Declaració de “suspensió de pagaments” d’un matrimoni insolvent