Tots compleixen la seva funció, però uns millor que d’altres