El pas de vehicles per bandes sonores provoca un soroll insuportable