La companyia d’assegurances paga la minuta íntegra a l’advocat de l’assegurat