Tovalloletes per a nadó

Les més barates són una bona elecció

Excepte en la prova d'ús, totes han obtingut resultats semblants i satisfactoris
1 Juny de 2003

Les més barates són una bona elecció

/imgs/20030601/analisisb01.jpg
S’han analitzat set recanvis de tovalloletes grosses per a nadó, amb preus molt dispars: des dels tres cèntims d’euro per unitat de Tragoncete als set cèntims de Mustela i Klorane. La millor relació qualitat-preu és Tragoncete, per ser la tovalloleta més barata, per aconseguir una valoració intermèdia en la prova d’ús i per oferir resultats semblants a les altres tovalloletes en la resta de proves realitzades. Dodot Dermoactive, que costa un cèntim d’euro més per unitat, és una altra opció interessant en ser la més ben valorada en la prova d’ús.

Les tovalloletes humides impregnades amb loció són cada vegada més habituals en la neteja dels nadons, com a substitutives de l’aigua i el sabó a l’hora de canviar-los el bolquer, de netejar-los la cara després de menjar o d’eixguar-los les mans. No obstant això, el seu ús ha transcendit del purament infantil i s’ha convertit en una opció vàlida per al dia a dia dels adults que, per exemple, en la guantera del cotxe les fan servir per a netejar-se les mans i la cara.

Estan compostes d’un suport (la tovalloleta en si) i la loció que l’impregna. Per a elaborar aquest eixugador totes les mostres analitzades utilitzen un material del tipus “teixit no teixit”, que s’obté de la compactació de fibres per mitjà de diferents sistemes (aigua, calor…) sense necessitat de cosir-lo.

Sis tovalloletes són del tipus hidrolligadura o spunlace, que s’obté d’embolicar en un procés hidràulic una fibra viscosa i una altra de sintètica. Aquest trenat s’aconsegueix per mitjà d’un raig d’aigua filtrada i desmineralitzada a alta pressió, amb velocitats que arriben als 360 quilòmetres per hora. Les tovalloletes Huggies són les úniques que no utilitzen l’hidrolligadura, sinó que formen el teixit unint amb calor fibres sintètiques i de cel·lulosa en el que es coneix com airlaid. Aquest teixit és menys suau que l’hidrolligadura utilitzada en les altres sis mostres. Aquests dos sistemes d’elaboració del teixit permeten que en cap de les tovalloletes sigui necessari emprar substàncies químiques que actuen com a agents de lligam per a la unió de les fibres, la qual cosa redunda en un producte de més bona qualitat.

pH adequat

Una pell sana -de nadó o d’adult- té un pH de 5,5 (és a dir, lleugerament àcid), per la qual cosa la loció que impregna aquestes tovalloletes serà millor com més s’acosti a aquest valor. En un adult aquesta dada és important, però quan es parla d’un producte que s’aplica directament sobre la pell d’un nadó que no té el sistema immunològic totalment desenvolupat, el pH esdevé fonamental, ja que un valor massa bàsic o àcid podria ocasionar l’aparició d’intoleràncies cutànies. Les set mostres van mostrar valors de pH semblants i correctes: entre 5,2 i 5,7.

D’altra banda, l’extracte sec no és en si mateix un paràmetre de qualitat, però indica quin percentatge de matèries orgàniques i minerals hi ha en la loció i quin és simplement aigua. Klorane (6,6%) i Johnson’s (6,4%) van ser les tovalloletes que més extracte sec contenien, i Tragoncete (0,5%) les que menys.

Segons els resultats dels diferents tests efectuats, es pot assegurar que aquestes set tovalloletes per a nadons són productes sans i segurs i que han obtingut resultats semblants i satisfactoris en el conjunt dels paràmetres analitzats excepte en la prova d’ús, en què sí que va haver-hi diferències significatives.

CONSUMER va sotmetre les set mostres a una prova d’ús per part de vuitanta consumidors habituals, que les van fer servir en vuitanta nadons, la meitat nens i la meitat nenes. Cada tipus de tovalloletes va ser provat, almenys, per trenta usuaris. En la valoració global Dodot Dermoactive (7,7 punts sobre 9) i Mustela (7,6 punts sobre 9) van obtenir les puntuacions més altes, seguits de Johnson’s amb 7,2 punts. La nota més baixa, encara que satisfactòria, va correspondre a Klorane (6,2 punts) seguida de Huggies (6,5 punts). Tragoncete (6,7 punts) i Nenuco (6,6 punts) van aconseguir valoracions mitjanes.

