé, que no dispose de prou orificis d’entrada i sortida de l’aire, serà més incòmode i perillós perquè la pressió que exerceix el vent a altes velocitats pot provocar oscil.lacions brusques. Shoei X-Spirit és el millor, amb deu forats (cinc d’entrada i cinc de sortida), seguit de AGV Airtech i AGV Ti-Tech amb vuit cada un. Shark RSX (dos d’entrada i un de sortida) i Shark RSF (dos d’entrada i dos de sortida) són pitjors.
L’encoixinat interior dels vuit cascs és de poliespan, que disminueix les vibracions, però que, amb el temps s’embruta, forma buits i es deforma. Per això convé que els interiors dels cascs es puguen desmuntar per a ser substituïts o rentats (encara que no convé fer-ho sovint). Arai Condor i Shark RSF són els pitjors, perquè no permeten desmuntar l’interior. En AGV Airtech i AGV Daystar i en Shoei XR-1.000 l’interior es desarma en part; en els altres tres es desmunten completament.

Les pantalles, clau

Les pantalles protegeixen la cara, alhora que han d’oferir una visió nítida que permeta una conducció segura. Estan compostes de policarbonat, una resina termoplàstica, i estan subjectes a una fèrria norma que fixa el comportament davant de proves mecàniques, a més del comportament davant dels impactes, la capacitat antiratllada i els possibles defectes òptics (és a dir, com actuen davant de la difusió de la llum i la capacitat refractiva).

La norma no exigeix que les pantalles dels cascs eviten el baf, però sí que fixa una prova opcional molt exigent que, si la passen, els permet lluir el distintiu “Mist retardant”. Cap pantalla de les vuit no portava aquesta etiqueta, però els dos de Shoei incloïen com a accessori una làmina que es fixa a l’interior de la pantalla i que compleix amb aquesta estricta especificació. Aquestes làmines antibaf es poden adquirir de forma separada per a ser afegides a qualsevol model de casc. Les pantalles dels cascs han de rebre un tractament que evite les ratllades. Té la seua raó la creença que els cascs barats ofereixen un comportament molt inferior als més cars en aquest apartat. Però les vuit mostres de l’anàlisi comparativa van superar el test de laboratori, i va demostrar que totes tenen un bon comportament davant de les ratllades, molt per sobre del que exigeix la norma. Aquest resultat va ser molt brillant en els dos models estudiats de Shark i Shoei XR-1.000. Les vuit pantalles també van demostrar que eren resistents als colps. La mateixa forma de la pantalla produeix uns defectes de visió, per la qual cosa és essencial que aquesta refracció de la imatge no siga excessiva i permeta veure al voltant amb seguretat. Tots els cascs van superar aquest test i es van ajustar al que indicaven en els etiquetatges.

Com cal triar un casc?

Comprar un casc suposa un desemborsament important de diners que convé valorar bé, ja que es tracta de la mesura de seguretat passiva més important per a un motorista. Abans d’adquirir un casc, tinguem en compte que:

