Els defectes greus d’un immoble obliguen a rescindir-ne la compravenda