Gairebé la meitat no són “tonyina clara” sinó tonyina a seques