Fil per randa

Dodot Dermoactive va destacar per la facilitat d’obertura del seu envàs, l’aspecte, el gruix i les dimensions de les tovalloletes, la quantitat adequada de loció, la facilitat d’ús i la bona sensació que queda en la pell del nadó (suau i no enganxosa) després del seu ús. En Mustela va agradar també la facilitat d’obertura de l’envàs i les dimensions de la tovalloleta, però va ser millor que Dodot en el tipus i la intensitat del perfum, la solidesa i resistència de la tovalloleta, el poc borrissol que deixa anar i l’eficàcia en la neteja de la pell. Klorane i Huggies van aconseguir els pitjors resultats en la majoria dels paràmetres analitzats. En l’apartat de neteja de la pell s’han trobat diferències significatives. El més eficaç va ser Mustela (8 punts sobre 9) i Huggies el pitjor, encara que també satisfactori, amb 6,6 punts.

En l’anàlisi bacteriològica a què es van sotmetre les set mostres, que va estudiar l’estat higienicosanitari de les tovalloletes, no s’hi van detectar els bacteris més susceptibles d’aparèixer en aquests productes: mesòfils, rents i florits. Bé, per tant. El nombre de tovalloletes per envàs varia des de les 64 unitats de Huggies fins a les 80 unitats de Tragoncete i Klorane. Dodot, Johnson’s i Nenuco van oferir 72 tovalloletes i Mustela, el segon amb menys, 70 unitats. Per a extreure les tovalloletes es van observar diversos sistemes, que es diferencien fonamentalment en la forma en què són plegades. Els eixugadors de Dodot, Klorane i Johnson’s estan prisats dins de l’estoig de forma entrellaçada, de manera que resulten més senzills de treure’ls: en extreure’n una tovalloleta surt també el començament de la següent. Tragoncete, Nenuco, Mustela i Huggies van optar per un plegat més incòmode, en Z, en què els eixugadors ixen d’un en un.

La importància de la blancor

Una tovalloleta de color blanc aporta sensació de puresa i netedat i és un element que els consumidors valoren molt positivament. El test de fluorescència va demostrar que no utilitzen blanquejants (com el blanquejant òptic) o fibres reciclades, però en totes les mostres el nivell de blancor va ser molt satisfactori. Quant a les mides de les tovalloletes, les de Dodot (20,6 x 17,7cm) van ser les més grans i les de Nenuco les més petites. Els eixugadors de Huggies (jutjats pel 40% dels consumidors com massa espessos) van ser molt més grossos que la resta, amb 854 mm (microns, o milionèsima part d’un metre), mentre que els més fins van ser els de Klorane, amb 363 mm. Els de Dodot van ser els segons més grossos, encara que molt lluny dels primers, amb 474 mm de gruix. Tragoncete, Johnson’s, Nenuco i Mustela van vorejar els 400 mm.

La quantitat de líquid de les tovalloletes es coneix per mitjà de la seva taxa d’impregnació. Mustela, amb el valor més elevat (297%) en aquest apartat, va oferir la major quantitat de loció en cada tovalloleta. En segon i tercer lloc es van situar Huggies i Dodot, amb una taxa d’impregnació del 287% i 283% respectivament. La quantitat més escassa de líquid per tovalloleta la va oferir Johnson’s, amb la menor taxa d’impregnació (249%), seguida de Klorane (258%). Tragoncete (277%) i Nenuco (278%) es van situar en proporcions intermèdies.

Quant a la resistència màxima de les tovalloletes, se’n van fer dues proves: una aplicant-hi força en el sentit longitudinal i una altra, en el sentit transversal. Les diferències no van ser gaire significatives, però s’hi poden distingir tres grups: les tovalloletes de major resistència, Tragoncete, Johnson´s i Mustela; les de resistència mitjana, Dodot, Klorane i Nenuco; i Huggies, les que suporten menys força.

Irritació ocular

/imgs/20030601/analisisb02.jpg
Una de les proves d’assaig més importants per a aquests productes és l’avaluació del potencial irritant de les locions que impregnen cada tovalloleta. Per mesurar-lo, s’efectua el test HET CAM, que indica el grau d’irritació que causa cada mostra en contacte amb els ulls (la tolerància ocular), i no necessita fer proves sobre animals. Aquest test es fa sobre una membrana d’ou de gallina, prèviament covada durant 10 dies. Aquesta membrana té la particularitat de ser vascularitzada (té reg sanguini) i les seves característiques són semblants a les de l’ull humà. S’aplica la loció sobre la membrana i es deixa actuar durant 20 segons, per a rentar-la posteriorment i observar durant 5 minuts l’aparició eventual de fenòmens d’irritació (hemorràgies, hiperèmies, coagulació, etc.).