 • S’ha de comprovar si mostra la inscripció E9, que indica que està homologat.
 • El casc s’ha d’ajustar perfectament al cap. La part interior ha de pressionar els pòmuls, perquè amb l’ús aquesta zona tendeix a cedir. Si s’usen ulleres, cal emprovar-se’l amb aquestes posades.
 • Com més gran siga el nombre d’orificis d’entrada i sortida d’aire, més còmode i segur resultarà i millor transpirarà la nostra pell.
 • La pantalla ha d’evitar el baf i les ratlles. Si no compleix la norma “Mist retardant” resulta interessant adquirir una làmina que sí que ho complisca a fi d’adherir-la-hi.
 • Quant al tancament, tot i que és més incòmode i una mica més lent de posar i treure, convé optar pel sistema de doble anella perquè és el que millor s’ajusta al coll. Una vegada tancada la sivella de seguretat, el casc no ha de sortir, encara que s’estire amb força.
 • L’escuma interior ha d’estar fixada en peces desmuntables i intercanviables, per a facilitar-ne la neteja i el canvi quan es deteriore.
 • Lluny de consideracions estètiques, com més viu i reflector siga el color del casc, millor serem vistos.
 • Si sofreix algun impacte, encara que no haja deixat marques, convé substituir-lo.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat vuit cascs integrals de materials i preus molt diferents: des dels 209 euros d’AGV Airtech fins als 586,93 euros d’AGV Ti-Tech.
 • No són tan segurs com haurien de ser: tres dels vuit cascs no absorbeixen els impactes correctament i suspenen en seguretat.
 • El material amb què estan fabricats no sembla determinant en la qualitat dels cascs. Dos dels millors i dos dels pitjors ho estan amb barreja de fibres; i un de bona qualitat i un altre que suspèn en absorció d’impactes, amb carboni i kevlar.
 • Els més lleugers són els dos de Shoei, mentre que els més pesants són els de Shark. Els millor ventilats van ser Shoei “X-Spirit”, AGV “Ti-Tech” i AGV “Airtech” i els pitjor airejats els de Shark.
 • AGV “Ti-Tech”, AGV “Daystar” i Arai “Condor” no van superar el test de seguretat, ja que no van absorbir prou alguns impactes que la norma obliga a suportar (en aquest cas), en condicions de fred extrem).
 • La millor relació qualitat-preu és AGV “Airtech”, el més barat i de bona qualitat per la ventilació satisfactòria, la resistència als colps i l’interior desmuntable.
 • Una altra opció interessant: Shoei “X-Spirit”, el segon més car però el de més qualitat.
Cascs de moto integrals
Marca
Model
AGV “AIRTECH” SHOEI “X-SPIRIT” SHOEI “XR-1000” SHARK “RSF”
Color Plata Negre Negre “Gelete Nieto” (dibuix)
Preu (euros) 209 545,13 395,37 333,20
Característiques
Material carcassa Mescla de fibres Mescla de fibres Vidre i orgàniques Mescla de fibres
Sistema de retenció Obertura ràpida Doble anella Doble anella Obertura ràpida
Peso declarat (g) 1460 (+/-)50 1.350 1.350 1.500
Peso real (g) 1436 1362 1338 1529
Ventilacions entrada 4 5 3 2
Ventilacions sortida 4 5 2 2
Parts desmuntables Revestiment de confort principal Revestiment de confort principal i lateral Revestiment de confort lateral Cap
Característiques
Casc
Absorció d’impactes Correcte Correcte Correcte Correcte
Sistema de retenció Correcte Correcte Correcte Correcte
Assaig de descal-
çament
Correcte Correcte Correcte Correcte
Pantalla
Aspectes mecànics Correcte Correcte Correcte Correcte
Difusió llum Correcte Correcte Correcte Correcte
Poders refractaris Correcte Correcte Correcte Correcte
Qualitat global Bona Molt bona Bona Bona
Marca
Model
SHARK “RSX” AGV “DAYSTAR” ARAI “CONDOR” AGV “TI-TECH”
Color Oxydium Vermell Blau Titani
Preu (euros) 494 354,34 462,72 586,93
Característiques
Material carcassa Carboni i Kevlar Mescla de fibres Mescla de fibres Carboni i Kevlar
Sistema de retenció Doble anella Obertura ràpida Doble anella Doble anella
Peso declarat (g) 1.550 1400 (+/-)50 1320 (+/-)50 1450 (+/-)50
Peso real (g) 1569 1476 1438 1525
Ventilacions entrada 2 2 4 4
Ventilacions sortida 1 3 1 4
Parts desmuntables Revestiment de confort principal i lateral Revestiment de confort principal Cap Revetiment de confort principal i lateral
Característiques
Casc
Absorció d’impactes Correcte No conforme No conforme No conforme
Sistema de retenció Correcte Correcte Correcte Correcte
Assaig de descalçament Correcte Correcte Correcte Correcte
Pantalla
Aspectes mecànics Correcte Correcte Correcte Correcte
Difusió llum Correcte Correcte Correcte Correcte
Poders refractaris Correcte Correcte Correcte Correcte
Qualitat global Bona Insuficient Insuficient Insuficient

