Viatjar amb avió

Al rebre el seu bitllet presti atenció a l'hora límit d'acceptació del vol, i asseguri's que les dades que apareixen són correctes. I reconfirme la seva reserva en el termini establert, si així l'hi van advertir en l'agència de viatges
1 Abril de 2001

Viatjar amb avió

El bitllet…

 • En rebre el vostre bitllet: feu atenció a l’hora límit d’acceptació del vol i assegureu-vos que les dades que hi apareixen són correctes. Reconfirmeu la vostra reserva en el termini establert si així us ho van advertir a l’agència de viatges.
 • Faciliteu el vostre número de telèfon a l’agència de viatges o companyia aèria perquè puguin comunicar-vos qualsevol modificació del vol.
 • El bitllet d’avió és nominatiu (només el pot utilitzar el seu titular). Si el perdeu, comuniqueu-ho a l’oficina on el vau adquirir perquè us n’estenguin un duplicat o us en reintegrin l’import (excepte un petit gravamen). Facilitareu els tràmits si en el moment de compra anoteu el vostre número de sèrie i el lloc i la data d’emissió.
 • Conserveu el bitllet fins al final del trajecte, us el poden demanar en qualsevol moment. A més, el necessitareu en cas de reclamació.

L’equipatge…

 • Demaneu el taló corresponent quan factureu l’equipatge.
 • En classe turista només permeten transportar fins a 20 quilos d’equipatge per persona, i a primera classe 30 quilos.
 • /imgs/20010401/consejo01.jpgEn cas de pèrdua o retard en el lliurament, comuniqueu-ho immediatament en el taulell de la companyia i presenteu una denúncia. Les indemnitzacions en vols nacionals són de fins a un màxim de 2.700 pessetes per quilogram, amb un límit de 54.000 pessetes per maleta perduda o pel deteriorament de l’equipatge facturat o de mà. En cas de retard en el lliurament de l’equipatge facturat, la compensació assolirà una quantitat equivalent al preu del bitllet. En vols internacionals, consulteu la companyia aèria amb la qual viatgeu.
 • En previsió de reclamacions futures, declareu els objectes de valor que transporteu i fins i tot considereu la possibilitat d’assegurar-los.

El viatge…

 • La sobrereserva (denegació d’embarcament a passatgers per la venda d’un nombre de bitllets superior al nombre de places que té l’avió) no està prohibida, però sí que està regulada per la Unió Europea.
 • Si sou víctimes de la sobrereserva, teniu dret a una indemnització de la companyia. Es fixarà segons els quilòmetres que cal fer, i són comuns per al conjunt de la UE: en vols de fins a 3.500 quilòmetres pujarà a 150 euros (unes 25.000 pessetes), i en els que superin aquesta distància, a 300 euros (prop de 50.000 pessetes). Aquestes compensacions es poden reduir a la meitat si el següent vol està disponible en un termini de dues i quatre hores, respectivament.
 • Independentment del pagament de la indemnització, la companyia està obligada a portar-vos fins a la destinació final en el primer vol següent disponible. No obstant això, l’usuari pot optar pel reembossament del preu del seu bitllet.
 • A més d’aquestes compensacions, podeu exigir a la companyia que es faci càrrec de les despeses originades per una trucada o un fax al punt de destinació, pel menjar i la beguda, que han de ser suficients en funció del temps que heu d’esperar, i per l’allotjament en un hotel si necessiteu pernoctar una o diverses nits.

Reclamacions…

 • En cas de problemes (pèrdua d’equipatge, cancel·lació del vol, sobrereserva…), intenteu solucionar-los primer amb el prestador del servei de transport. Si no arribeu a cap acord, podeu reclamar davant la Direcció General d’Aviació Civil.
 • Si el problema es refereix als serveis de l’aeroport, podeu reclamar davant l’ens públic Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).