L’assegurança obligatòria cobreix els accidents que es tinguin en camins estrets i privats