Un a un

Un a un, vuit cascs de moto

AGV "Airtech"

/imgs/20050701/agv.jpg 209 euros, el més barat
La millor relació qualitat-preu. Color plata. Pesa 1.436 g. Barreja de fibres. Sistema de tancament d’obertura ràpida (més còmode). El segon millor ventilat: quatre ventilacions d’entrada i quatre de sortida. L’encoixinat interior principal és desmuntable. Supera totes les proves de seguretat. Qualitat global: bona.

Shoei "X-Spirit"

/imgs/20050701/shoei.jpg 545,13 euros, el segon més car
Una altra opció interessant. El millor. Color negre. Pesa 1.362 g, el segon més lleuger. Barreja de fibres. Amb làmina antibaf molt efectiva. Sistema de tancament de doble anella (més segur). El més ben ventilat: cinc orificis d’entrada i cinc de sortida. Encoixinat interior principal i lateral desmuntables. Supera totes les proves de seguretat. Qualitat global: molt bona.

Shoei "XR-1000"

/imgs/20050701/shoei2.jpg 395,37 euros
Color negre. Pesa 1.338 g, el més lleuger. Fibres de vidre i orgàniques. Amb làmina antibaf molt efectiva. Sistema de tancament de doble anella (el més segur). Amb tres ventilacions d’entrada i dues de sortida. Encoixinat interior lateral desmuntable. Supera totes les proves de seguretat. Qualitat global: bona.

Shark "RSF Gelete Nieto"

/imgs/20050701/shark.jpg 333,20 euros
Disseny “Gelete nieto”. Pesa 1.529 g, dels més pesants. Barreja de fibres. Sistema de tancament d’obertura ràpida (més còmode). Amb dues ventilacions d’entrada i dues de sortida. Sense parts desmuntables. Supera totes les proves de seguretat. Qualitat global: bona.

Shark "RSX Oxydium"

/imgs/20050701/shark2.jpg 494 euros
El més pesant (1.569 g). Carboni i kevlar. Sistema de tancament de doble anella (més segur). Amb dues ventilacions d’entrada i una de sortida, és el menys ventilat. Encoixinat interior principal i lateral desmuntables. Supera totes les proves de seguretat. Qualitat global: bona.

AGV "Daystar"

/imgs/20050701/daystar.jpg 354,34 euros
Color vermell. Pesa 1.476 g. Barreja de diverses fibres. Sistema de tancament d’obertura ràpida (més còmode). Amb dues ventilacions d’entrada i tres de sortida. Encoixinat interior principal desmuntable. Suspèn la prova d’absorció d’impactes. Qualitat global: insuficient.

Arai "Condor"

/imgs/20050701/arai.jpg 462,72 euros
Color blau. Pesa 1.438 g; 68 grams més del que diu l’etiquetatge. Barreja de fibres. Sistema de tancament de doble anella (més segur). Amb quatre ventilacions d’entrada i una de sortida. Sense parts desmuntables. Suspèn la prova d’absorció d’impactes. Qualitat global: insuficient.

AGV "Ti-Tech"

/imgs/20050701/ti.jpg 586,93, el més car
Color titani. Entre els més pesants (1.535 g); pesa 135 grams més del que diu el seu etiquetatge. Carboni i kevlar. Sistema de tancament de doble anella (més segur).
Amb quatre ventilacions d’entrada i quatre de sortida. Acolchado interior principal i lateral desmontables. Suspèn la prova d’absorción d’impactes. Qualitat global: insuficient.