Aquesta prova es va efectuar sobre quatre ous per cada model de tovalloleta que s’havia d’estudiar, per a evitar desviacions conjunturals. En les tovalloletes per a nadó analitzades, totes són ben tolerades excepte en Huggies, que només aconsegueix un acceptable.

En síntesi i taula comparativa

En síntesi

 • S’han analitzat 7 recanvis de tovalloletes grosses per a nadó amb preus que varien des dels 3 cèntims per tovalloleta de Tragoncete fins als 7 cèntims de Mustela i Klorane. Dodot, Johnson’s, Nenuco i Huggies sortien a 4 cèntims d’euro.
 • Els resultats van ser semblants en totes les tovalloletes, excepte en la prova d’ús i en el material utilitzat: Huggies va ser l’únic amb suport airlaid. La resta va usar hidrolligadura, que és més suau.
 • En cap cas es van trobar bacteris, substàncies blanquejants o elements químics que actuaren com a lligam del teixit
 • Totes van aprovar la prova d’ús, si bé Dodot (7,7 punts sobre 9) i Mustela (7,6 punts) van ser les més apreciades. Klorane (6,2 punts) i Mustela (6,5 punts) van obtenir les pitjors valoracions.
 • Quant a la qualitat global, Johnson´s, Dodot i Mustela van ser ben valorats. Tragoncete, Klorane, Nenuco i Huggies, només “normal”.
 • La millor relació qualitat-preu és Tragoncete, per ser la tovalloleta més econòmica, pel seu lloc intermedi en la prova d’ús i per obtenir resultats semblants a la resta en els altres paràmetres avaluats. Una altra opció interessant és Dodot Dermoactive, que encara que va ser la millor valorada en molts aspectes, resulta un cèntim més car per tovalloleta que Tragoncete.
Marca Tragoncete Dodot Johnson`s Nenuco
Preu (euros/envàs) 2,40 3,16 2,80 3,15
Preu (euros/tovalloleta) 0,03 0,04 0,04 0,04
Característiques components
Naturalesa del suport Spunlace Spunlace Spunlace Spunlace
Tovalloleta
Fibres núm. 1 Viscosa Viscosa Viscosa Viscosa
Fibres núm. 2 Sintètic Sintètic Sintètic Sintètic
Agent de lligam Absència Ausencia Absència Absència
Loció
pH 5,5 5,4 5,2 5,7
Extracte sec (%) 0,5 1,1 6,4 1,4
Característiques generals
Nombre de tovalloletes 80 72 72 72
Tipus de plec Plegat en Z Entrellaçat Entrellaçat Plegat Z
Blancor Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria
Mides mitjanes tovalloleta humida (Lxa cm) 20,5×17,2 20,6×17,7 20,8×17,2 20,3×15,6
Mides mitjanes tovalloleta seca (Lxa cm) 19,7×17,0 19,5×17,5 19,9×17,1 20,4×15,1
Gruix aparent (mm) 395 474 381 399
Pes mitjà tovalloleta humida (g) 5,9 8,6 7,1 5,6
Pes mitjà tovalloleta seca (g) 1,5 2,3 2,2 1,7
Taxa d’impregnació mitja (%) 277 283 249 278
Fluorescència Absència Absència Absència Absència
Resistència màxima Molt Bé Molt Bé
Tolerància ocular
Anàlisi bacteriològica Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria
Prova d’ús (d’1 a 9 6,7 7,7 7,2 6,6
Qualitat global Correcta Satisfactòria Satisfactòria Correcta
Marca Huggies Mustela Klorane
Preu (euros/envàs) 2,71 4,92 5,77
Preu (euros/tovalloleta) 0,04 0,07 0,07
Característiques components
Naturalesa del suport 2 airlaids + fils sintètics elàstics al centre Spunlace Spunlace
Tovalloleta
Fibres núm. 1 Cel·lulosa Viscosa Viscosa
Fibres núm. 2 Sintètic Sintètic Sintètic
Agent de lligam Absència Absència Absència
Loció
pH 5,3 5,7 5,4
Extracte sec (%) 1,5 4,1 6,6
Característiques generals
Nombre de tovalloletes 64 70 80
Tipus de plec Plegat en Z Plegat en Z Entrellaçat
Blancor Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria
Mides mitjanes tovalloleta humida (Lxa cm) 18,8×18,5 20,5×17,3 21,4×16,9
Mides mitjanes tovalloleta seca (Lxa cm) 17,9×17,5 20,0×16,7 20,3×16,1
Gruix aparent (mm) 854 429 363
Pes mitjà tovalloleta humida (g) 12,5 6,7 6
Pes mitjà tovalloleta seca (g) 3,0 1,9 1,7
Taxa d’impregnació mitja (%) 287 297 258
Fluorescència Absència Absència Absència
Resistència màxima Normal Molt Bé
Tolerància ocular Acceptable Acceptable
Anàlisi bacteriològica Satisfactòria Satisfactòria Satisfactòria
Prova d’ús (d’1 a 9 6,5 7,6 6,2
Qualitat global Correcta Satisfactòria Correcta

