Triar ulleres de sol

La salut visual, per damunt de les modes

El 70% dels catorze milions d'ulleres de sol que es venen cada any a Espanya incompleix la normativa europea de seguretat
1 Juny de 2003
Img consejo listado

La salut visual, per damunt de les modes

Tot i que per a molts són un complement més, les ulleres de sol han de protegir els ulls i evitar els efectes perillosos o nocius de l’astre rei. Per consegüent, l’elecció de les lents no s’ha de basar en modes o criteris estètics, sinó en l’ús que els donarem. Deixarem els nostres gusts per a la muntura i optarem per les que més ens afavoreixin.

 • L’adquisició de les ulleres de sol ha d’estar supervisada per un especialista de la visió.
 • Triï les ulleres adequades a l’ús preferent que vol donar-los, ja sigui la platja, la muntanya, l’esport, la conducció, etc.
 • Les ulleres de sol ideals han de ser neutres des del punt de vista òptic, tapar de cara i de costat els raigs nocius, tenir un alt grau de protecció contra els raigs ultraviolats, mancar de rugositats i vores vives, i ser de vidre o orgàniques, mai de plàstic.
 • A més de fer front a les radiacions solars, unes ulleres han de permetre una agudesa visual òptima.
 • No es deixi enganyar pel color de les lents. Algunes lents blanques filtren el 100% de la radiació UV, mentre que altres de molt fosques no filtren correctament la llum UVA però si que filtren la visible, de manera que afavoreixen una major dilatació pupil·lar i, a conseqüència d’això, un increment de la radiació UVA que rep l’ull.
 • Presti una atenció especial als nens, el seu cristal·lí és gairebé transparent fins als 10 o 12 anys, i els seus ulls absorbeixen tota la radiació. No els compri ulleres de sol de joguina o que no compleixin estrictament la reglamentació de la Comissió Europea.
 • Perquè la lent solar protegeixi de forma adequada, ha d’estar perfectament adaptada al rostre: la muntura no ha de quedar ni descentrada ni allunyada de la cara.
 • Abans comprar qualssevol ulleres de sol, comprovi que estiguin marcades amb el segell de la Comunitat Europea i que en l’etiqueta figuri la classe a què pertany o la categoria del seu filtre.
 • Asseguri’s que en l’etiquetatge o en el fullet informatiu figurin el nom i l’adreça del fabricant, les instruccions d’emmagatzemament, l’ús, la neteja i el manteniment o la desinfecció que li aconsellen, així com els consells i advertiments de seguretat en el cas que, per exemple, estiguin fabricades amb un tipus de filtre que no sigui apte per a la conducció de vehicles.

Un color per a cada necessitat

Més enllà de les modes i qüestions estètiques, el color de les lents indica per a quines activitats són més adequades unes ulleres.

 • Marró: per a filtrar les radiacions blaves. Augmenta el contrast i la profunditat de camp i és ideal per als esports a l’aire lliure, ja que produeix un efecte relaxant. Indicat en cas de miopia.
 • Verd: permet una percepció dels colors amb molt poques alteracions. Redueix la llum visible sense interferir amb la claredat de visió. Especial per a esports nàutics i hipermetropia.
 • Groc: millora el contrast en dies ennuvolats, bromosos i amb boira. No se’n recomana l’ús per a conduir en dies assolellats, ja que pot provocar errors en la percepció dels llums vermells i verds dels semàfors.
 • Gris: permet l’ús continuat en el temps, ja que transmet uniformement la llum a través de l’espectre i respecta millor els colors naturals. Recomanat per a conduir.
 • Taronja: no és apte per a l’ús solar. Augmenta el contrast més encara que el color groc i és el més adequat per a situacions en què el cel està tapat. Proporciona el major contrast quan es donen situacions de baixa lluminositat i és un filtre eficient per a la llum blava. És el color idoni en condicions de baixa lluminositat, com la conducció nocturna o amb boira, ja que augmenta els nivells de contrast.

Graus d’absorció dels filtres

 • Filtres fotocromàtics: responen a la intensitat de la llum ultraviolada canviant la tonalitat de clara a fosca. Aconsellables per a entrades i sortides freqüents d’interior a exterior.
 • Filtres amb miralls: ofereixen una protecció màxima enfront dels raigs UVA, per la qual cosa són recomanats per a l’esquí o l’escalada. El seu inconvenient és que es ratllen fàcilment.
 • Filtres polaritzats: minimitzen els enlluernaments, ja que eliminen els reflexos de certs angles de superfícies com l’aigua, la neu o la sorra. Per tant, són molt útils per a treballs sobre superfícies reflectores, la pesca, esports aquàtics…
 • Filtres amb antireflex: neutralitzen les reflexions dels raigs que passen pels costats de les ulleres.

La salut visual està en joc

 • L’exposició al sol sense protecció pot originar lesions importants en la còrnia, la retina i el cristal·lí, i provocar conjuntivitis, l’afecció més habitual, úlceres cròniques i l’aparició prematura de cataractes.
 • Per a prevenir les cataractes el més eficaç és portar ulleres de sol que filtrin la radiació UVA i UVB, i si és possible amb protectors laterals que evitin la radiació reflectida al terra, les parets, i en algunes parts del cos com la cara i el coll.
 • Els danys que provoquen unes ulleres inadequades no apareixen de seguida, sinó després d’alguns anys i en la majoria dels casos les lesions són irreversibles.
 • Alguns dolors intensos de cap i fotofòbies anormals (intolerància i temor anormal a la llum) també estan produïts directament per l’ús d’ulleres de sol, que no tenen els filtres adequats per a evitar el pas de la radiació ultraviolada als ulls.
Índexs de protecció de les ulleres de sol
Nivell
Filtre
Lluminositat solar Absorció llum visible(%) Descripció Indicacions
0 Molt baixa 0-20 Lents clares o molt lleugerament tintades Estètica i confort.Temps cobert, boira, vent, pols.
1 Baixa 20-56 Lents lleugerament tintades Ús urbà.
2 Mitjana 57-81 Lents mitjanament tintades Passeig, golf, tenis.
3 Forta 82-91 Lents fosques Xiquets. Platja i muntanya.
4 Molt forta 92-97 Lents molt fosques Esports aquàtics i alta muntanya