Un per un

UN PER UN, 7 RECANVIS DE TOVALLOLETES PER A NADÓ

TRAGONCETE

 • /imgs/20030601/tragoncete.jpg 0,03 euros/tovalloleta
 • Qualitat global: Normal La millor relació qualitat-preu. La més econòmica.
 • 80 tovalloletes per envàs, plegades en Z (més incòmode).
 • La seva loció contenia el menor extracte sec (0,5%).
 • La tovalloleta seca de menor pes (1,5 grams).
 • De les més resistents.
 • Bona valoració en tolerància ocular.
 • En la prova d’ús, 6,7 punts: un terç dels consumidors troben el seu perfum massa fort i un 27% opina que la tovalloleta és massa fina.

DODOT

 • /imgs/20030601/dodot.jpg 0,04 euros/tovalloleta
 • Qualitat global: Bé Una altra bona opció. 72 tovalloletes per envàs, plegades entrellaçades (més còmode).
 • Les més grans, tant humides (20,6 x 17,7 cm) com seques (19,5 x 17,5 cm).
 • Bona valoració en tolerància ocular.
 • En la prova d’ús, les millors, 7,7 punts: van destacar per l’aspecte, el gruix, les dimensions i la quantitat de loció de les tovalloletes, per la facilitat d’ús i per com deixen la pell de suau i de poc enganxosa. Els consumidors no hi van destacar cap punt dèbil.

JOHNSON'S

 • /imgs/20030601/johnson.jpg 0,04 euros/tovalloleta
 • Qualitat global: Bé 72 tovalloletes per envàs, plegades entrellaçades (més còmode).
 • El contingut menor de líquid per tovalloleta.
 • De les més resistents.
 • Bona valoració en tolerància ocular.
 • En la prova d’ús, 7,2 punts: el 17% dels consumidors van opinar que la tovalloleta és massa fina.

NENUCO

 • /imgs/20030601/nenuco.jpg 0,04 euros/tovalloleta
 • Qualitat global: Normal 72 tovalloletes per envàs, plegades en Z (més incòmode).
 • Són les tovalloletes més petites, tant humides (20,3 x 15,6 cm) com seques (20,4 x 15,1cm).
 • A més, el pes mitjà de la tovalloleta humida també va ser el menor (5,6 grams).
 • Bona valoració en tolerància ocular.
 • En el test d’ús, 6,6 punts: un 27% dels consumidors jutja el seu perfum com massa fort i un 20% va trobar la tovalloleta excessivament humida.

HUGGIES

 • /imgs/20030601/huggies.jpg 0,04 euros/tovalloleta
 • Qualitat global: Normal El menor nombre de tovalloletes per envàs, 64 unitats, plegades en Z (més incòmode).
 • Les úniques elaborades amb el suport airlaid, menys suau que la resta.
 • Les tovalloletes més pesades i les més grosses (854 microns).
 • Les menys resistents.
 • L’única de tolerància ocular només acceptable.
 • En la prova d’ús, les segones pitjors, 6,5 punts: obertura del recanvi poc fàcil al primer ús, el 40% dels consumidors la van considerar massa grossa, i el 17% van manifestar que el seu perfum era massa dèbil i que li faltava suavitat.

MUSTELA

 • /imgs/20030601/mustela.jpg 0,07 euros/tovalloleta
 • Qualitat global: Bé Al costat d’altres, les més cares. 70 tovalloletes per envàs, plegades en Z (més incòmode).
 • El contingut major de líquid per tovalloleta (taxa d’impregnació: 297%).
 • De les més resistents. Bona valoració en tolerància ocular.
 • En la prova d’ús, la segona més ben valorada, 7,6 punts: bones valoracions en el tipus i intensitat del perfum i en l’eficàcia de neteja.a

KLORANE

 • /imgs/20030601/klorane.jpg 0,07 euros/tovalloleta
 • Qualitat global: Normal Al costat d’altres, les més cares. 80 tovalloletes per envàs, plegades entrellaçades (més còmode).
 • La loció de major contingut en extracte sec (6,6%). Les més fines (363 microns).
 • Bona valoració en tolerància ocular.
 • En la prova d’ús, les pitjors, 6,2 punts: el seu perfum va ser el menys apreciat per ser massa fort i el 27% dels usuaris va opinar que la tovalloleta és massa fina i el 23% que és excessivament seca.